Zápisy schválených usnesení nejvyšších orgánů právnických osob výzkumu Konopí je lék

Zápis schválených usnesení 11.září 2019 najdete ZDE 

Zápisy schválených usnesení nejvyšších orgánů právnických osob  zapojených do výzkumu Konopí je lék ode účinnosti nového trestního zákoníku dne 1.1.2010 a občanského zákoníku dne 1.1.2014

18.11.2018 – zápis schválených usnesení Valné hromady asociace, Sněmu náboženské společnosti a Odborné a umělecké rady asociace Cannabis is The Cure,z.s. 

Zápis 18.11.2018 S Podpisy

28.10.2018Plná moc zřizovatelů Edukativní konopné kliniky

Čestné Prohlášení Majitelů Ověřené

Sídlo Spolků Od 1.1.2014

21.8.2018 – Plná moc majitelů sídla Edukativní konopné kliniky v Olomouci (10.12.2013 – 14.5.2018)

Čestné Prohlášení Majitelů Ověřené

14.7.2018 – Generální plná moc sv. Bastily – rejstříkům doloženo úředně ověřené 

Akceptace Generální plné moci sv. Bastily plné moci Krajským soudem v Ostravě 8.11.2018

Plná Moc Spolky Akceptace 8.11.2018 KS V Ostravě

Plná Moc Společenství ,z.s. Church Of Nature, Z.s. DD

Plná Moc Ateliér ALF,z.s. Church Of Nature, Z.s. DD

Plná Moc Konopí Je Lék ,z.s. Church Of Nature, Z.s. DD

Plná Moc Art ,z.s. Church Of Nature, Z.s. DD

Plná Moc Cannabis ,z.s. Church Of Nature, Z.s. DD

20.12.2017 – zápis  schválených usnesení Valné hromady asociace, Sněmu náboženské společnosti a Odborné a umělecké rady asociace Cannabis is The Cure,z.s. 

Valná Hromada A Sněm Dne 20.12.2017 S Podpisy

6.1.2017 – Zmocnění sv. Jezulátka Pravoslavného 

Zmocnění Podavatelů Ze Dne 6.1.2017

14.5.2016 – zápis schválených usnesení Valné hromady asociace, Sněmu náboženské společnosti a Odborné a umělecké rady asociace Cannabis is The Cure,z.s. 

Valná Hromada Asociace Dne 14.5.2016 Schválený Zápis Schválených Usnesení A Stanov členů Asoiciace Do 14.5.2016 Se Sídly A Jmény Statutárních Zástupců Do 14.5.2016

romady asociace, Sněmu náboženské společnosti a Odborné a umělecké rady asociace Cannabis is The Cure,z.s. a sídlo spolků 

Sídlo Spolků Od 1.1.2014

Ode dne 1.1.2010 – 1.1.2014 

 

Mgr. Dušan Dvořák