Dovolání nejvyššímu soudu ze dne 26. 3. 2020 (JUDr. Jiří Teryngel)