Všeobecná deklarace lidských práv slaví dne 10.12.2018 již 70 let

Nikdo nesmí být mučen a podroben nelidskému a ponižujícímu zacházení!

V pátek 10. prosince 1948 přijalo 48 zemí světa Všeobecnou deklaraci lidských práv – tehdejší Československo se zdrželo hlasování.

Dne 10.prosince 1954 proběhla v Olomouci konference Konopí jako lék

Ode dne 10.prosince 2008 probíhají 10.prosince a Mezinárodní den lidských práv kulturně osvětové akce členů výzkumu Konopí je lék a asociace Cannabis is The Cure,z.s. BED IN

Dne 10.prosince 2018 Mezinárodní den lidských práv proběhne akce BED IN v Brně