Ministr spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce – naléhavé!

Ateliér ALF,o.s., IČ: 266 80 101, sídlo: Edukativní konopná klinika, Bořivojova 90, 130 00 Praha, korespondenční adresa Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, www.atelier-alf.eu

NSZ a Radě ČT

Věc: Nejvyššímu státnímu zástupci ke stížnosti ze dne 28. 1. 2016 na rozhodnutí NSZ ze dne 21. 1. 2016  č.j. 6 NZN 1004/2016 (1 SIN 12/2016 ze dne 16. 2. 2016) a Radě České televize ke zrušení cenzury v České televizi, vizhttp://ungass.ga/

Níže uvedené podání ministru spravedlnosti s důkazy opakovaně nešetřených zločinů státními zástupci a soudci bude dne 18. 2. 2016 podán na podatelně ministerstva spravedlnosti.

V Olomouci dne 17. 2. 2016               Vladimír Dopita, McA

Cannabis is The Cure, z, s, IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc

 

NALÉHAVÉ

 Ministr spravedlnosti

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Věc: Nejméně stá stížnost pro porušení zákona od roku 2012 v předmětné věci Českou republikou poškozených občanů a právnických osob participujících na výzkumném programu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) justicí a exekutivou. Stížnost a podnět pro kárné/trestní řízení řešené opětovně vědomě vadným rozhodnutím MSp dne 8.2.2016 pod č.j. MSP-136/2016-OJD-DOH při prošetření stížnosti pro porušení zákona rozhodnutím NSZ ze dne 21. 1. 2016  č.j. 6 NZN 1004/2016 k trestné činnosti jmenovanýcha řádně označených státních zástupců a soudců OS a OSZ Prostějov a OS a OSZ Praha 3 kryté všemi stupni SZ včetně vrchních SZ v Praze a Olomouci a také Nejvyšším státním zastupitelstvím, viz stížnost ze dne 28.1.2016 na http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/

Zveřejněno na stránce http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/ s níže uvedenými důkazy nešetření spáchaných zločinů proti lidskosti

Odůvodnění:

  1. Na uvedeném odkazu http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/ jsou pod bodem 1 doloženy důkazy o spáchaných zločinech proti lidskosti soudci a státními zástupci dle §§ 401 a 149 ve čtvrtém odstavci dle trestního zákoníku doložené písemně od roku 2009 poškozenými a jejich rodinami, odborníky a lékaři i soudním znalcem MUDr. Radkem Matlachem dne 11. 5. 2011 Policii ČR, Okresnímu státním zastupitelství a Okresnímu soudu v Prostějově a dále důkaz o devastačních důsledcích nezákonného jednání justice a SZ na rodinu vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) Dušana Dvořáka, MMCA doložené MUDr. Dagmar Přikrylovou dne 15. 2. 2016. Přesto odbor dohledu ministerstva spravedlnosti dne 8.2.2016 pod č.j. MSP-136/2016-OJD-DOH uvedl, že jsme neuvedli ani jména soudců a státních zástupců OS a OSZ Praha 3, kteří byli rovněž v dodatku podnětu ze dne 6.2.2016 řádně označeni, přestože bylo na důkazech doloženo níže uvedené nešetření trestních podnětů policií, státními zastupitelstvími a soudy.
  1. Na uvedeném odkazu http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/ jsou pod bodem 2 doloženy důkazy, že Nejvyšší a Ústavní soud ČR a Evropský soud pro lidská práva od roku 2011, resp. 2012 opakovaně odmítají projednat zločiny proti lidskosti spáchané soudci a státními zástupci České republiky nejen na členech výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) a opakovaně odmítají podat předběžné otázky Soudnímu dvoru EU
  1. Na uvedeném odkazu http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/ jsou pod bodem 3 doloženy stížnosti ministrům spravedlnosti od 21. 3. 2008 na hrubá porušení práva OSN, evropského a unijního práva Českou republikou a legislativní návrhy, žádosti a stížnosti a trestní/kárné  podněty na spáchané zločiny proti lidskosti soudci a státními zástupci
  1. Na uvedeném odkazu http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/ je pod bodem 4 doložena první hromadná stížnost Olomoučanů a olomouckých nevládních organizací ze dne 18. 5. 2012 a další hromadné stížnosti nevládních organizací, občanů ČR a SR na porušení zákona v neprospěch členů výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) v dalším období
  1. Na uvedeném odkazu http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/ je pod bodem 5 doloženy důkazy o nezákonném jednání nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana, Ph.D. (od roku 2011) a NSZ od roku 2005 odmítající šetřit doložené zločiny, které okresní, krajská, vrchní a nejvyšší státní zastupitelství odmítají šetřit.
  1. Na uvedeném odkazu http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/ je pod bodem 6 doloženy důkazy o nezákonném jednání Policie ČR (ne)šetřit od roku 2009doložené zločiny soudců a státních zástupců včetně zamítavých rozhodnutí GIBS a ÚOOZ v roce 2016 (opakovaně od roku 2010) a neposkytnutí policejní ochrany přes 15 marných žádostí o policejní ochranu od roku 2009!!!
  1. Žádáme věc řešit v naléhavém řízení i s ohledem na jedno aktivní dovolání a dvě aktivní ústavní stížnosti členů výzkumu žádané řešit v naléhavém řízení,http://constitutional-court.blogspot.com/, kdy cena odborně nevhodné konopné terapie (nevhodné produkty, metody, složení, neexistence výzkumu) v lékárně je cca 50 tisíc Kč v lékárně a druhou alternativou je konfiskace, zneuctění zmrzačení, mučení a kriminalizace.

Věříme, že se k osmému výročí zveřejnění výzkumu (21. 3. 2008) konečně dočkáme právního řešení. Děkujeme.

Jménem poškozených dne 18. 2. 2016

Dušan Dvořák,MMCA

předseda správní rady