Žádost o informace dle zákona o informacích Ústavnímu soudu a prosba o vyjádření členů spolku Kopac ve věci Miloslava Tetoura

Vězněný předseda Odborné společnosti Konopí je lék, z.s. Miloslav Tetour

Datum: 22. prosince 2015

Předmět: žádost o informace dle zákona o informacích
Komu: podani@usoud.cz
Kopie: openroyalacademy@gmail.com, Zdenek.Majzlik@seznam.cz, LumirH@ekmd.huji.ac.il, MuchaPetr@volny.cz, olomouc@ctk.cz

Sdělte informaci či poznatky judikatury,

zda lze v souladu s článkem 23 Listiny základních práv a svobod když ne zabít, tak alespoň doživotně zmrzačit ústavní soudce:Ludvík David, Kateřina Šimáčková a David Uhlíř za vědomě nezákonné prolhané korupční rozhodnutí ze dne 10. 12. 2015 č. j. I. ÚS 2431/15 s doloženými důkazy o zmrzačených a zabitých lidech a spáchaných zločinech doložených opakovaně lékaři a dne 11. 5. 2011 také soudním znalcem a dne 23. 2. 2012 také prvně ústavnímu soudu, viz http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/

Pokud je v souladu s čl. 23 LZPS těmto výše označeným zločincům zvaným ústavní soudci pouze zpřelámat hnáty, toto sdělte. Pokud je potřeba useknout ruka, kterou hlasují, sdělte rovněž.

K veřejné dehonestaci těchto výše označených zločinců České republiky řádně odborně připravený, viz http://constitutional-court.blogspot.com/

Dušan Dvořák, narozen 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc 

Viz podání Soudu od výše označených ze dne 21. 12. 2015  www.podporujeme.blogspot.com a  www.zadame.blogspot.com a www.svobodu.blogspot.com

Otevřená post adventní prosba ze dne 22.12.2015

Velekněze European Cannabis Church

a zakladatele české Konopné církve

a vedoucího výzkumu

Cannabis is The Cure /Konopí je lék

Dušana Dvořáka

čestným lidem spolku Kopac

Lumír Hanuš, Zdeněk Majzlík a Petr Mucha

Mohli by laskavě označení členové spolku Kopac Lumír Hanuš, Zdeněk Majzlík a Petr Mucha oslovení 22. 12. 2015 v kopii s řadou svědků do konce roku 2015 vyřešit pro ústavní soud alespoň tyto zásadní a od roku 2010 obecním, krajským, vrchním, nejvyšším a Ústavním soudem opakovaně zapírané odborné, ekonomické a právní otázky, viz www.ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/ , kdy kurzívou uvedené dává Velekněz k úvaze řešit otázku rovněž nyní.  Míněno laskavě naléhavě ve světle vzniku adventně z chléva Jezulátka dotovaného Institutu pro patenty a licence konopí s vedením členy spolku Kopac Tomasem Zabranským a Pavlem Kubů a kdovíkým z Kopace ještě.

Připojují se/nepřipojují se uvedení členové spolku KOPAC k návrhům na zahájení kárného řízení s asistenty a ústavními soudci Soudu podaného dne 21. 12. 2015 odpovědnými osobami European Cannabis Church a asociace Open Royal Academy Evropě a v České republice prostřednictvím zakladatelů Konopné církve a jejich společného právního zástupce Cannabis is The Cure, z.s. a dále s doložením podnětu manželky stěžovatele a podporovatelů výzkumu Konopí je lék /Cannabis is The Cure ze dne 21. 12. 2014 na zahájení kárného řízení s asistenty a ústavními soudci za společně označené zcela vědomě korupční a nezákonné rozhodnutí nepovolit obnovu řízení vězněného Miloslava Tetoura ze dne  10. 12. 2015 č. j. I. ÚS 2431/15

Návrh na kárné řízení a vyloučení pro podjatost z pléna k páté stížnosti vědoucího výzkumu se týká soudců: Ludvík David, Kateřina Šimáčková a David Uhlíř.

Dne 22. 12. 2015

S přáním hezkých svátků vánočních

Dušan Dvořák, MMCA

Capo di Tutti Capi CannabisTherapy

Odmítavé rozhodnutí ministryně spravedlnosti Marie Benešové ze dne 9.7.2019 k porušení zákona ve věci nezákonné kriminalizace Miloslava Tetoura za výrobu konopí jako léku

MSp 9.7.2019 MSP 192 2019 ODKA SPZ 4 Tetour Ministryně Odmítá