Registrace projektu „Adoptuj kytku“

Registrace projektu „Adoptuj kytku“ asociace Cannabis is The Cure,z.s. je evidována/vedena ode dne 4.5. 2018 u těchto veřejnoprávních korporací: Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a Okresního státního zastupitelství v Prostějově pod č.j. SIN 5/2018 a Ústavního soudu pod č.j SPR. ÚS 411/18. OSZ pro Prahu 3 registrovalo projekt dne 7. 5. 2018 pod č. j. SIN 4/2018.

Česká televize a Okresní soud v Prostějově registrovali projekt dne 9.5.2018 pod č.j. Spr 429/2018. Nejvyšší státní zastupitelství projekt registrovalo 11.5.2018 pod č.j. 1 SIN 24/2018. Městské státní zastupitelství v Praze dne 14.5. 2018 pod č.j. SIN 1002/2018 Ministerstvo vnitra ČR dne 15.5.2018 pod č. j. MV- 51653-2/KM-2018. OSZ v Olomouci dne 21.5.2018 pod č.j. SIN 5/2018.

Krajské státní zastupitelství v v Brně dne 22.5.2018 pod č.j. SIN 1001/2018. Sněmovna projekt registrovala dne 29.5.2018 pod č.j. 7091/18 a Nejvyšší státní zástupce projekt registroval dne 30.5. pod č.j. 1 SIN 313/2018 a předseda ústavního soudu projekt registroval dne 30.5.2018 pod č.j. SPR. ÚS 411/18-5 INF

Odkaz