21.3.2016 Ministerstvu kultury ČR

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 26670232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Vážený pan ministr kultury

Ministerstvo kultury ČR

Věc: Stížnost na průtahy s nevydáním informací/stanoviska ve věci Konopné církve

Odůvodnění: Dne 21.2.s dodatkem dne 23.2. 2016 (evidováno podatelnou MK dne 22.2.2016 č.j. MKCR0C0J7V9R a dodatku dne 23.2.2016 č.j. MKCR0C0J89S1) jsme zaslali žádost o informace. Dne 10. 3. 2016 jsme podali stížnost na jejich nevydání. Dne 11.6.2016 nám odpověděla ředitelka odboru církví v rozporu se zákonem bez č.j. a na žádost o informace neodpověděla. Viz texty a rozhodnutíhttp://european-cannabis.blogspot.com/

Nedostali jsme v řádné lhůtě informaci

1)    Zda a pokud ano jak a v jakém ustanovení definuje zákonodárce náboženské obřady a úkony charakterizující spolek věřících (církev a náboženská společnost, viz blog sboru na http://konopna-cirkev.blogspot.com/ ) od spolku založeného také na víře v boží podstatu konopí, nicméně neprovádějící církevní úkony veřejně a registrovaný jako spolek, např. zde http://konopijelek.blogspot.com/

2)    které konkrétní skutečnosti ze stanov Konopné církve (viz ústava na http://www.konopnacirkev.cz/) vedly paní ředitelku odboru církví MK ke sdělení pastoru církve sdělení plné závažných obvinění o údajném založení organizace ohrožující zdraví občanů, páchající trestnou činnost atd. viz žádost, protože bychom neradi vedli, jako právní zástupce církve rozkladové řízení s MK případně svévolné šikany úřadu řešili žalobami. Sdělení, že šlo o jakési nezávazné stanovisko, když šlo o vedoucího funkcionáře MK neobstojí a jedná se jednoznačně o věc spadající do infozákona.

Současně jsme MK doložili důkazy a citace, že MK registrovalo církve, které ve svých tzv. svatých textech (tzv. bibli) vybízí k vraždění spoluobčanů jiné víry – např. tzv. římskokatolická církev.  Takové nechutné praktiky jaké uctívají tzv. katolíci naše církev rozhodně nepodporuje. Žádáme laskavě, aby ministr nařídil informace vydat. 

Děkujeme

 Dne 21. 3. 2016                      Mgr. Ivan Chalaš, MCA, místopředseda