Trestní oznámení na ústavní soudce: Ludvík David, Kateřina Šimáčková a David Uhlíř

Za vědomě nezákonné korupční rozhodnutí ze dne 10. 12. 2015 č. j. I. ÚS 2431/15 s doloženými důkazy o zmrzačených a zabitých lidech a spáchaných zločinech doložených opakovaně lékaři a dne 11. 5. 2011 

také soudním znalcem (viz http://octr-prostejov.blogspot.com/)

a dne 23. 2. 2012

také prvně ústavnímu soudu, viz http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/

ze zneužití funkce úřední osoby, šíření lživé poplašné zprávy, že konopí je prekurzor a nařízení ES lze transponovat do zákona a za poškozování cizích práv

Na podání vysvětlení řádně odborně připravený, viz http://constitutional-court.blogspot.com/

Dušan Dvořák, narozen 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

S trestním podnětem vyčkejme na rozhodnutí Ústavního soudu k žádostem o informace ze dne 22. 12. 2015