Vyjádření nejvyššího státního zastupitelství k dovolání dne 13. 5. 2020 č.j. 1NZO 376/2020-21