Stížnost předsedovi Ústavního soudu ze dne 28.3.2016

12.března 2016

 

Předmět: Naléhavé
Komu: podani@usoud.cz, podatelna@nsoud.cz, podatelna@nsz.brn.justice.cz, ctnamety@ceskatelevize.cz, radact@ceskatelevize.cz, info@ceskatelevize.cz, rodinadvorakovych@gmail.com, openroyalacademy@gmail.com

 

Ústavní a Nejvyšší soud ČR´a Nejvyšší státní zastupitelství – Naléhavé/ Radě ČT a ČT

 

Žádost o vydání předběžného opatření k šetření trestních podnětů

 

Podáváme jako poškození a zmocnění (spolu zřizovatel Edukativních konopných klinik), důkaz o spáchaných zločinech, které najdete v příloze policejnímu prezidentovi, soudu a státnímu zastupitelství podepsané soudním znalcem MUDr. Radkem Matlachem již 11. 5. 2011 důkaz, že Policie ČR dne 8. 3. 2016ústy policejního prezidia opětovně sděluje, že UOOZ se (opětovně) nedopustil porušení zákona stejně jako protikorupční policie, když v příloze policejní prezidium uvádí, že zločiny níže uvedených prostějovských soudců a státních zástupců doložené i ve čtvrtém odstavci porušeného § 149 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU není policie oprávněna šetřit a dále důkaz v rozhodnutí NSZ Brno ze dne 10.3. a 4.3 a 29. 2. 2016, které šetření odmítá přikázat ÚOOZ a dále rozhodnutí ministerstva spravedlnosti ze dne 9.3.2016, které rovněž nepovažuje doložené zločiny soudců a státních zástupců za porušení zákona. Dále sdělujeme, že také GIBS od svého vzniku uvádí, viz http://ministerstvo-vnitra.blogspot.com/, že není oprávněna šetřit trestnou činnost policistů nešetřících doložené zločiny prostějovských soudců a státních zástupců (analogická situace nešetření spáchaných zločinů je, jak jsme doložili na důkazech, rovněž v Praze a nešetřícím orgánem je VSZ Praha, KSZ Praha a OSZ Praha 1 a OSZ Praha 3).

 

Žádáme, aby Nejvyšší a Ústavní soud ČR vydali předběžné opatření, kterým doložené zločiny označených pachatelů z exekutivy a justice přikáže šetřit!
Nejvyšší a vrchní státní zástupce odmítá nechat řádně šetřit trestní podnět na označené pachatele zločinů dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku za důsledky konfiskace léčivého konopí opětovně dne 3. 9. 2016 (resp. důsledky všech konfiskací ospělovských a dalších konfiskací od 20. 5. 2004)

 

·         NSZ (ne) šetřeno dne 29.2.2016 pod č.j. 6 NZN 1004/2016, dále dne 4.3.2016 pod č.j. 4 NZN 809/2016 a následně dne 10.3.2016 pod č.j. 4 NZN 807/2016, důkazy – viz http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/

 

 

Krajské státní zastupitelství v Brně věc odmítá rovněž řádně šetřit – viz rozhodnutí

 

 • 12. 11. 2015 č.j. 1 KZN 1922/2015-28

 

 • 20.11. 2015 č.j. 2 KZN 1120/2015-8

 

 • 1.3.2016 č.j. 1 KZT 131/2016-15

 

 • 9.3.2016 č.j.1  KZN 1921/2016 – 8

 

OSZ Prostějov věc odmítá šetřit (v závorce označení pachatelé)

 

 • 14. 10. 2015 č.j. ZN 1946/2015-10  (SZ Černík)

 

 • 9. 12. 2015 č. j. ZN 2066/2014-174 (SZ Kezniklová)

 

 • 2.2.2016 č.j. ZT 397/2015 – 30 (SZ Černík)

 

 • 29.2.2016 č.j. 1 ZT 55/2012-207 (SZ Bártlíková)

 

 • 7.3.2016 č.j. ZT 397/2015-72 (Černík)

 

KSZ Olomouc (SZ Schmidt, opakovaně)

 

 • 9.2.2016 č.j. 2 KZN 3023/2016-10

 

 • OSZ Olomouc (30. 11. 2015 pod č.j. ZN 6313/2015 -8)

 

Děkujeme předem za sdělení, jaká jste přijali opatření a zda nám vyhovíte

 

Dne 11. 3. 2016

 

Art Language Factory,o.s.

 

IČO: 227 24 303

 

Josef Pospíšil, McA, jednatel

 

Přichystalova 180/14

 

779 00  OLOMOUCDatum: 12. března 2016                                                                                     Předmět: Naléhavé
Komu: podatelna podatelna@vsz.olc.justice.cz, posta@msp.justice.cz, ood@msp.justice.cz
Kopie: openroyalacademy@gmail.com, info@konopijelek.cz, olomouc@ctk.cz, radact@ceskatelevize.cz, ctnamety@ceskatelevize.cz, info@ceskatelevize.cz, novotnym@psp.cz

 

Ministr spravedlnosti ČR/ Vrchní státní zástupce VSZO/Ministr vnitra ČR/Rada ČT a ČT a ČTKO/ Poslanec Martin Novotný

 

Č.j. MSP-136/2016-OJD-DP/ č.j. 1 VZN 764/2015/č.j. MV-106071-1/KM- 2015

 

Věc: Žádost o vydání předběžného opatření k šetření trestních podnětů nešetřených a zakazovaných šetřit od roku 2009 do níže uvedeného data a zahájení kárného/trestního řízení s označenými soudci a státními zástupci, kteří spáchali trestné činy dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku a stížnost na nekonání Policie ČR

 

1.    MSp odbor dohledu: Opětovně (ne) šetřeno. V roce 2016 rozhodnutí ze dne 8.2.2016 č.j. MSP-136/2016-OJD-DPH ze dne 9.3.2016 č.j. MSP-418/2015-OD-SPZ/12, viz důkazy http://ministerstvo-spravedlnosti.blogspot.com/

 

 1. NSZ Brno: Opětovně (ne) šetřeno. V roce 2016 rozhodnutí NSZ dne 29.2.2016 pod č.j. 6 NZN 1004/2016, dále dne 4.3.2016 pod č.j. 4 NZN 809/2016 a následně dne 10.3.2016 pod č.j. 4 NZN 807/2016, důkazy – viz http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/ Důkazy rovněž doloženy VSZ Olomouc v podání ze dne 10.3.2016 viz  http://vrchni-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/

 

 1. Policejní prezidium.Opětovně nešetřeno, naposledy dne 8.3.2016 č.j. PPR-5531-1/ČJ-2016-990300, viz http://ministr-vnitra.blogspot.com/

 

Vážení pánové ministři, vážený pane vrchní státní zástupce

 

Podáváme jako poškození a zmocnění (spolu zřizovatel Edukativních konopných klinik), důkaz o spáchaných zločinech, které najdete v příloze policejnímu prezidentovi, soudu a státnímu zastupitelství podepsané soudním znalcem MUDr. Radkem Matlachem již 11. 5. 2011 důkaz, že Policie ČR dne 8. 3. 2016ústy policejního prezidia opětovně sděluje, že UOOZ se (opětovně) nedopustil porušení zákona stejně jako protikorupční policie, když v příloze policejní prezidium uvádí, že zločiny níže uvedených prostějovských soudců a státních zástupců doložené i ve čtvrtém odstavci porušeného § 149 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU není policie oprávněna šetřit a dále důkaz v rozhodnutí NSZ Brno ze dne 10.3. a 4.3 a 29. 2. 2016, které šetření odmítá přikázat ÚOOZ a dále rozhodnutí ministerstva spravedlnosti ze dne 9.3.2016, které rovněž nepovažuje doložené zločiny soudců a státních zástupců za porušení zákona. Dále sdělujeme, že také GIBS od svého vzniku uvádí, viz http://ministerstvo-vnitra.blogspot.com/, že není oprávněna šetřit trestnou činnost policistů nešetřících doložené zločiny prostějovských soudců a státních zástupců (analogická situace nešetření spáchaných zločinů je, jak jsme doložili na důkazech, rovněž v Praze anešetřícím orgánem je MSZ Praha a OSZ Praha 1 a OSZ Praha 3).

 

Žádáme vydat předběžné opatření, kterým doložené zločiny označených pachatelů z exekutivy a justice přikáže šetřit!

 

Krajské státní zastupitelství v Brně věc odmítá řádně šetřit trestní podnět na označené pachatele zločinů dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku za důsledky konfiskace léčivého konopí dne 3. 9. 2016 (resp. důsledky všech konfiskací ospělovských a dalších konfiskací od 20. 5. 2004)

 

 • 12. 11. 2015 č.j. 1 KZN 1922/2015-28

 

 • 20.11. 2015 č.j. 2 KZN 1120/2015-8

 

 • 1.3.2016 č.j. 1 KZT 131/2016-15

 

 • 9.3.2016 č.j. 1  KZN 1921/2016 – 8

 

OSZ Prostějov věc odmítá šetřit (v závorce označení pachatelé)

 

 • 14. 10. 2015 č.j. ZN 1946/2015-10  (SZ Černík)

 

 • 9. 12. 2015 č. j. ZN 2066/2014-174 (SZ Kezniklová)

 

 • 2.2.2016 č.j. ZT 397/2015 – 30 (SZ Černík)

 

 • 29.2.2016 č.j. 1 ZT 55/2012-207 (SZ Bártlíková)

 

 • 7.3.2016 č.j. ZT 397/2015-72 (Černík)

 

KSZ Olomouc (SZ Schmidt, opakovaně)

 

 • 9.2.2016 č.j. 2 KZN 3023/2016-10

 

 • OSZ Olomouc (30. 11. 2015 pod č.j. ZN 6313/2015 -8)

 

Děkujeme předem za sdělení, jaká jste přijali opatření a zda nám vyhovíte

 

Dne 12. 3. 2016

 

Art Language Factory,o.s., IČO: 227 24 303, Josef Pospíšil, McA, jednatel

 

Přichystalova 180/14, 779 00  OLOMOUCPříloha 

 

Ministerstvo spravedlnosti

 

Věc: Naléhavé

 

Evidenčním číslo: 04c730d7-a0bc-450c-b715-90fdf5f7a35f

 

Běžné číslo: 13605/2016

 

Dne: 12. 03. 2016

 

Bylo podáno elektronicky e-mailem z adresy: info@konopijelek.cz

 

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 14

Nejvyšší soud
Věc: Naléhavé

 

Evidenčním číslo: 43b89e64-aa04-4aa3-afc3-db814a4f181d

 

Běžné číslo: 2745/2016

 

Dne: 12. 03. 2016

 

Bylo podáno elektronicky e-mailem z adresy: info@konopijelek.cz

 

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 14

Nejvyšší státní zastupitelství 
Věc: Naléhavé

 

Evidenčním číslo: 0eaad528-fbdc-4632-b368-8c62e48d16eb

 

Běžné číslo: 3564/2016

 

Dne: 12. 03. 2016

 

Bylo podáno elektronicky e-mailem z adresy: info@konopijelek.cz

 

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 14                                                                                  

 Naléhavé

Vážený pan Milan Chovanec

 

MINISTR VNITRA A POSLANEC PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

 

č.j. MV-106071-1/KM-2015

 

Vážený pane ministře, vážený pane poslanče, vážený pane místopředsedo

 

Při kontrole spisové agendy jsme zjistili, že námi pověřená společnost Art Language Factory,o.s. Vám dne 12. 3. 2016 bohužel omylem nezaslala níže uvedené podání v příloze číslo 2 s 14 důkazními přílohami uvedenými rovněž v příloze ke stížnosti na rozhodnutí Policejního prezidia ze dne 8.3.2016 č.j. PPR-5531-1/ČJ-2016-990300. Toto podání tak má nikoliv 14, ale 15 příloh včetně uvedeného podání Art Language Factory,o.s.

 

Věříme, že doložené pochybení Policie ČR doložené včetně čísel jednacích nevyšetřovat závažné spáchané zločiny včetně pochybení Policie ČR v Praze, na které jsme vás upozornili již 11. 8. 2014 (důkaz na http://ministr-vnitra.blogspot.com/ – bod 3), kdy nejsou dodnes v rozporu s trestním a správním řádem Policií ČR šetřeny (přes desítky stížností)

 

 1. Totožné spáchané skutky dle §§ 401 a 149 odst. 3 trestního zákoníku v Praze a Čechách, což odmítají OSZ, MSZ/KSZ a VSZ Praha nařídit šetřit a ministerstvo spravedlnosti odmítá šetření nařídit rovněž ((č. j. KRPA -148473/TČ-2012) a premiér k tomuto mlčí, důkaz zde http://vlada-cr.blogspot.com/

 

 1. Nejsou nám dodnes vydány protokoly o domovních prohlídkách a protokoly o zabavení našich majetků z Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, 130 00 z roku 2011 a 2012 (č. j. KRPA -148473/TČ-2012), důkaz zde http://praha-eu.blogspot.com/

 

 1. Nejsou řádně šetřeny označené osoby spojené s neoznámením předpisu č. 50/2013 Sb. Evropské komisi, přestože jsou tím ČR a EU způsobené miliardové škody v Euro, č. j. ORIII-15214/ČJ-2011 a č. j. ORIII-31755/ČJ-2011) důkaz zde http://cannabis-dukazy.blogspot.com/

 

 1. Nejsou řádně šetřeny osoby spojené se zneužitím povinnosti při správě svěřeného majetku naší společnosti a pachatelé podvodů a krádeží, poškozování cizích práv, útisku a ublížení na zdraví členům výzkumu, členům naší společnosti a společnosti a členům společnosti Art Language Factory,o.s., (č. j. ORIII-15214/ČJ-2011 a č. j. ORIII-31755/ČJ-2011) důkaz zde http://atelier-alf.blogspot.com/ Doufejme, že nové přípravné trestní řízení KRPA-35342/ČJ-2016-001391 toto jednání pachatelů doloží, neboť důkazy byly doloženy

 

 1. Nešetření státních zástupců a soudců Praha 3 (č. j. KRPA -59389/ČJ-2014-0013-11) při zajištění a následně schvalování vyvedení dokumentace podléhající ochraně trestním zákoníkem ze spisů na OS Praze 3 a schvalování, nadržování a nevyšetřování dalších kauz jako jsou výše uvedené a dále jako je např. absence našich majetků v protokolech o domovní prohlídce firmy Hydroponic v roce 2011 v hodnotě cca 50 tisíc Kč ad., vizhttp://bezbarierovaskola.blogspot.com/

 

Děkujeme za Váš osobní zájem

 

 1. března 2016

 

Ateliér ALF,o.s.., IČ: 226 80 101, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, Vladimír Dopita McA, jednatel

 

Vyřizuje: Magdalena Dite