Modlitební produkty a etikety

 

“ … Je třeba přiznat věřícím, ať duchovním nebo laikům, náležitou svobodu bádání, myšlení
a pokorného i statečného projevování názorů o věcech, ve kterých jsou odborníky…“
Druhý vatikánský koncil (1965), pastorální konstituce církve Gaudiem et spes

Etikety Konopná apatyka královny koloběžky první

Samolepky 99×38 Vyrazeno A4 Tisk Finale

Typy modlitebních produktů a modlitba

Modlitba Samolepky Modlitebních Předmětů

Etikety IN NOMINE

In Nomine Samolepky Kruhove Ano