Krajské státní zastupitelství v Brně

Krajské státní zastupitelství v Brně

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Krajské státní zastupitelství v Brně

Na vědomí:

Ústavní soud a advokát

Věc: žádost o informace ze zákona o informacích

Zašlete prosím rovněž vaše rozhodnutí Ústavnímu soudu k právě projednávané páté ústavní stížnosti č. j. II. ÚS 3196/15.

Krajské státní zastupitelství v Brně dne 12. 11. 2015 v rozhodnutí č. 1-KZN 1922/2015 – 28 uvedlo, že se Nejvyšší soud vyrovnal a projednával zabití a zmrzačení občanů jednáním prostějovských soudců a státních zástupců doložených i soudním znalcem. Protože se s tímto zločinem Česká republika nikdy nevyrovnala a žadatel si není vědom jednoho jediného rozhodnutí nejvyššího soudu, které by se snad kdy zločiny státních zaměstnanců zabýval, sdělte číslo jednací a text rozhodnutí nejvyššího soudu, na které KSZ v Brně odkazovalo. 

Níže v příloze je možné stáhnout tvrzení státních orgánů v předmětné věci.

V Olomouci dne 20. 11. 2015             Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Příloha:

  1. Šesté odmítavé rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Brně ze dne 12. 11. 2015 č. 1-KZN 1922/2015 – 28 (http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/ ) týkající se údajného neporušení základních práv a svobod občanů pácháním doložených zločinů proti lidskosti státními zástupci a soudci Okresního státního zastupitelství a Okresního soudu v Prostějově nařizujícího od roku 2009 konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově (http://konfiskace.blogspot.com/) přes doložené zločiny, tragédie a škody i soudním znalcem (http://octr-prostejov.blogspot.cz/) V rozhodnutí KSZ Brno ze dne 12. 11. 2015 č. 1-KZN 1922/2015 – 28 je rovněž uvedeno napadané rozhodnutí prostějovského státního zástupce označeného spolu pachatelem uvedených zločinů č. j. ZN 1946/2015 ze dne 14. 10. 2015 vylučujícího opětovně pouhým výrokem, že by spáchal společně se soudci a dalšími státními zástupci zločiny proti lidskosti. KSZ v Brně nepravdivě uvedlo, že se tímto trestním podnětem zabýval Nejvyšší soud, což se nikdy nestalo, viz doložené ústavní stížnosti a stížnosti Soudu.
  2. Šesté odmítavé rozhodnutí Policie ČR na trestní podnět policii za spáchání zločinů proti lidskosti dle §§ 149 odst. 4 a 401 trestního zákoníku v důsledku již šesté konfiskace výzkumnické farmy konopí v Ospělově od roku 2009 dne 3. 9. 2015 (viz protokoly z domovních prohlídek v letech 2009 – 2015 na http://konfiskace.blogspot.com/), a to rozhodnutím policie ze dne 22. 10. 2015 č. j. KRPM-113600-8/ČJ-2015-140516 posílající poškozené a oběti zločinů vymáhat právo u pachatelů podezřelých z označených zločinů proti lidskosti, viz scan  http://dukazy.blogspot.com/ U všech doložených originálů rozhodnutí je uveden trestní podnět a jeho důkazní materiály.
  3.  Šesté odmítavé rozhodnutí Generální inspekce bezpečnostních sborů týkající se trestního podnětu na nadržování k páchání trestné činnosti policií a krytí zločinů policií nevyšetřit výše označený trestní podnět ze dne 30. 10. 2015 č. j. GI-P-1289-7/2015 viz http://ministerstvo-vnitra.blogspot.com/(prvním scanem odkazu je rozhodnutí centrály Generální inspekce bezpečnostních sborů ze dne 30. 10. 2015 č. j. GI-IF-25-4/2015 dokládající všechna čísla jednací předchozích marných podnětů GIBS od jejího vzniku)