Usnesení krajského soudu v Brně dne 6. 2. 2020 č.j. 3 To 15/2020-1560