Okresnímu soudu v Plzni k oslavě svátku boje za svobodu dne 17. listopadu 2015

Okresní soud

Č. j. 1 T 92/2015

  1. Beneše 1127/1

301 00 Plzeň

Věc: Žádost o stažení žaloby č. j. 1 T 92/2015 a obvinění poškozeného za porušení § 283 trestního zákoníku (nedovolené přechovávání a poskytování konopného produktu) a žádost o navrácení zabaveného majetku a náhrada škody 15 tisíc Kč za nedůvodně podanou žalobu.

Obviněný v plném rozsahu své právní argumentace odkazuje na pátou ústavní stížnost č. j. II. US 3196/15 vedoucího výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure zveřejněnou ke stažení žalobou a soudem na http://constitutional-court.blogspot.com/

Z doloženého důkazu je zřejmé, že

1)    V rozporu s čl. 39 Listiny základních práv a svobod nemá policie nejméně od 20. 5. 2004, odkdy je povoleno bez hlášení pěstovat konopí do 100 m 2/osobu, žádnou zákonnou normu na určení vzorku, ze kterého se měří obsah THC, přičemž rozdíly jsou až 100 násobně odlišné, viz 3 excelentní soudní znalci k této věci, potvrzující argumentaci obviněného http://univerzita-palackeho.blogspot.com/

2)    V rozporu s právem Společenství a judikaturou Soudního dvora EU (viz spis, viz ústavní stížnost) jsou klíčové změny zákona o návykových látkách k výrobě konopí jako léku neoznámeny Evropské komisi v rozporu s povinností Směrnice 98/34/ES. Neoznámený předpis je neúčinný- nevymahatelný a obviněný nemůže být shledán vinným a konfiskovány jeho majetky a vláčen dále trestním řízením. Stručně viz spis nebo podrobněji pátá ústavní stížnost, velmi podrobně pak první ústavní stížnost a argumentace, se kterou se Ústavní soud a Evropský soud pro lidská práva se zapřením nejen práva na spravedlivý proces a zákonného soudce (Soudní dvůr EU) neuměl nikdy vypořádat a svá rozhodnutí oba soudy vůbec neodůvodnily a vědomě nepravdivě v rozporu s vlastní judikaturou české soudy uváděly, že konopí je prekurzor a nařízení unie bylo transponáno do zákona, za což by byly u zkoušky vyhozeni studenti vysokých škol! Viz http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/ Důvodem letité justiční korupce je porušení práva EU a obava ČR z náhrady miliardových škod za nevymahatelný předpis. Důsledkem justiční korupce je zapření přístupu k lucemburskému soudu, viz stanovisko Soudního dvoru EU k této věci z října tohoto roku http://court-european.blogspot.com/ Jak vidno, exekutiva chybu napravila pouze o (zapřenou) právní argumentaci vedoucího výzkumu a předpis notifikovala v roce 2012 u Komise ve změnách u §§ 5, odst. 5 a 8 zákona o návykových látkách ve věci zacházení s konopím novelou č. 273/2013 Sb. Ostatní technické předpisy a jejich změny ve věci výroby konopí a jeho produktů však neoznámila a Nejvyšší soud dodnes vědomě mylně tvrdí, že zákon o návykových látkách není technickým předpisem i přes důkazy notifikačních protokolů!

3)    Jako poškozený obviněný žádá laskavě žalobu, aby bylo trestní řízení zastaveno, byly navráceny zabavené majetky nebo uhrazen jejich ekvivalent dle ceny v lékárně a uhrazeny škody spojené trestním řízením na osobě obviněného neoprávněným podáním žaloby a shromažďování informací o jeho osobě, a to v symbolické výši 15 tisíc Kč. Obviněný oznamuje žalobě i soudu, že je od 21. srpna 2015 členem European Cannabis Church a od 8. listopadu členem přípravného výboru k založení české Konopné církve. Každý člen církve je povinen vymáhat navrácení modlitebného předmětu chráněného pro náboženské účely úmluvami OSN. Toto právo je vymahatelná i za situace, když věřící není členem takovéto církve, nebo za situace, kdy církev ještě (už) neexistuje. Viz http://konopna-cirkev.blogspot.com/

 V Kralovicích dne 15. listopadu 2015