Novoroční přání velekněze orgánům činným v trestním řízení

Datum: 1. ledna 2016 14:15
Předmět: Re: stížnost na rozhodnutí Č. j. KRPM-58697-18/TČ-2 015-141271
Komu: epodatelna.policie@pcr.cz, openroyalacademy@gmail.com
Kopie: olomouc@ctk.cz, kopac@konopijelek.cz, podani@usoud.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, podatelna VSZ Olomouc <podatelna@vsz.olc.justice.cz>

 

Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 772 00 Olomouc,

Policie ČR

Prostějov (dodatek č.e. 57350/2015 dne 18.12.2015)

– na vědomí VSZ Olomouc, KSZ Brno a Ústavní soud ČR, Konopná církev, výzkum a spolek Kopac, Olomouc

Věc: Dodatek stížnost na páté prostějovské obvinění za zločin nedovolené výroby a distribuce drog č. j. KRPM-58697-18/TČ-2015-141271 ze dne 4. 12. 2015 obdrženého 16.12.2015

OSZ Prostějov se bude muset nepodjatě ve stížnosti na obvinění také vyrovnat s opakovanými doloženými nepravdami olomouckého vrchního státního zástupce VSZ Olomouc JUDr. Ivo Ištvána (VSZ Olomouc doložitelně a důkazně od roku 2009) a dále opakovanými doloženými nepravdami řady státních zástupců KSZ Brno od roku 2009, totiž, že doložené zločiny prostějovských soudců a státních zástupců kdy šetřil Nejvyšší soud – jak oba úřady nepravdivě tvrdí – a dále opakoné vědomé nepravdy a nezákonná rozhodnutí předsedkyně OSZ Prostějov JUDr.  Naděždy Keznikelové, nyní nově odůvodňující roční průtahy řízení opětovně vědomě nepravdivými nezákonnými dle § 21 přestupkového zákona řešenými nepravdami ve správním/trestím řízení, viz komentáře k rozhodnutí předsedkyně OSZ k průtahům dne 9.12.2015 č.j. ZN 2066/2014-174- důkazy konkrétnch nepravd doloženy v komentáři pod uvedeným rozhodnutím předsedkyně OSZ Prostějov na

http://statni-zastupitelstvi.blogspot.cz/2015/12/osz-prostejov-dne-9122015-vysvetluje.html

Hezký nový rok 2016 v právním státě přeje všem

Dušan Dvořák, služebník

http://www.konopnacirkev.cz/

 

Dne 18. prosince 2015 5:51 <epodatelna.policie@pcr.cz> napsal(a):

Potvrzení o převzetí podání
ÚŘAD : podatelna PP CR, 17089 Strojnická 27, Praha


Název žádosti : stížnost na rozhodnutí Č. j. KRPM-58697-18/TČ-2 015-141271
Číslo evidenční : 57350/2015
I
Datum evidence : 18.12.2015 05:44:45
Přijato od : dusandvorak@seznam.cz ()

Vaše podani 57350/2015 bylo přijato dne 18.12.2015 05:44:45 k dalšimu zpracováni.

 
  ———- Přeposlaná zpráva ———-
From: „Dušan Dvořák“ <dusandvorak@seznam.cz>
To: <epodatelna.policie@pcr.cz>
Date: Fri, 18 Dec 2015 04:44:13 +0100
Subject: stížnost na rozhodnutí Č. j. KRPM-58697-18/TČ-2015-141271

 

Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 772 00 Olomouc,

Policie ČR

Prostějov

Věc: stížnost na rozhodnutí Č. j. KRPM-58697-18/TČ-2015-141271 ze dne 4. 12. 2015 obdrženého 16.12.2015  motorizovanou policejní jednotkou na konopné farnosti v Ospělově

Odůvodnění:

1)    Vysvětlete, proč obvinění neobsahuje vyrovnání se stížnostmi na průtahy a průtahy pojmenujte a zdůvodněte.

2)    Vysvětlete, proč obvinění neobsahuje vyrovnání se s důkazy o spáchaných zločinech proti lidskosti dne 11.5.2011 doložených dokonce i soudním znalcem, viz scan ze soudního spisu http://octr-prostejov.blogspot.com/

3)    Vysvětlete, jak se nemůže OSZ Prostějov necítit podjato věc posuzovat a šetřit, když nešetřené zločiny spáchané od roku 2009 i v odstavci 4 § 149 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU odmítl jako porušení základního práva 4 x bez odůvodnění ústavní soud, avšak nyní již nemůže jinak než přiznat justiční kartel a korupci, viz pátá ústavní stížnost s dodatky ke dni lidských práv 10. 12. 2015 http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.cz/

4)    Copak snad kdy policie doložila zákonný vzorek k měření obsahu thc v konopí dle unijní normy v době legality pěstování konopí? Copak snad má konopí všude stejný obsah, viz posudky znalců, se kterými se musí odvolací orgán vyrovnat, stejně tak se všemi dodatky ústavní stížnosti a studií doc. Ondry dokládající nejméně 30, spíše však 50 násobný rozdíl dle vzorku k měření, viz  http://constitutional-court.blogspot.cz/ v souvislostech, vlastní neinterpretovaná data studie zde http://konopijelek.blogspot.cz/ Doložete zákonnost vzorku,nikoliv podzákonné normy protivící se zákonu a navíc s doložením důkazů, jak si každý jednotlivý policejní orgán vykládá měření po svém, když na jižní moravě dovažují hmotu stonku a semen,  na severní nic neváží, což bylo stěžovateli doloženo policejním orgánem

5)    Stejně tak se musí odvolací orgán vyrovnat s tvrzením soudů, které není pravdivé, že konopí je prekurzor a nařízení es  aplikovatelné do zákona a není třeba doložit porušení práva Společenství, viz korupce justice nešetřená OČTŘ a v páté ústavní stížnosti explicitně pojmenovaná, nebo v angličtině reakce Soudního dvora na nešetřené podvody a porušování práva EU doložitelnou lží, která odporuje judikatuře nejvyššího i ústavního soudu, např. v judikatuře netrestnosti léčby konopím je explicitně uvedeno, že konopí není prekurzor, ale samo o sobě omamnou a psychotropní látkou, http://constitutional-court.blogspot.cz/

6)    Stejně tak se bude muset odvolací organ vyrovnat s otázkou, zcela explicitně, jak šlo společensky prospěšného jednání dosáhnouti jinak, zda má nějaký adiktolog a znalec v Evropě tolik klinických zkušeností jako stěžovatel, zda, když je v ústavní stížnosti doložen recept pro stěžovatele od lékařky určené soudem ihned po zahájení výdeje konopí v lékárně v prosinci 2014, ale cena je na měsíční terapii dvojnásobkem příjmu stěžovatle, zda je zcela oprávněné užít § 28 trestního zákoníku, pokud ne, proč ne.

7)    Stejně tak se bude muset odvolací orgán vyrovnat s ne notifikací předpisu č. 50/2013 Sb., což judikatura sdeu označila za nevymahatelné i v trestních sporech. Viz podrobně stížnost zejména pátá v širších rozměrech korupce a kartelu. Pokud nejvyšší a ústavní soud opakovaně vědomě nepravdivě tvrdili, že konopí je prekurzor a nařízení bylo aplikováno do zákona a tuto lež ještě popáté posvětí ústavní soud, jde o korupci za bílého dne a v přímém přenosu. Tato lež je použita jako záminka, aby nesmělo dojít k položení předběžných otázek a touto justiční korupcí je odvolací orgán povinen se ze zákona  a judikatury zabývat, viz judikatura a nálezy nešetřeným podnětům.

Děkuji za vyrovnání se s označenými podněty neřešenými v obvinění.

 

V Ospělově 18. 12.2015

Dušan Dvořák,MMCA,

předseda Cannabis is The Cure, z.s. zatupující poškozené