Světová zdravotnická organizace mění po 60 letech postoj ke konopí

Ženeva, Švýcarsko, 31. ledna 2019.

Poprvé od doby, kdy bylo konopí uvedeno v  Jednotné úmluvě OSN o omamných látkách, se jeho postavení v rámci mezinárodního práva může změnit tak, aby odráželo nejnovější vědecké a medicínské poznatky.

Jedinou institucí, které má k takovému přezkoumání oprávnění a zároveň může ovlivnit rozhodnutí OSN, je Světová zdravotnická organizace (WHO).

WHO před pár dny vyhodnotila veškerá dostupná data a na jejich základě vydala vědecky podložená doporučení týkající se jak léčebného využití konopí, tak rizik spojených s užíváním konopí.

Více informací na http://faaat.net/blog/ecdd41-outcome/