Žaloba na finanční správu

Žaloba ze dne 19.12.2017 na Finanční správu Olomouckého kraje je vedená Krajským soudem v Ostravě, pobočka v Olomouci pod sp.zn. 65 A 48/2019

Finančnímu úřadu v Konici v podkladech k rozhodnutí dne 5.8.2010 č.j. 11102/10/326930802649 a odvolacímu Finančnímu  úřadu v Ostravě dne 22.12.2010 č.j. 6975/10-11101-801766

Krajskému Soudu V Ostravě Dne 1.7..2019 žaloba Na Finanční Správu KJL A DD