Trestní rozsudek desetkrát obviněného s tvrzením soudu o naprosté dostupnosti konopí k léčbě a výzkumu

Lékařská péče v České republice je přístupná všem osobám, které jí potřebují, lékařská péče je zásadně poskytována bezplatně…. pokud by někdo skutečně potřeboval léčebné konopí, má možnost léčby konopím dosáhnout i legálními prostředky, jak je uvedeno výše, není třeba sahat ke konopí, které je vypěstováno v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o návykových látkách a dalších zákonů.“

Zde ovšem soud musí konstatovat, že je vždy na státu, aby určil, které látky označí za návykové, omamné, které tedy budou vyloučeny z možnosti běžné distribuce, legálního užívání.

Jsou státy, které takto vylučují z možnosti volného nabývání např. alkohol, jiné psychotropní omamné látky, než je jen konopí, např. amfetamin apod.

V České republice je zakázáno pěstovat konopí a produkovat konopí s obsahem THC nad 0,3 % THC, které je označeno toto za omamnou a psychotropní látku. Pokud je třeba toto k léčení, mají možnost všechny osoby legálně tuto látku získat.

Pokud obžalovaný uváděl, že tak není možno učinit, neboť nemají prostředky, lze jen odkázat na ust. § 16 zák. č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném do 31. 12. 2019, podle kterého příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech i zdravotní služby, které jinak nejsou hrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.

V daném případě tedy pokud by skutečně některá z osob potřebovala poskytnutí léčebného konopí, jiná léčebná možnost použitím standardních léčebných prostředků by u ní nebyla možná a neměla by prostředky na úhradu, může využít tohoto ustanovení a požádat příslušnou zdravotní pojišťovnu, jejímž je pojištěncem, o úhradu.

Současně v této souvislosti je třeba uvést, že tak nelze akceptovat obhajobu obžalovaného spočívající v tom, že v podstatě jednal v krajní nouzi, snažil se pomoci osobám, jímž jinak pomoci není.

Jednak obecně lékařská péče v České republice je přístupná všem osobám, které jí potřebují, lékařská péče je zásadně poskytována bezplatně.

A dále pokud by někdo skutečně potřeboval léčebné konopí, má možnost léčby konopím dosáhnout i legálními prostředky, jak je uvedeno výše, není třeba sahat ke konopí, které je vypěstováno v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o návykových látkách a dalších zákonů.

 

Dokument
Cannabis War Is Over!

Zastavme nesmyslnou konopnou válku proti občanům, rozumu a přírodě. Připravujeme dokument o nelehké situaci lidí léčících se pomocí konopí v ČR.


Manifest
Cannabis War Is Over!

Členové výzkumu Konopí je lék, členové iniciativy CANNABIS WAR IS OVER a členové asociace Cannabis is The Cure, z.s. zveřejnili dne 21. 3. 2018 k 10. výročí uvedení výzkumu Konopí je lék na ostravské konferenci KONOPEX 2018 manifest CANNABIS WAR IS OVER! If You want it.

Do současné doby získala kampaň desítky podporovatelů včetně zahraničních. Konečným cílem kampaně je zastavit nesmyslnou konopnou válku proti občanům, rozumu a přírodě.

Své podpisy pod manifest můžete připojit on-line pomocí odkazu níže:.

Připojte se a podpořte manifest