Rozsudek okresního soudu v Prostějově dne 3. 12. 2019 č.j. 3 T 70/2019-1411