Josef Popelka

Spisové značky policie a státního zastupitelství nešetřící v letech 2009 – 2019 nikdy  trestnou činnost Ing. Josefa Popelky budou zveřejněna – pokud nedojde k narovnání dle návrhu ze dne 8.8.2019 – k civilní žalobě s náhradou škody poškozeným za materiálovou a nemateriálovou újmu a poškození dobrého jména fyzické a právnické osoby. 

Žalobci:

  1. Fyzické osoby: Mgr. Dušan Dvořák a Josef Pospíšil (Ospělov), Mgr. Radomíra Dvořáková a  Jana Dvořáková (Olomouc)
  2. Náboženské společnosti Chrám Přírody se sídlem Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6, vedená pod sp. zn. II. ÚS 503/19 Ústavním soudem ČR
  3. Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky vedeni pod sp.zn. L 22 953, L 220 19 a L 258 71 Krajským soudem v Brně,  se sídlem 798 55 Ospělov 6, Konopná apatyka královny koloběžky první, kterými jsou
    1. Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., IČ. 226 80 101
    2. Odborná společnost Konopí je lék,z.s., IČ: 227 27 281
    3. Společnost sociální ekologie Art  Body Language Factory,z.s. , IČ: 227 24 303

Návrh na mimosoudní řešení

Policii, OU Ludmírovi A Ing. Josefu Popelkovi Dne 8.8,2019

Z archivu – zastavení stavebního řízení o změně trasy plotu

KÚOK Dne 11.10.2017 Zrušuje řízení O Stavbě Plotu Pod č.j. KUOK 97806 2017

Z archivu – zastavení stavebního řízení o změně trasy plotu a čestné prohlášení předchozích majitelů o vlastnictví plotu

Dvořákovi Popelka Podračti Odvolání Proti Rozhodnutí STU 132014 HMR Ze Dne 27.05.2014

Z archivu –  odvolací  řízení o přestupku odřezání plotu

KÚOK 13.7.2018 č.j. č. J. KUOK 76166 2018 Plot Zamítáme Odvolání

Z archivu –  řízení o plotu

MěU Konice 11.4.2018 Protokol O Projednávání Přestupku PRR 59 2017

Z archivu –  řízení o plotu

MěU Konice 2.3.2018 č.j. KON 20401 2018 Nevydáme Informaci, Proč Podnět Nepředáme Policii, Když škoda Je Nad 20 Tisíc Kč A Nákres Je Majekem Popelky

Z archivu –  řízení o plotu

Policie ČR Dne 16.11.2017 Dvořák Sdělení K Plotu A Vydávání Nepravdivých Informací Měu Konice

Z archivu –  řízení o plotu

MV Dne 22.2.2018 č.j. MV 17511 3 SO 2018 Rozhodnutí Ministra Vnitra Odmítnutí Plot Vydávání Nepravdivých Inormací Měu Konice

Z archivu –  odvolací  řízení o přestupku odřezání stromu

KÚOK Dne 4.5.2018 č.j. KUOK 49973 2018 Zamítá Odvolání K Přestupku

Z archivu -policii

Policii Stížnost 10.7.2019 Popelka

Z archivu – policii

Policii 6.8.2019 Popelka

Z archivu –  zamítnutí přestupku schválnosti

SMOL 21.5.2019 Usnesení O Zastavení řízení O Přestupku Popelka

 

Z archivu –  odvolací  řízení o přestupku

Městu Olomouc A PČR Dne 8.6.2019 Přestupek Občanské Sdružení Ospělov

Z archivu –  odvolací  řízení o přestupku podnikání o.s. Ospělov s lihem bez jediné listiny ve Sbírce listin  v rozporu se třemi doložený porušenými zákony a jejich ustanoveními

Krajskému Soudu A úřadu Odvolání 26.7.2019

Z archivu –  odvolací  řízení o přestupku podnikání o.s. Ospělov s lihem bez jediné listiny ve Sbírce listin  v rozporu se třemi doložený porušenými zákony a jejich ustanoveními

MV 7.8.2019 Spolky Zápis Postupujeme MO A MSp

 

Z archivu – návrh na mimosoudní řešení

Policii, OU Ludmírovi A Ing. Josefu Popelkovi Dne 8.8,2019

 

Z archivu – žaloba na o.s. Ospělov

Žaloba Na O.s.Ospělov 9.9.2010