Ústavní soud ČR – naléhavé. Dne 13.2.2016 přijala podatelna ÚS.

 Cannabis is The Cure, z.s., IČ 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Ústavní soud ČR – naléhavé

č.j. III.ÚS 396/16 a č.j. II. ÚS 3196/2015

Rada ČT a ČT a ČTK etc./ http://ungass.ga/

Věc: žádost o informace dle zákona o informacích

Sdělte prosím a odkažte na konkrétní rozhodnutí, zda judikatura řešila právní otázku, zda

1)    Vydávání vědomě nepravdivých informací soudci a státními zástupci v trestním řízení je/může – být a) přestupkem, b) kárným proviněním, c) trestním nebo jiným proviněním.

2)    Vydávání vědomě nepravdivých informací obcí ve správním řízení je/může být a) přestupkem nebo trestným činem, b) civilním, správním nebo jiným pochybením

Kontext žádosti:

1)   Jak je doloženo na důkazech v ústavních stížnostech č.j. III.ÚS 396/16 a č.j. II.ÚS 3196/2015 na http://constitutional-court.blogspot.com/, všechny stupně státních zastupitelství a soudůjiž 7 let odmítají projednat a nechat prošetřit podezření na spáchané zločiny proti lidskosti vykonané (nejen označenými a jmenovanými prostějovskými ) státními zástupci a soudci a naplňující jednání dle §§  401 a 149 ve čtvrtém odstavci dle trestního zákoníku. Naposledy pak Nejvyšší státní zastupitelství ČR dne 21. 1. 2016  č.j. 6 NZN 1004/2016

2)   Jak je doloženo na http://ludmirov.blogspot.cz/ v bodu 3 a rozhodnutí obce Ludmírov ze dne7. 12. 2015, obec potvrzuje, že je informována, že lékaři včetně soudního znalce potvrdili naplnění výše uvedených zločinů proti lidskosti způsobených v důsledku jednání (prostějovských) soudců a státních zástupců. Poznámka: Výzkumnická farma konopí v Ospělově a sídlo Konopné církve je v katastru střediskové obce Ludmírov.

3)   Jak je doloženo na rozhodnutí MSp ČR ze dne 8. 2. 2016 MSP-133/2016-OJD-DOH/3 nahttp://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/, ministerstvo spravedlnosti od roku 2011 opakovaně odmítá na tyto soudce a státní zástupce podat podnět pro prošetření kárného/trestního provinění, přestože je mu známo, že toto jednání odmítají projednat všechny stupně státních zastupitelství.

4)   GIBS i premiérem doporučený ÚOOZ Policie ČR opětovně, naposledy pak dne 11. 2. 2016 č.j UOOZ-73-23/ČJ-2016-KR odmítá zahájit trestní šetření státních zástupců a soudců, kteří výše uvedené zločiny spáchali. Policie obligatorně bez odůvodnění uvede, že se nejedná o trestný čin, když jsou opakovaně i soudům označeny jména umučených spoluobčanů zapojených do výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) a stanoviska a tvrzení soudního znalce a lékařů, viz http://ministerstvo-vnitra.blogspot.com/

5)   Přestupková komise Konice pod č. j. ŽIV 440/2015/MAL/19 dne 4. 2. 2016 uvedla k odmítnutí spáchání přestupku dle § 21 přestupkového zákona, že za vydávání vědomě nepravdivých rozhodnutí/informací/stanovisek obce Ludmírov ve správním řízení, které obec Ludmírov ve vztahu ke kapli Nanebevzetí Panny Marie činí již 7 let, nelze vinit právnickou osobu! Starosta/-ka obce je dle MěU Konice právnická osoba. Dle rozhodnutí přestupkové komise MěU Konice spadá takovéto (nezákonné) jednání poškozující soukromé majetky i cizí práva do kompetence Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Olomouckého kraje, vizhttp://occupycannnabishempstreet.blogspot.com

Děkujeme za zájem, který jste žádosti věnovali

Dne 13. 2.2016                        Dušan Dvořák, MMCA, v. r. předseda správní rady