Trestní rozsudek desetkrát obviněného s tvrzením soudu o naprosté dostupnosti konopí k léčbě a výzkumu

Lékařská péče v České republice je přístupná všem osobám, které jí potřebují, lékařská péče je zásadně poskytována bezplatně…. pokud by někdo skutečně potřeboval léčebné konopí, má možnost léčby konopím dosáhnout i legálními prostředky, jak je uvedeno výše, není třeba sahat ke konopí, které je vypěstováno v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o návykových látkách a dalších zákonů.“

Zde ovšem soud musí konstatovat, že je vždy na státu, aby určil, které látky označí za návykové, omamné, které tedy budou vyloučeny z možnosti běžné distribuce, legálního užívání.

Jsou státy, které takto vylučují z možnosti volného nabývání např. alkohol, jiné psychotropní omamné látky, než je jen konopí, např. amfetamin apod.

V České republice je zakázáno pěstovat konopí a produkovat konopí s obsahem THC nad 0,3 % THC, které je označeno toto za omamnou a psychotropní látku. Pokud je třeba toto k léčení, mají možnost všechny osoby legálně tuto látku získat.

Pokud obžalovaný uváděl, že tak není možno učinit, neboť nemají prostředky, lze jen odkázat na ust. § 16 zák. č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném do 31. 12. 2019, podle kterého příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech i zdravotní služby, které jinak nejsou hrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.

V daném případě tedy pokud by skutečně některá z osob potřebovala poskytnutí léčebného konopí, jiná léčebná možnost použitím standardních léčebných prostředků by u ní nebyla možná a neměla by prostředky na úhradu, může využít tohoto ustanovení a požádat příslušnou zdravotní pojišťovnu, jejímž je pojištěncem, o úhradu.

Současně v této souvislosti je třeba uvést, že tak nelze akceptovat obhajobu obžalovaného spočívající v tom, že v podstatě jednal v krajní nouzi, snažil se pomoci osobám, jímž jinak pomoci není.

Jednak obecně lékařská péče v České republice je přístupná všem osobám, které jí potřebují, lékařská péče je zásadně poskytována bezplatně.

A dále pokud by někdo skutečně potřeboval léčebné konopí, má možnost léčby konopím dosáhnout i legálními prostředky, jak je uvedeno výše, není třeba sahat ke konopí, které je vypěstováno v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o návykových látkách a dalších zákonů.