Návrh na kárné řízení s ústavnimi soudci ze dne 21.12.2015

Vážený pane předsedo ústavního soudu

My, níže uvedení žádající opakovaně a marně od 18. 5.2012 ministra spravedlnosti o předložení dovolání Nejvyššímu soudu pro porušení zákona v neprospěch poškozených, neoprávněně vězněných a týraných členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), podáváme

Návrh na zahájení kárného řízení asistentů a soudců soudu 

č. j. I. ÚS 2431/15, rozhodnutí ze dne 10. 12. 2015

soudci Ludvík David, Kateřina Šimáčková a David Uhlíř

Odůvodnění návrhu na kárné řízení:

Asistentům a soudcům byly v ústavní stížnosti č. j. I. ÚS 2431/15, viz http://svobodu.blogspot.com/ na důkazech doloženy vědomě nezákonná rozhodnutí Soudu ve čtyřech řízeních s vedoucím výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) v letech 2012 – 2014, viz  http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.cz/, které bez odůvodnění neprojednaly napadaná rozhodnutí meritorně při doložení ztrát na životě občanů jednáním soudců a státních zástupců a odkazovaly na vědomě mylné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č.j. 8 Tdo 1231/2011 že dne 27. 10. 2011, které bylo  vysoce kvalifikovaně napadané a doloženy důkazy korupce a zvůle

Nechť označení asistenti a soudci kárnému senátu doloží důkazy, že byly zrušeny nálezy a judikatura označená v řízení č. j. II. ÚS 3196/15, vizhttp://constitutional-court.blogspot.com/, když kárně označení vědomě nepravdivě tvrdí, že, není porušení základního práva a svobody, když vědomě stejně jako soudy obecné, krajské, vyšší a nejvyšší nepravdivě tvrdí, že  

 1. Konopí je prekurzor
 1. Nařízení ES (o prekurzorech) lze transponovat do zákona
 1. Nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru lze odmítnout sdělením, že konopí je prekurzor a nařízením ES o prekurzorech je transponováno do zákona o návykových látkách
 1. Pěstitelé do 100m2/osobu pěstitební plochy musí mít povolení k zacházení s konopím k účelům pokusnickým a průmyslovým a musí mít povolení na pěstování konopí
 1. Policie nemusí mít technický předpis, natož zákonný předpis, co je vzorek konopí k měření na obsah THC a jaký je zákonný postup sběru konopí pro měření, protože v kořeni i květu je stejný obsah účinných látek

Stěžovatel řízení č. j. II. ÚS 3196/15, žádá nařídit podat předběžné otázky Soudnímu dvoru a navrhuje zrušit označené předpisy v naléhavém ústním řízeníplénem Soudu

Výše doložené vědomé nepravdy označených asistentů a soudců je třeba kárně řešit, neboť justiční korupce vede doložitelně ke ztrátám na životech, což označili lékaři opakovaně, dne 11. 5. 2011 také lékař – soudní znalec, viz http://octr-prostejov.blogspot.com/

V Ospělově dne 21. prosince 2015

Zveřejněno na http://zadame.blogspot.com/

Za uvedené níže jmenované

Jaromír Kafka, MMCA, narozen 9.4.1961, 798 55 Ospělov 69

Signatáři olomouc:

Mgr. luboš Smékal, Litovelská 25, 779 00 Olomouc, Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., Jílová 25, 779 00 Olomouc, MUDr. Aleš Skřivánek, lékař, Tylova 2, 779 00 Olomouc, Mgr. Milan Langer, Handkeho 1, 772 00 Olomouc, Mgr. Pavel Hekela,  Resslova 18, 772 00 Olomouc, Mgr. Ivana Herzogová, Brněnská 50, 779 00 Olomouc, Jan Koráb,Komenského 10, 779 00 Olomouc, Mgr. Robert Nováček, Moravičany 81, 789 82 Moravičany, Mgr. Dita Palaščáková a Mgr.Radek Palaščák,  Hálkova 151/9, 779 00 Olomouc, Mgr. Michal Brumar, Rožňavská 13, 779 00 Olomouc, Božena Buková, Karafiátova 2, 779 00 Olomouc, Jan a Zuzana Majerovi, Tylova 1, 779 00 Olomouc, Jiřina Hušeková, U Kovárny 30, 779 00 Olomouc, Ludvík a Zdeňka Balekovi, Mošnerova 26, 779 00 Olomouc, PaedDr. Lubomír a Libuše Dvořákovi, Neředínská 7, 779 00 Olomouc, Pavel Otava, I.P.Pavlova 65, 779 00 Olomouc, Ing. Radomír a Anna Sontágovi, Smetanova 24, 779 00 Olomouc, Vladimír a Dagmar Dopitovi, Petra Přichystala 14, 779 00 Olomouc, Ing. Oto Kaděrka, Zedníkova 113/12, 772 00 Olomouc – Radíkov, Ing. Pavel Němeček, ředitel Sdružení D, tř.17.listopadu 43, 779 00 Olomouc, MUDr. Romana Nyklová Skřivánková, lékařka, Rybniční 26, 772 00 Olomouc – Nedvězí

 

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc, Martin Bednář, Ph.D., ředitel
Spolek Trend vozíčkářů, Lužická 7, 770 Olomouc, Mgr. Milan Langer, předseda
Klub Evropanů Olomouckého kraje, o.s., 17. listopadu 43, 772 00 Olomouc, Martin Štainer, Ph.D., předseda správní rady
Unie pro řeku Moravu, Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc, Mgr. Michal Krejčí, předseda
Art Language Factory, o.s., Tylova 2, 779 00 Olomouc, Ing. František Dvořák, předseda dozorčí rady
Občanské sdružení Petit, Řepčínská 82, 779 00 Olomouc, Ing. Jiří Menšík, předseda
Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s., Blahoslavova 2, 772 00 Olomouc, Marie Rumanová, ředitelka
Sdružení EDUKOL, o.s., 17. listopadu 43, 772 00 Olomouc,  Martin Štainer, Ph.D., předseda správní rady

 

Signatáři ČR:

 • Libuše Bryndová, nar. 25.11.1956, bytem Zlukov 25, 391 81 Veselí nad Lužnicí
 • Petr Berger, nar. 27.2.1959, Vejdovského 3, 779 00 Olomouc
 • Pavel Juřena, nar. 24.12.1977, Palkovice, 73941
 • Ivona Jungwirthova nar: 03.02.1969 Aš, Ochsenkopf-Str.36, 952 13 Münchberg SRN
 • Zdeněk Majzlík, nar. 25.3.1946, bytem nám. Mládeže 670, 375 01 Týn nad Vltavou
 • Václav Kučera, nar. 9.10.1981, bytem Komenského 311, 550 01 Broumov
 • Jan Novotný, nar. 9.2.1974, Nová Paka, Prazska 621, 50901
 • Jiří Chodúr, nar. 21.10.1981, bytem Babice 377,Babice okr. Uh. Hradiště
 • Mgr.Ivan Chalaš, nar. 8.2.1955, Mírová 623, 33141 Kralovice
 • Michal Kolesár, nar. 13.8.1991, bytem Obrokova 8, 669 02 Znojmo
 • Lic. Jiří Stuna, nar.19.5.1976, Na Větrníku 1207, 537 05 Chrudim
 • Jaroslava Bělíková, nar. 22.3.1978, Přerovská 99, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
 • Danuše Chocenská, nar. 29.7.1949, Slezská 1358/22, 405 02 Děčín 6
 • Meriem Fadil El Alaouiova, nar. 12.05.1979, C/Alfareria 9, 41010 Sevilla, Espana
 • Barbora Bendová, nar. 1963, Geislerova 16, 779 00 Olomouc
 • David Benda, nar. 1963, Geislerova 16, 779 00 Olomouc
 • Jiří Hejč, nar. 17.5.1982, bytem Sídliště svobody 3503/4, 79601, Prostějov
 • Michal Macků, nar 17.04 1963, Bystrovanská 37, 779 00 Olomouc
 • Petr Chocenský, 19.6.1969, Pod Tvrzí 390, 25070 Odolena Voda
 • Helena Chocenská nar.15.3.1973, Pod Tvrzí 390, 25070  Odolena Voda
 • Občanské sdružení InternetPoradna.cz, IČ: 265 33 952, Ztracená 36, 779 00 Olomouc, za správní radu: Pavel Veselský, Zbyněk Vočka a Richard Kořínek
 • Jiří Přibáň, nar. 26.9.1959, bytem Sokolovská 892/236, 190 00 Praha 9 – Libeň
 • Věra Štefková, nar. 1. 8. 1952 a Jiří Štefek, nar 12. 3. 1945, bytem: Lhotsko 43, p. Vizovice, PSČ 763 12
 • Za občanské sdružení Časoděj Mgr. Michal Rusek, U Korábka 74/6, 77900 Samotišky
 • Ing. Dušan Poruban, nar.12.3.1955, Hukova 1411, 913 21 Trenčianska Turná,Slovensko
 • Štefan Bakoš, nar. 15. 01. 1992, Čimická 62, 180 00 Praha 8 Kobylisy
 • Michal Džugan, 19.03.1976, Mánesova 36, 400 03 Ústí nad Labem
 • Oliver Morgenstern Malina, režisér filmu Konopné pašije
 • Agil Bruntál, o.s. , 79201 Mezina 163, Mgr. Jozef Baláž, předseda správní rady
 • Adéla Fořtová, nar. 27.3.1978,  Vochov 100, 330 23 Nýřany
 • Ilhama Iljasova, 10.6.1975, Na vozovce 38, Olomouc 77900
 • Magda Látalová a Miloslav Zaoral, Staré Město 136, 798 52 Konice
 • PaedDr. Martina Těmínová, předsedkyně o.s. Sananim, Ovčí hájek 2549/64 A, 158 00 Praha
 • Praha 4, PhDr. Ivan Bartoš, předseda Česká pirátská strana, U Botiče 1390/3, 140 00
 • Lenka Džambiková, 9.5.1978, Rančířov 3, 58601 Jihlava
 • Pavel Džambik, 10.11.1994, Rančířov 3, 586 01 Jihlava
 • Eva Kafková, 30.6.1955, Seifertova 40, 58601 Jihlava
 • Milan Delinger, nar. 19.2. 1943, Štarnov č.53, 783 14 Bohuňovice
 • Hana Barešová, nar. 31.10.1959, Slezská 14, Praha 2
 • RNDr. Tomáš Fiala, nar. 28.9.1953, Terronská 812/29, 160 00  Praha 6
 • Mgr. Martin Škabraha, PhD, nar. 27. 10. 1979, Jungmannova 16, Olomouc 779 00
 • František a Jana Dvořákovi, nar. 10.1936 a 20.3.1939, Za vodojemem 4, 779 00 Olomouc
 • Jiří Frait, 27. 5. 1953, Nešverova 693/1, 779 00 Olomouc
 • Ladislav Váňa, nar. 8.9.1981, Zahradní 168, 582 51 Šlapanov
 • Šárka Klosová, nar. 22.3.1980, Přerovecká 65, 74795 Suché Lazce
 • Sedláček Zdeněk, nar.23.10.1970, 67503 Budišov 226
 • Vítězslav Štefan nar.5.6.1976, Kamenná 3854,  76001 Zlín
 • Stanislav Žouželka, nar. 6.5.1960, Runářov 43, 79852 Konice
 • Michal Ambrož, nar. 23.1.1954, Lužická 1343/3, 120 00 Praha 2
 • Karel Kříž,  nar. 10.8.1980, Holečkova 789,  388 01 Blatná
 • Jitka Podzimková, nar.4. 7.1958, Bílsko 14, 507 32 Kopidlno
 • Markéta Frantová, nar. 15.1. 1973, bytem Podlesí II č.p.4934,  760 05 Zlín
 • Petra Tesařová, nar. 14.6.1982, Příkopy 15, 79501 Rýmařov
 • Vladimír Doleček nar.3.4.1964, ČSA 2111,  43401 Most
 • Robert Veverka, mluvčí Legalizace.cz, Jaromírova 23, 128 00 Praha
 • Petr Mareš, nar. 30.5.1963, Na Cikorce 1604/12, 143 00 Praha 12
 • Mgr. Marcela Kohlíčková, nar. 16.9.1965, V Oleškách 9, 783 35 Skrbeň
 • Kurucz Zsolt, nar. 24.7.1973, Cyrilometódska 44, 940 01  Nové Zámky, Slovenská republika
 • Pavlína Komárková nar. 26.12.1968, U Obory 126/41, Děčín 7
 • Václav Drábek, nar. 11.5. 1975, Vavřenova 1440, Praha 4, 14000
 • Roman Rybár nar. 15.11.1963 bytom M.Nešpora 20, Holíč, 908 51, Slovenská republika
 • Tomáš Krovina, nar. 30. 12. 1991, Dolná Súča 921, 913 32, Slovenská republika
 • Josef Krejčík, nar. 5. 9. 1977,  Prostřední 121/23, Plzeň, PSČ 318 00
 • Jan Šíma, nar. 5.3.1984, Zalomená 183/3, Hradec Králové 50011
 • Martin Groman, nar. 15.7.1971, Trávník 8, 750 02 Přerov
 • František Neidhardt, nar. 23.11.1981, Bělehradská 71, 120 00 Praha 2
 • Šárka Kučerová, nar.  3.10.1985, Bělehradská 71, 120 00 Praha 2
 • Jaroslava Přičková, nar. 25.6.1957, Arnošta Valenty 650, Praha 9
 • Zdeněk Kolařík, nar. 21.8.1059, Na člunku 5439/19, 586 01 Jihlava
 • Petra Neumanová, nar. 14.2. 1978,  Anny Drabíkové 534, 149 00 Praha 4
 • Michal Polášek, narozen 12.12.1984 , bytem Hrnčířská 19 Lanžhot 69151
 • Jiří Novotný nar.14.3.1947 Lipová 1653 76001 Zlín
 • Tomáš Burzal, narozen 14.6.1981, Křížová 18/13, 405 01 Děčín
 • Martin Ptáček, nar. 14.12. 1989, U Kapličky 172, Trutnov, 541 01
 • Helena Nová, nar. 4.10.1952, Dolní Slivno 79, 29478
 • Mikuláš Odehnal, na. 12.5.1990, Orlice 89, Letohrad, 56151
 • Božena Semanová, 1.2.1953, Nový Malín 66, 78803
 • Svatopluk Ochman,narozen 9.12.1952, Honětice 22, 76813 Litenčice
 • František Pouč,nar.12.9.1937,bytem Karafiátova 18,779 00  Olomouc

 

 

Pastýřský list číslo tři, základní články ústavy Konopné církve – návrh k diskusi 

Ústava

–          Návrh k diskusi –

Konopná církev

(dále jen sbor)

I

Preambule

 • 1
 1. In Nomine Cannabis.
 2. My, reflektující bytosti s kanabinoidním systémem (dále jen bytosti) žijící na evropském území lidu popelnicových polí České republiky (dále jen České republiky), se přihlašujeme ke kánonům  věrouky European Cannabis Church (dále jen evropský sbor).
 3. Jediné panaceum je láska. Musíme se kvůli tomu druhému posmívat?
 • 2
 1. Německý filosof Marx řekl, že náboženství je opium lidstva.
 2. Anglický lékař Marks řekl, že opium je náboženstvím lidstva.
 3. Komici, bratři Marxové, dávali beze slov úsměv celému světu.
 • 3
 1. Konopí je dar Boha matce Zemi a jejich bytostem. Stejně tak obdarovány jsou bytosti entheogeny, mákem a jabloní a vším věčným a živým vůkol k předání díla dalším generacím.
 2. Kontakt se vším košatým a nekonečným božím dílem Stvořitelů probíhá dle vzájemné dohody mezi zúčastněnými a není právem sboru do něj jakkoliv zasahovat.
 3. Body 10 – 17 budou zapracovány do bližšího popisu rozhodovacích procesů ve sboru, odpovědnosti aj zákonných povinnostech sboru, avšak ač po novém roce, nyní je důležité mít představu proč je dobré nebo špatné být členem sboru a co jsou články víry. Body 10 – 17 jsou pro řadu bytostí nepotřebné, protože neusilují o žádné funkce a zapojení do programů. Důležitý je však bod 10, zákon sboru §
 4. Vyjímky jsou určenyzákonem sboru, ke dni registrace v tomto znění: Rozhodnutí sboru nebo konopné farnosti o výjimce je činěno pouze a jen za situace, že člen sboru poskytoval úkony sboru nečlenům sboru bez příslušné akreditace a bez vědomí odpovědných členů dané konopné farnosti. Kdo jsou odpovědné osoby sboru, a osoby odpovědné konopné farnosti je veřejnou informací. Název funkce odpovědné osoby by měl pro veřejnost nejlépe charakterizovat osobní, odborné, sociální, profesní či jiné postavení, kreativita a dobrá vůle je sborem ceněna obecně. Jen kreativitou, vysokou odborností a konkrétními příklady úspěchu inovací z výzkumu, zejména ale příklady dobrých neviditelných denních skutků sboru lze zvítězit nad terorem a zločiny pod rouškou zákona na nevinných a zneuctěných bytostech.
 5. Kauzální efekt kanabinoidů při léčbě onkologického onemocnění byl doložen prvně v roce 1974, paliativní efekt před tisíci roky!!! Konopí působí systémově, proto je až u 90% bytostí úspěšné na řady nemocí a řadu nemocí i kauzálně.
 6. Článek 23 Listiny základních práv a svobod stojí na straně sboru, cena měsíční terapie indikovaným konopím v hodnotě dvou průměrných měsíčních mezd je realita roku 2015 a snahy proprat tento zločin přes veřejné zdravotní pojištění je enormní. 100 korun za gram sterilního plevele, a pokud je plevel z Holandska, tak 300 Kč. Aleluja tramvaje. Co je císařovo císaři, co je božího bohu. To je odpověď sboru na porušení základních práv lidskosti, soucitu a respektu k trpícím a chudým lidem. Už ani den oddalování dobré vůle sborem.
 7. Tento paragraf je jakási důvodová zpráva k pojmům a názvům funkcí, mnohdy netradičním. Není potřeba jej čísti, pokud nechcete ve sboru aktivně působit. Ne každý chce být viditelný a je potřeba vědět, která osoba je do jakého programu zařazena.Slouží spíš pro představu a pobavení. Odpovědné osoby sboru a konopné farnosti a jednotlivých programů jsou dle vlastního uvážení přiřazeni k funkci Velekněze, kancléře, velerady a inkvizitora nebo odpovědné konopné farnosti nebo programů sboru pod názvy například´: haveno, ostrov, klub, domov, ulita, stařenky a střečka, babičky a dědečka, múzy nebo krále, indiána, cikána, kancléře, profesora, investora, filantropa, mecenáše, bezdomovce, či programů sboru zvíře, pes, kočka, kůň, fauna, flora, programů rektora, politika, pasáka, doktora, ženy, muže, dítěte, respondenta, studenta, novináře, překladatele, seniora, juniora, inženýra, magistra, ministra, prezidenta, zdravého, nemocného, kuřáka, docenta, šaratice, konopice, vizín, voda, kapky, čokoláda, zmrzlina, žvýkačka, nudle a chleba a spray, šampon, mýdlo, semeno, stonek, kořen, kapitána nebo šerifa, šamana, laboranta, asistenta, producenta, premiéra, derniéra či matky představené sboru či konopné farnosti nebo kancléře, ekonoma, setry, bratra, instalatéra, vodaře, advokáta, filozofa, umělce, dělníka, rockera, jazzmana, bankéře, cukráře, filmaře, folkaře, cvokaře, travkaře, semeníka, konopíka, marťana, auditora, účetního, pilota, sportovce, atleta, lyžaře, cyklistu, ichtyla a vzpěrače, boxera, vymahače, auditora, baletku, šansoniérku, uprchlíka, přeběhlíka, klauna, mazla, tiskaře, letušky, programů námele, okurky, oleje, farmaceuta, houbaře, cenzora, koniáše, barnabáše, zvukaře, filmaře, hasiče, pojišťováka, pěstitele, šlechtitele, myslitele, soudního znalce, policistu, tenoristu, karetníka, kulečníka a vyhybkáře, IT numero, designera, webaře, lektora, pastýře, trychtýře, servírky, pokojské, lázeňské, fotografa, psychiatra, herce, řezníka, onkologa, kominíka, pekaře, mlékaře, internistu, externistu, majitele, traumatologa, genetika, pediatra, paliace, prokrastinace, lordózy, psychózy, kašel, neuron, diabetus, astma, logoped, rotoped, pozitron, kvanty, kvalty, poskoky, královnu, princeznu, chemika, básníka, dispečera, malíře, veterináře, diáře, ševce, švadleny, tkalce, guru, učitele, architekta, bylinkáře, osvětlovače, rybáře, zahradníka, sanitkáře, sanitáře, vývojáře, hnojaře či víly a trpaslíka nebo odborné rady těchto označených fukncionářů sboru. Včetně rady inkvizitorů a velkého Inkvizitora. Výše jsou doporučené názvy odpovědných funkcí a programů členů sboru a konopných farností pro 21. století doložených odbornou praxí a vzděláním, třeba i postgraduálně a v programech univerzity třetího věku.
 8. Rada inkvizitora stojí vždy na straně bytosti označené k rozhodnutí o výjimce. Rada inkvizitora je vždy a za každých okolností nejvíce reflektujícím hlasem sboru a konopné farnosti.
 9. Energetická náročnost popření evropského sboru a jeho víry na území Evropy jen v zemích Evropské unie je v přepočtu stovek miliard euro ročně na tratných výdajích veřejných rozpočtů, sociálního a zdravotního pojištění a mnoha tratných miliard euro na výdajích soukromých rozpočtů bytostí a jejich rodin.
 10. Škody materiální jsou však nicotné před mučením a trýzněním bytostí, jehož jsou členové sboru znalými a nemlčícími svědky.
 11. Proto:Pokud se prokáže, že odpovědní konopné farnosti o úkonech věděli a nečinili, jsou předmětem rozhodnutí o vyjímce rovněž tito odpovědní. Rozhodnutí musí být učiněno souhlasem všech členů sboru (kauza nad 1 milion euro) nebo dané konopné farnosti jednohlasně a po vzájemné shodě všech včetně hlasu advokáta a bytosti, která boží dílo poskytla nečlenu sboru, či o tomto úkonu věděla. Je rozdíl v míře, je rozdíl v intenzitě a daných okolnostech, pokud se sbor či farnost rozhodne označeného předat policii. Je vždy polehčujícím faktem, pokud takový ´úkon nebyl činěn toxickým produktem, kdy sbor či konopná farnost bude žádat posudek na potravinářskou nezávadnost pod dozorem vylosovaného člena sboru. Je vždy polehčujícím faktem, pokud tak bylo činěno produktem člena zapojeného do programu kytice babičkám nebo člena programu kořen, palice nebo ruderalis jako studenti, rozhodně není polehčujícím faktem pro učitele. Rozhodování sboru o výjimce zákona není zahájeno, pokud šlo o projev soucitu a lásky k bližnímu, členu rodiny, příteli a umírajícím. Rozhodnutí sboru není rovněž zahájeno v případě člena zapojeného do programu sanitka, neboť ten se může dostati do situace, kdy může zachránit život nečlena sboru a je naopak jeho povinností, poskytnout pomoc. Sbor očekává, že tato samozřejmost je vlastní všem členů v jakýchkoliv odborných programech, pokud se stanou svědky závažné autonehody či jiné tragedie. Akreditovaní členové sboru mají za povinnost vozit v automobilech sborem či farností označený inhalátor, mast a spray nejméně v jedné vyrovnané šarži kanabinoidů. Každá konopná farnost nese zákonem sboru odpovědnost za své členy. Je ctí a odpovědností každého, že může být členem sboru, který dodržuje a ctí zákon. Lze –li zákon zredukovat jednou větou, pak každý má volbu svobodnou, zda bude či nebude členem sboru. Každý má svobodnou volbu poznání a je na něm, zda bude vítězit propaganda
 12. Pohřebiště a nauka sboru jsou otevřeny všem bytostem, teistům i ateistům.
 13. Základem života sboru jsou konopné farnosti.
 14. Plnění víry je pojištěno a je základním právem a svobodou člena sboru.
 • 4
 1. Kánonem věrouky evropského sboru jsou kázání Velekněze Evropskému soudu a Soudnímu dvoru v letech 2012 – 2015 (dále jen Soudu) započatá registrovanou poutí Velekněze k výročí pádu Bastily dne 14. 7. 2000 (registrace pouti u ČR proběhla dne 26. 7. 2000 pod IČ:706 312 98). Konkrétně pak evropský sbor archivuje kázání Velekněze Soudu pronesená k výročí pádu Bastily dne 13. 7. 2010, přes kázání k Světovému dni pro duševní zdraví dne 10. 10. 2012 (první kánon), přes kázání k Mezinárodnímu dni podpory obětem mučení a násilí dne 26. 6. 2014 (sedmý kánon) doplněné filmem a hudbou členů sboru ve výzkumu léčby rakoviny dílem Stvořitelů. Kázání Soudu ke dni registrace sboru obsahují 10 kánonů. Pro věrouku sboru je postačující poslední aktuální kánon Soudu, který je esencí nauky sboru. Kázání byla vždy podrobena řadě disputací, diskusí a zkoušek příznivců a odpůrců kontaktů s dílem Stvořitelů a modlitebními předměty. Viz například You Tube „Konopí je lék“
 2. Impulsem založení evropského sboru je zjevení Velekněze v předvečer Česko-Slovenské deklarace práv občanů Evropy podepsané ve slovenském hraničním městečku Holiči dne 28. 10. 2010, zjevení prožitého na území lidu popelnicových polí České republiky ve městě básníka Jiřího Wolkera dne 27. 10.2010. Viz slova milovníka tortury v předvečer zjevení dne 26. 10. 2010 na You Tube „Konopí mění fyzikální zákony“
 3. Kánony jsou přístupné ve francouzském, anglickém a českém jazyce na digitální adrese archivu evropského sboru u Národní knihovny svobodné republiky Liberland pod č. 1 – 33/62/63/69-77 a na You Tube „Cannabis Bestseller Tour“
 • 5
 1. Sbor je členem evropského sboru a asociace Open Royal Academy (dále jen asociace) realizující právní, přírodovědný a národohospodářský výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék). V České republice byl výzkum zveřejněn s podporů 77 osobností Světla a Tmy na Velký pátek a první jarní den 21. 3.2008 k poctě všech torturou zkoušených bytostí, v daný čas zejména Konopné paní. Konopné paní a člence mezinárodního společenství pro spravedlivou politiku vlád na území Evropy (ENCOD) byla k Mezinárodnímu dni pro lidská práva 10. 12. 2009 symbolicky věnována vládní cena za vzdělávaní reflektujících bytostí se zdravotním postižením při kontaktu s dílem Stvořitelů, kterou Velekněz obdržel od premiéra vlády lidu popelnicových polí na území České republiky v Praze v Lichtenštejnském paláci. Aleluja, tramvaje.
 2. Od 50 výročí konference Konopí jako lék v Olomouci pořádané na Mezinárodní den lidských práv dne 10. 12. 1954 byl prvně otevřený kontakt s dílem Stvořitelů na území Evropy podpořen předpisem č. A6-0067/2004 schváleným Evropským parlamentem dne 7. 12. 2004. Na území lidu popelnicových polí České republiky je přímý kontakt s dílem Stvořitelů kromě Listiny základních práv a svobod, zákona o zdraví lidu a ustanovení §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku podpořen bez jakéhokoliv omezení v zacházení s dílem Stvořitelů od 1. 5. 2004 povinností notifikace technických předpisů pěstování a výroby konopí novelizacemi ustanovení § 5, odst. 5, § 8, 15, písm e), § 24 písm. a), 24a), 24b) a § 29 předpisu č. 167/1998 Sb. předpisy č. 362/2004 Sb., č. 141/2009 Sb. a č. 50/2013 Sb. Judikatura Soudního dvora opakovaně označila neoznámený předpis za nevymahatelný v civilních (prvně C -194/ 94) i trestních (prvně C‑267/03) sporech. Aleluja, tramvaje.
 3. Podporu dílu Stvořitelů a jeho modlitebním předmětům vyjádřil rovněž judikát Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008), stejně tak Soudní dvůr pod č. C -137/09 Josemans. Aleluja, tramvaje.
 4. Členové sboru pěstují konopí na zahradách, sklenících a interiérech konopných farností na ploše do 100m2/osobu dle § 29 předpisu č.167/1998 Sb. platného od 20. 5. 2004.Aleluja, tramvaje.
 5. Při pěstování konopí na osevní ploše nad 100m2/osobu je konopné farnosti doporučeno vždy oznámit Celní správě genetiky banky sboru ve smyslu judikatury Soudního dvoraC‑59/11 Association Kokopelli vs. Graines Baumaux SAS. Při pěstování do 100m2/osobu není zákonem určena povinnost hlášení a je na vůli konopné farnosti, zda bude využívat ověřené genetiky sboru, nebo pěstovat či šlechtit vlastní genofond farnosti. Aleluja, tramvaje.
 6. Evropský sbor má ambici získat u Evropské komise statut Agentury pro území lidu popelnicových polí Evropské unie ve smyslu čl. 23 a 28 Jednotné úmluvy o omamných látkách v modifikaci práva Evropy 21. století a naplnění čl. 34 Smlouvy o fungování EU pro kontakt nemohoucích s dílem Stvořitelů. Aleluja, tramvaje.
 • 6
 1. Právním zástupcem evropského sboru, asociace a sboru je veřejně prospěšná korporace Cannabis is The Cure,z,s,, Tylova 963/2, CZ 7790 00 Olomouc.
 • 7
 1. Místem působnosti sboru je území lidu popelnicových polí České republiky.
 2. Sbor může působit za hranicemi lidu popelnicových polí České republiky na základě platných předpisů a úmluv.
 • 8
 1. Sídlo sboru je: Konopná farnost Open Royal Academy, CZ 798 55 Ospělov 6.
  Konopná farnost na území Čech se právě připravuje.

Neplnoleté bytosti typu homo sapiens mohou být členové sboru se souhlasem 2 plnoletých svědků, prioritně zákonných zástupců, je-li to možné. Jiné bytosti jsou členy sboru na základě doloženého vztahu odpovědnosti členů sboru k těmto bytostem

II.

Cíle sboru

 • 9
 1. Cílem sboru je šířit kánony věrouky kázané Soudu, jejichž spirituální esencí je radostná zvěst modlitby § 10 níže, pěstovat lásku a dobré zdraví, podporovat potřebné jejich studium na Cannabis univerzity a chránit píli registrovaných členů sboru. Samozřejmostí je pílesboru na okamžitém zastavení páchání zločinů proti lidskosti exekutivními orgány a soudy za mlčení novinářů, osvobození všech politických vězňů a odškodnění všech, kteří se chtěli léčit a nesměli, byli týráni a ponižováni a zneuctíváni, vláčeni správními a trestními řízeními, a to v době nevymahatelného předpisu. To se týká všech osob od 20.5.2004. Bohužel i těch, kteří poskytovali toxické produkty, což policii vůbec nikdy nezajímalo, ač na to Velekněz polici opakovaně upozorňoval. Zákon je zákon. Nevymahatelný předpis je nevymahatelný předpis a platí to pro každého, i když se nám to nelíbí.
 • 10 – Modlitba sboru k oslavě Stvořitelů
 1. In Nomine Cannabis
 2. Stvořitelé
 3. Endokanabinoide.
 4. Fytokanabinoide.
 5. Terpene.
 6. Flavonoide.
 7. Chlorofyle.
 8. Ánando.
 9. Houbičko.
 10. Námele.
 11. Kaktuse.
 12. Čaji.
 13. Taky tam u vás.
 14. Tak pěkně hrají?

Pokud se v konopných farnostech nachází člen nebo právnická osoba sboru poškozená v kontaktu s dílem Stvořitelů nějakým předpisem porušujícím základní práva a svobody a mezinárodní úmluvy, ač měla osoba akreditaci sboru a členskou kartu, je základní povinností poškozených škody vymáhat a základní modlitba sboru může být zakončena následovně.

 1. Taky tam u vás
 2. Ty články Smlouvy
 3. Tak pěkně hrají?
 • 11

Prostředky k naplnění cíle sboru se označují pečetí, akreditací anebo registrací sboru dle jednotlivých úkonů sboru a jednotlivých farností, kaplí, hospiců, výzkumných center, škol, sanitek, pohřebišť, domácích porodnic, pekáren, mlékáren a dalších úkonů sboru. Evropský sbor má ambici získat patentované oční, ušní, nosní a zubní kapky z kořene a výrobu a dovážkovou službu kytic a bylinných směsí dle ročních období a vůní. Kurzy zahradníkův rok jsou otevřené a dostupné všem. Pokud člen sboru inhaluje konopí prostřednictví tzv. jointu, nikoliv bongu, šlukovky a vodní dýmky či vaporizeru, sboru má právo užití patentu filtru za exkluzivní ceny, filtru, který je zařazen a certifikován jako harm reduction product u odpovědných institucí. Čili skutečně funkční produkt minimalizace rizik kouření byliny nebo dokonce byliny s tabákem, což sbor nedoporučuje, leč nikdy kromě zákona sboru nikomu nic nezakazuje.