Exekuce ministerstva zdravotnictví a další předžalobní výzva ze dne 12.5.2019

Exekutor dal dne 15.6.2019 Ministerstvu zdravotnictví ČR pokutu 25. 000,- Kč za nečinnost a nesplnění hmotného a nehmotného plnění  níže uvedené exekuce

Exekuce MZ ČR 15.6.2019,

Exekuce Ministerstva zdravotnictví ČR  Obvodním soudem pro Prahu 2 ze dne 5.12.2018 pod č. j. 55 EXE 1664/2018-25 usvědčuje ministra zdravotnictví z nepravdivého jednání v rozhodnutích dne 24.5.2018, č.j. MZDR 18836/2018 -2/PRO, dne 12.7.2018 , č.j. MZDR 25163/2018 – 3/PRO  a 9.11.2018, č.j. MZDR 43359/2018-PRO, že MZ ČR  splnilo rozsudek Městského soudu v Praze dne 20.07.2017 č. j. 8A 127/2016-390-392, viz níže čtvrtá interpelace ministra zdravotnictví

Exekuce MZ ČR 8.1.2019, č. J. 145 EX 110 18

Další předžalobní výzva ze dne 12.5.2019

Ministerstvu Zdravotnictví 12.5.2019 Předžalobní Upomínka

Čtvrtá interpelace ministra zdravotnictví ze dne 17.12.2018

Interpelace čtvrtá Ministra Zdravotnictví Poslankyní Zuzanou Majerovou 17.12.2018