Nejvyšší státní zástupce a policejní prezident – naléhavé! Dne 13.2.2016 přijala podatelna PČR a NSZ

Bezbariérová společnost Ateliér ALF,o.s., IČ: 266 80 101, sídlo: Edukativní konopná klinika, Bořivojova 90, 130 00 Praha, korespondenční adresa českých, moravských a slezských členů asociace Open Royal Academy pro výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék) je adresa Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, www.atelier-alf.eu

Naléhavé – důkaz snahy

Policejní prezident Policie ČR

brig. gen. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý

Nejvyšší státní zástupce

JUDr. Pavel Zeman, Ph.D

Rada ČT a ČT

Věc: žádost o informace dle zákona o informacích/vydání stanoviska

Sdělte prosím a odkažte na konkrétní rozhodnutí, zda existuje ze strany policie nebo státního zastupitelství pokyn obecné povahy či jiné právní opatření, které řešilo – řeší danou věc týkající se prevence závažné a systematické zločinnosti a nešetření těchto zločinů s charakterem §§ 401 a 149 trestního zákoníku s odkazem na opakované nálezy ústavního soudu, že nevyšetřováním trestních oznámení jsou porušena základní práva a svobody. Pokud žádné jste takovéto opatření nepřijali a nepřijmete, toto sdělte rovněž.

Fakta:

1)    Jak je doloženo na důkazech s razítky podatelen České republiky, v předmětné věci týkající se zastavení páchání zločinů proti lidskosti proti členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) bylo podáno více než 15 žádostí o policejní ochranu od roku 2009, viz http://vlada-cr.blogspot.com/

2)    Protikorupční Policie ČR  dne 5.2.2016 č.j. OFK-580-6/ČJ-2016-250001- TR bez jakéhokoliv řádného odůvodnění odložila trestní podnět na ústavní soudce za páté neodůvodněné rozhodnutí Ústavního soudu ČR od roku 2012 kryjícího závažnou trestnou činnost a doložené zločiny soudců a státních zástupců (I.ÚS 2431/15 ze dne 10.12.2015), viz dovolání ze dne 4.2.2016 a ústavní stížnosti č.j. III.ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/2015, http://constitutional-court.blogspot.com/

3)    GIBS opětovně (naposledy pak dne 4. 1.2016 č. j. GI-P-1515-3/2015, souhrnně pak č.j. GIBS č.j. GI-IF-25-4/2015) rozhodl obrátit se s trestními podněty na státní zástupce a soudce (opětovně) na ÚOOZ. ÚOOZ dne 11. 2. 2016 č.j UOOZ-73-23/ČJ-2016-KR (opětovně, již po třetí od roku 2010) odmítá zahájit trestní šetření státních zástupců a soudců, kteří níže uvedené zločiny a jiné označené trestné činy spáchali, přestože jsou označeny i soudním znalcem, viz http://ministerstvo-vnitra.blogspot.com/

4)    Ministerstvo spravedlnosti dne 8. 2. 2016 č.j. MSP-133/2016-OJD-DOH/3  (opětovně, již po cca sté od roku 2010, zejména pak od 18. 5. 2012) odmítá podat podnět na zahájení kárného/trestního šetření státních zástupců a soudců, kteří níže uvedené zločiny a jiné označené trestné činy spáchali, viz http://ministerstvo-spravedlnosti.blogspot.com/

http://www.konopnacirkev.cz/

5)    Všechny stupně státních zastupitelství včetně Nejvyššího státní zastupitelství opakovaně (naposledy pak dne 21. 1. 2016  č.j. 6 NZN 1004/2016, dne 28. 1. 2016 podána stížnost na toto rozhodnutí nejvyššímu SZ – v řízení) odmítají podat podnět na zahájení trestního šetření státních zástupců a soudců, kteří níže uvedené zločiny a jiné označené trestné činy spáchali. Vědci, odborníci, lékaři, soudní znalci a poškození totiž dokládají NSZ od roku 2005, resp. 2010 spáchaní zločinů proti lidskosti dle §§ 401 a 149 ve čtvrtém odstavci trestního zákoníku(nejen označenými a jmenovanými prostějovskými) státními zástupci a soudci zneužívající k tomuto vědomě Policii ČR. Viz důkazy a stanoviska odborné společnosti Konopí je lék,o.s. a soudního znalce v oboru soudního lékařství MUDr. Radka Matlacha soudům od roku 2010 zakázané šetřit všemi stupni SZ a všemi stupni soudů včetně nejvyššího a ústavního, citujme soudního znalce z přípisu policejnímu prezidentovi, SZ a  soudu dne 11. 5. 2011 „…byli zabiti a zmrzačení nevinní lidé…. došlo k fatálním následkům…“, viz  scany zejména nahttp://octr-prostejov.blogspot.com/

Vaše rozhodnutí bude zveřejněno na http://ministr-vnitra.blogspot.com/  a http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/

Děkujeme za zájem, který jste žádosti věnovali

Dne 13. 2.2016                        Vladimír Dopita, McA