Spisy

I. US 214/07, II. US 664/12, IV. US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, II. 3196/15, III. US 396/16, IV.ÚS 3238/16, II. US 1091/2016, III. ÚS 3354/16, IV. ÚS 2771/18, II. ÚS 2804/18, I ÚS 3995/18, II. 503/19, IV.ÚS 1153/19 a II. ÚS 1524/19, IV. ÚS 2456/19 a II.ÚS 2836/19

Ministr vnitra Mgr. Jan Hamáček MV – 65865/VS-2019

Státní zástupkyně Kateřina Nováková ZT 55/2019

Soudkyně Adéla Pluskalová 3 T 70/2019

KS v Brně 7 To 256/2019

Msp sp. zn. MSP-754/2018-OJD-DOH – kárné podněty

MSP-577/2019-ODKA-SP­Z – stížnost na porušení zákona vůči DD u OS v Prostějově sp.zn. 2 T 104/2010, 2 T 65/2011, 0Nt 820/ 2011, 2 Nt 1257/2013, 2 Nt 1151/2014, 3Nt 1151/2014, 11T130/2016, 3 T131/2017, 2 T 63/2018, 0Nt 1418/2019, 3 T 70/2019

Policie – NCOZ

dne 15.8.2019 pro DD skrz CC (Vyškov) č. j. NCOZ-7466-3/ČJ-2019-410090-E-TR

Č. j. KRPM-80165-6/TČ-2019-141281 – šetření Kabilka, Blaťák, Popelka

KRPM-73349/TČ-2019-141211 – popelka – odložena křivá tvrzení

KRPM –58448/TČ-2019-141215- znalkyně Zmeková – odloženo

KRPM-26700/TČ-2019 (KRPM-102396/TČ-2018 KRPM – 79094/TČ-2019, § 335 odst. 1, odst. 2, § 324 odst. 1 písm. a) , § 335 odst. 1, odst. 2 písm. c) trestního zákoníku

KRPM-99371/TČ-2018

KRPM-8216/ČJ-2019 (rejstřík)

KRPM-84183/TČ-2018

KRPM-87143/ČJ-2018

KRPM-80801/TČ-2018

Evropský soud pro lidská práva

66 981/12, 1 332/13, 79 490/13, 20 049/14, 41 264/14, 47 921/14, 57 969/2015,35 796/2016, 37 746/16, 69 984/16, 21 371/19,

Evropská komise
CHAP (2012) 00282, CHAP (2014) 03930, CHAP (2019) 01221

I. ÚS 2431/15, IV. ÚS 1085/18, IV.ÚS 1140/18

Ústavní soud ČR

I. US 214/07, II. US 664/12, IV. US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, IV.ÚS 3238/16, II. US 1091/2016, III. ÚS 3354/16, IV. ÚS 3899/17, IV. ÚS 1085/18, IV.ÚS 1140/18 , II. ÚS 198/18, IV. ÚS 2771/18, II. ÚS 2803/18, II. ÚS 2804/18 , I ÚS 3995/18, II.ÚS 503/19, IV.ÚS 1153/19, I.ÚS 1490/19II. ÚS 1524/19, IV. ÚS 2456/19 a II.ÚS 2836/19

Pouze DD s advokáty: I. US 214/07, II. US 664/12, IV. US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, II. 3196/15, III. US 396/16, II. US 1091/2016, III. ÚS 3354/16, IV. ÚS 2771/18, II. ÚS 2804/18 , I ÚS 3995/18, II. 503/19, IV.ÚS 1153/19 II. ÚS 1524/19, IV. ÚS 2456/19 a II.ÚS 2836/19

Nejvyšší soud

S 136/2019, S 315/2018, S 22/2018, S 346/2017, S 465/2016, S 316/2016, S 265/2016, S 69/2014, 1 Ntn 170/2016, SM 244/2016, SM 254/2016, SM 259/2016, SM 308/2016

3 Tz 1/2012, 8 Tdo 1231/2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016, 11 Tdo 880/2017 (dav), 11 Tdo 1499/2017 (Koč) , 11 Tdo 61/2018, 11 Tdo 426/2018 a 11 Tdo 1455/2018

24 Cdo 3046/2018 (17 Co 253/2017) a 27 Cdo 1403/2019, 

Nejvyšší správní soud

4 Ads 175/2011, 2 As 5/2017, 7 As 188/2018, 1 As 11/2018, 1 As 203/2018, 1 As 307/2018, 1 As 204/2018, 5 As 257/2018, , 10 As 134/2019, 7 As 107/2019, 10 As 102/2019, 5 As 18/2019, 4 As 11/2019, 4 As 224/2019, 4 As 338/2019 a 1 As 308/2019

Nejvyšší státní zastupitelství

3 SPR 24/2016, 3 SPR 24/2017, 3 SPR 10/2017, 3 SPR 11/2017, 3 SPR 8/2017, 1 SPR 47/2017, 3 SPR 8/2018, 3 SPR 14/2019, 3 SPR 18 /2019, 3 SPR 19/2019 (nepovolení obnovy řízení OSZ a KSZ)

6 NZN 1115/2017, 6 NZN 1149/2017, 6 NZN 1415/2017, 6 NZN 1208/2017, 6 NZN 1292/2017, 6 NZN 1320/2017 , 6 NZN 1324/2017, 6 NZN 1315/2017, 6NZN 1338/2017, 6 NZN 1347/2017, 6 NZN 2509/2017, 6 NZN 2624/2018, 1 NZN 44/2018, 1 NZZ 36/2018, 4NZN806/2018, 1 NZZ49/2018, 6 NZN 1082/2018, 6 NZN 1249/2018, 6 NZN 2521/2018, 4 NZN 806/2018, 6 NZN 2700/2018, 1 NZN 407/2019, 6NZN1037/2019, 6NZN1408/2019, 6NZN2512/2019, 6NZN2529/2019, 6NZN 2536/2019

Vrchní soud v Praze

11 To 33/2015, 11 To 96/2016, 11 To 48/2017

S 60/2013, S 269/2016, S 91/2017, S 107/2018

7 Cmo 467/2016, 7 Cmo 346/2017, 7 Cmo 197/2018, 7 Cmo 187/2018, 7 Cmo 188/2018,

k tomu

S 60/2013 – podání z 30.1.2013 označené jako opravný prostředek proti rozhodnutí MS Praha – zasláno 6.2.2013 Ministerstvu spravedlnosti ČR

– S 269/2016 – podání z 27.12.2016 – zasláno 2.1.2017 předsedovi Městského soudu v Praze

– S 91/2017 – podání zaslaná v průběhu od 19.3.2017 – 2.10.2017 – celkem 20 podání – byla vzata na vědomí.

– S 107/2018 – podání z 14.4.2018 – odpověď zaslána 9.5.2018, podání z 9.7.2018 – odpověď zaslána 24.7.2018

podání z 31.10.2018 – odpověď zaslána dne 7.11.2018, podání z 5.12.2018 – bylo vzato na vědomí.

Vrchní státní zastupitelství v Praze

1 VZT 803/2018, 1 VZT 229/2016, 9 SPR 241/2018, 9 SPR 223/2016 

1 VZN 2625/2019, 1 VZN 2803/2018, 1 VZN 1750/2018, 1 VZT 803/2018, 1 VZN 2639/2016, 1 VZN 174/2016, 1 VZT 229/2016, 1 VZN 2704/2016, 1 VZN 2795/2015, 1 VZN 2674/2015, 1 VZN 1685/2014, 1 VZN 356/2014, 1 VZN 27/2014 a 1 VZN 2410/2012.

Vrchní soud v Olomouci

 • 3 To 18/2018 (TH), 6 To 40/2018 ()

 • 3 To 139/2019 (2T104/2010- obnova, 3To 185/2019)

 • 6 To 52/2019 (2 T 63/2018, 3To 124/2019-úroda 2017)

 • 5 To 66/2019 (11 T 130/2016-obnova, 7 To 163/2019)

 • 1 Co 26/2018

 • St 9/2019, S 178/2019, S 177/2019, S 5/2019, S 271/2018, S 2013/2018, S 167/2018, S 138/2018, S 206/2018, S 205/2018, S 4/2018, S 3/2018, S 291/2017, S 13/2017, S 370/2016, S 325/2014,

 • Cpj 18/2019, Cpj 19/2019, Cpj 37/2019, Cpj 66/2019, Cpj 88/2018, Cpj 116/2018, Cpj 137/2018, Cpj 171/2018, Cpj 201/2018, Cpj 101/2018, Cpj 21/2017, Cpj 60/2017, Cpj 105/2017

 • 5 Cmo 203/2014, 18 Cmo 236/16, 5 Cmo 157/2017, 8 Cmo 69/2017, 8 Cmo 71/2017, 8 Cmo 274/2017, 8 Cmo 124/2018, 5 Cmo 135/2018, 8 Cmo 194/2018, 5 Cmo 241/ 2018, 8 Cmo 211/ 2018, 8 Cmo 180/ 2018, 5 Cmo 85/2019, 4 Cmo 62/2019

 • Nc 83/2016, Ncp 381/2016, Nc 64/2017, Ncp 43/2017, Ncp 212/2018,

 • Tpj 13/2019, Tpj 14/2017, Tpj 131/2016

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

1 SPR 53/2019 , 1 SPR 47/2019, 1 SPR 185/2018, 1 SPR 168/2018, 1 SPR 107/2018,

1 VZN 716/2019, 1 VZN 713/2019, 1 VZN 242/2018, VZN 256/2018, 1 VZN 735/2018, 1 VZN 741/2018 , 1 VZN259/2017,

1 VZZ 36 /2018, 1 VZZ 37 /2018

Krajský soud v Brně – 43

3To 25/2011 (2T 104/2010) ,

3To 310/2012 (2T 104/2010) ,

5To 60/2012 (2T 104/2010),

4To 417/2014 (2Nt 1257/2013),

4To 505/2012 (2T 104/2010),

5To 174/2014 (3NT 1151/2014),

8To 198/2014 (2NT 1151/2014),

8To 219/2014 (2NT 1151/2014),

4To 228/2015 (2Nt 1151/2014),

4To 227/2015 (3NT 1151/2014),

4To 271/2015 (2T 104/2010),

4To 272/2015 (2T 104/2010),

4To 273/2015 (2T 104/2010)

5To 45/2015 (2T 104/2010),

5To 318/2015 (2Nt 1151/2014),

9To 43/2015 (0NT 820/2011),

8To 215/2015 (2NT 1257/2013),

5To 317/2015, (3NT 1151/2014),

8To 354/2015 (3NT 1151/2014),

8To 355/2015 (2Nt 1151/2014),

9To 136/2016 (0NT 1530/2015),

9To 409/2016 (0NT 820/2011),

9To 408/2016 (0NT 820/2011) ,

5To 297/2017 (2NT 1151/2014),

7 Nt 18/2017 (11T 130/2016),

7To 118/2017 ( 11T 130/2016) ,

7To 362/2017 (11T 130/2016),

9Nt 19/2017 (3T 131/2017),

4To 339/2018 (2T 104/2010) ,

7To 335/2018 (11T 130/2016) ,

9 Nt 12/2018 (2T 63/2018),

8To 102/2018 (3T 131/2017),

8To 367/2018 (3T 131/2017) ,

9To 385/2018 (2T 63/2018),

3To 124/2019 (2T 63/2018),

3To 185/2019 (2T 104/2010),

3To 191/2019 (2T 63/2019),

7To 163/2019 (11T 130/2016),

7To 164/2019 (11T 130/2016),

7Nt 13/2019 (11T 130/2016),

7To 256/2019 (11T 130/2016),

8To 192/2019 (3T 131/2017),

8To 211/2019 (0NT 1418/2019)

22 A 70/2016, 29 A 104/2018, 31 A 126/2018, 31 A 130/2018, 31 A 152/2018, 29 A 45/2019, 29A 159/2018, 31Af 3/2019, 29 A 57/2019, 29 A 216/2018, 29 A 18/2019, 62A 134/2019, 29 A 131/2019

29 A 18/2019 (DDxÚS, 27. 11. 2018, č. j. ÚS 866/18-11 INF),

29 A 216/2018 (CC x ministerstvo spravedlnosti – nečinnost u vydání informace ke KS v Ostrava)

29 A 57/2019 (KJL x FÚ předáno 13.6.2019 KS v Ostravě, nejprve vedeno KS v Brně pod 29 A 104/2018)

62A 134/2019 (Ministerstvo spravedlnosti a os Prostějov)

29 A 131/2019 Žaloba na ústavní soud

18 Cm 236/16

17 Co 429/2009 , 17 Co 286/2011, 15 Co 295/2017, 17 Co 98/2017, 17 Co 195/2017 , 17 Co 253/2017, 17 Co 62/2018, 19 Co 107/2019, 38 Co 62/2019, 15 Co 102/2019, 17 Co 2/2019, 17 Co 164/2019

19 Co 107/2019 (Rychetský)

38 Co 62/2019 (Šámal)

15 Co 102/2019 (Zeman)

17 Co 164/2019 (CEZ x KJL)

Spr 2590/2009, Spr 2799/2009, Spr 2158/2011, Spr 4774/2011, Spr 5336/2012, Spr 2163/2014, Spr 2314/2014, Spr 2285/2015, Spr 2628/2015, Spr 1228/2016, Spr 2299/2016, Spr 2758/2016, Spr 838/2017, Spr 707/2018, Spr 2326/2018, Spr 1300/2018, Spr 1301/2018, Spr 2326/2018 a St 192/2012, St 2/2014, St 85/2014, St 84/2016, St 80/2017, St 82/2017, St 90/2017, St 40/2018, St 41/2018

Senát 17 Co JUDr. Jaroslav Burian, JUDr. Hana Příhodová a JUDr. Ivana Tomková

26.10.2010, č.j. 17 Co 429/2009- 89 a 

18.10.2011, č.j. 17 Co 286/2011-102 (odmítl změnu žalovaného obč. sdr. Ospělov)

25.4.2017 č.j. 17 Co 98/2017- 415 (zahájení řízení o omezení svéprávnosti je důvodné, )

30.11.2017 č.j. 17 Co 195/2017- 886 (není důvod k náhradě škody za neoprávněný podnět)

29.1.2018 č.j. 17 Co 253/2017 – 666 (odmítáme advokáta pro žalobu k řidičáku)

18.5.2018 č.j. 17 Co62/2018-999 (není důvod vám ustanovit advokáta)

28.2.2019 sp.zn. 17 Co 2/2019-160 (odmítl JUDr. Jaroslav Burian and his gerls odvolání Josefa Pospíšila)

Krajské státní zastupitelství v Brně

2019, rozhodnutí Cc a DD: 1 SPR 132/2019, 1 KZT522/2019, 5 KZT 11/2019, 1 KZT 274/2019, 1 KZN 1030/2019, 1 KZN 1914/2019, 1 KZN 1915/2019,1 KZN 1037/2019, 1 KZN 1030/2019, 1 KZN 113/2019, 1 KZT 379/2018, 1 KZT 379/2018, 1 KZT 643/2017, 1 KZT 780/2017 , 1 KZT 897/2017 , 1 KZT 991/2017, 1 KZT 957/2017, 1 KZT 131/2016, 1 KZT 439/2016 , 1 KZT 568/2016, 1 KZT 278/2015, 1 KZT 265/2014, 1 KZT 536/2014 , 1 KZT 598/2014 , 1 KZT 768/2014 , 1 KZT 921/2014, 5 KZT 9/2013, 5 KZT 70/2013, 5 KZT 46/2012 , 1 KZT 516/2012, 1 KZT 687/2011, 1 KZZ 29/2011

1 KZT522/2019, 5 KZT 11/2019 obviněný § 335 odst. 1, odst. 2 písm. c) trestního zákoníku

DD sumarum

1KZT522/2019, 5 KZT 11/2019, 1 KZT 274/2019, 1 KZT 240/2019, 1 KZT 379/2018, 1 KZT 643/2017, 1 KZT 780/2017 , 1 KZT 897/2017 , 1 KZT 991/2017, 1 KZT 957/2017, 1 KZT 131/2016, 1 KZT 439/2016 , 1 KZT 568/2016, 1 KZT 278/2015, 1 KZT 265/2014, 1 KZT 536/2014 , 1 KZT 598/2014 , 1 KZT 768/2014 , 1 KZT 921/2014, 5 KZT 9/2013, 5 KZT 70/2013, 5 KZT 46/2012 , 1 KZT 516/2012, 1 KZT 687/2011, 1 KZZ 29/2011

Městský soud v Brně

24 Nc 909/2016 (Šámal)

22 Nc 904/2016(Rychetský)

23 Nc 906/2016 (Zeman)

Městské státní zastupitelství v Brně

7 ZN 2001/2019 (Šámal)

2 ZN 24/2019 (spolky)

3 ZN 99/2019 (Popelka – předáno OSZ v Prostějově)

1 SPR 61/2017

Městský soud v Praze

St 7/2013, St 133/2016,

Spr 3319/2012, Spr 118/2014, Spr 54/2017, Spr 605/2019 a Spr 934/2019

21 Co 531/2012, 1 Nc 2796/2012, 53 Co 226/2014, 69 Co 199/2015, 53 Co 140/2016, 1 Nc 2825/2016, 1 Nc 2284/2017, 1 Nc 2381/2017, 1 Nc 1253/2017, 1 Nc 1332/2017, 11 Co 246/2017, 69 Co 313/2017, 11 Co 323/2017, 11 Co 246/2017

3 A 62/2016, 8 A 127/2016 , 5 A 185/2016, 5 A 201/2016, 5 A 48/2018, 11 A 1/2017, 14 A 113/2018, 6A 190/2018, 5 A 6/2019, 10 A 59/2019, 15 A 33/2019, 15 A 26/2019, 10 A 86/2019, 10 A 82/2019, 10 A 118/2019, 14 A 124/2019

15 A 108/2019 církev

8 A 104/2019 nečinnost MK asociace

67 To 289/ 2016 (Slávek) a 5 To 178/2019

K tomu:

Žaloby na ministerstvo spravedlnosti: 14 A 113/2018, 6A 190/2018, 5 A 6/2019, 15 A 33/2019, 10 A59/2019, 10 A 86/2019, 10 A 118/2019

Žaloby na ministerstvo kultury: 5 A 185/2016, 5 A 201/2016, 11 A 1/2017, 15 A 26/2019

Žaloba na ministerstvo vnitra 5 A 48/2018

Žaloba na ministerstvo zdravotnictví 3 A 62/2016, 8 A 127/2016, 14 A 124/2019

10 A 82/2019, 10 A 86/2019, 10 A 118/2019, 14 A 124/2019, 15 A 108/2019, 8A 104/2019

10 A 82/2019 (SZPI)

10 A 59/2019 (Msp – CC/evidence)

10 A 86/2019 (Msp – DD/Prostějov) změněna na žalobu na rozhodnutí sp.zn. 10 A 118/2019

MS v Praze / OS pro Prahu 3 – odvolání

21 Co 531/2012 (18 Nc 5655/2011)

69 Co 199/2015 (20 C 178/2011)

1 Nc 2796/2012 (20 C 2/2012)

53 Co 226/2014 (21 C 317/2013)

53 Co 140/2016 (23 C 136/2013)

1 Nc 2825/2016, 1 Nc 2284/2017, 1 Nc 2381/2017 (7 Nc 2/2016)

MS v Praze /OS pro Prahu 10 – odvolání (67 Nc 8008/2017)

11 Co 246/2017, 69 Co 313/2017, 11 Co 323/2017 + 1 Nc 2825/2016, 1 Nc 2284/2017, 1 Nc 2381/2017 (7 Nc 2/2016)

Městské státní zastupitelství v Praze

KZT 337/2012, 3 KZN 89/2012, 3 KZN 399/2012, 3 KZN 1117/2012, 3 KZN 1147/2013, 3 KZN 115/2014, 3 KZN 116/2014, 3 KZN 144/2014, 3 KZN 145/2014, 3 KZN 325/2014, 3 KZN 880/2014, 3 KZN 1048/2015, KZT 551/2016, 3 KZN 1079/2017.

Krajský soud v Ostravě

Spr 347/2019, Spr 2509/2019

41 C 5/2018, 71 Co 207/2019

22 A 24/2018 (na MS ČR a KS v Ostrava)

9 A 104/2018

St 19/2017 (Kárný podnět na předsedu a soudce OS v Olomouci, nepravdivé znalecké posudky),

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci

68 To 89/2017 (Marek Rybář 2To73/2018 , 9.1.2018 – usnesení 2 To 265/2017, vráceno zpět OS Šumperk k 3 T 109/2017 , OS opět rozhodl 1.3.2018 3 T 109/2017)

S 13/ 2017, 59 A 19/2016, 72 A 30/2016,

65 A 48/2019 – žaloba na FÚ x KJL

75 Co 110/2010 (AA), 75 Co 84/2013 (AA), 70 Co 261/2014, 1 Co 198/2014, 70 Co 262/2014, 70 Co 449/2014, 70 Co 441/2015, 12 Co 150/2016, 69 Co 358/2017

KS v Ostravě, pob. v Olomouci č.j. 69 Co 358/2017-622 dne 27.11.2017 potvrdil odmítavé usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 13. 6. 2017 č. j. 27 C 92/2017-335

Okresní soud v Ostravě

36 C 315/2018

Krajské státní zastupitelství v Ostravě

KSZ Ostrava: 1 KZN 2029/2014, 1 KZN 2123/2014, 1 KZN 2101/2016, 1 KZN 3462/2017, 1KZN 7094/2017, 1 KZN 7097/2017, 1 KZN 7098/2017, 1 KZN 7109/2017, 1 KZN 7110/2017, 1 KZN 7111/2017, 1 KZN 7126/2017, 1 KZN 7154/2017, 1 KZN 7157/2017, 1 KZN 7158/2017, 1 KZN 7172/2017, 1 KZN 7156/2018, 1 SPR 127/2019, 1 KZN 7043/2019, 1 KZN 2154/2017, 1 KZN 7171/2017, 1 KZN 7195/2017, 1 KZN 7197/2017, 1 KZN 7210/2017, 1 KZN 7008/2018, 1 KZN 7018/2018, 1 KZN 7116/2018, 1 KZN 7119/2018, 1 KZN 7136/2018, 1 KZN 7143/2018, 1 KZN 7162/2018, 1 KZN 7019/2018.

Krajské státní zastupitelství v Ostravě, pobočka Olomouc:

2 KZN 3128/2014, 2 KZN 3194/2014, 2 KZN 4050/2014, 2 KZN 4119/2014, 2 KZN 7009/2014, 2 KZN 7021/2014, 2KZN 7068/2014, 1 KZC 901/2014, 5 KZT 706/2016, 2 KZN 3023/2016, 2 KZN 3173/2016, 2 KZN 7023/2016, 2 KZN 7027/2016, 2 KZN 7028/2016, 2 KZN 2031/2017, 2 KZN 3173/2017, 2 KZN 3174/2017, 2 KZN 3192/2017, 2 KZN 3197/2017, 2 KZN 3212/2017, 2 KZN 3241/2017, 2 KZN 3261/2017, 2 KZN 3262/2017, 2 KZN 3263/2017, 2 KZN 3264/2017, 2 KZN 7039/2017, 2 KZN 7045/2017, 2 KZN 7051/2017, 2 KZN 7059/2017, 2 KZN 7060/2017, 2 KZN 7062/2017, 2 KZN 7069/2017, 2 KZN 7080/2017, 2 KZN 2055/2018, 2 KZN 3143/2018, 2 KZN 3157/2018, 2 KZN 3166/2018, 2 KZN 7016/2018, 2 KZN 7038/2018, 2 KZN 3120/2019, 2 KZN 3119/2019

Obvodní soud pro Prahu 1

6T 21/2012

56 ST9/2019

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1

 2ZT214/2011

Obvodní soud pro Prahu 3

18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/ 2012, 23 C 136 /2013, 7 Nc 2/2016, 
35 EXE 3654/2014, 36 EXE 3728/2015

MS v Praze / OS pro Prahu 3 – odvolání

21 Co 531/2012 (18 Nc 5655/2011)

69 Co 199/2015 (20 C 178/2011)

1 Nc 2796/2012 (20 C 2/2012)

53 Co 226/2014 (21 C 317/2013)

53 Co 140/2016 (23 C 136/2013)

1 Nc 2825/2016, 1 Nc 2284/2017, 1 Nc 2381/2017, 11 Co 246/2017, 69 Co 313/2017, 11 Co 323/2017 + (7 Nc 2/2016)

Dne 9. prosince 2011 Obvodní soud pro Prahu 3 sp.zn. Nt 3119/2011 dle § 83 odst. 1 a 2 tr. ř. vydal příkaz k domovní prohlídce Edukativní Konopné Kliniky, čp 687 v obci Praha, část obce Žižkov, kat. úz. Žižkov, Bořivojova ul. č. 90, na základě návrhu Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 sp. zn. 1 Zn 2410/2011. Dne 6. září 2012 Obvodní soud pro Prahu 3 sp.zn. 3 Nt 3096/2012 dle § 83 odst. 1 a 2 tr. ř. vydal příkaz k domovní prohlídce Edukativní Konopné Kliniky, čp 687 v obci Praha, část obce Žižkov, kat. úz. Žižkov, Bořivojova ul. č. 90, na základě návrhu Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 sp. zn. 1 Zn 269/2012.

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3

Příkazy k domovním prohlídkám

1 ZN 2410/2011

1 ZN 269/2012 Trestní podněty na EKK dozorovány OSZ pod 1 ZN 2410/2011, 3 ZN 83/2012, 1 ZN 269/2012, 3 ZN 207/2014

ORIII-31775/ČJ-2011

ORIII-15214/ČJ- 2011

ORIII-9622/ČJ-2012 (žádost o pol. ochranu)

KRPA-148473/TČ-2013

KRPA -59389/ČJ-2014

KRPA-433247/ČJ-2015

KRPA-53389-29/ČJ-2015

KRPA – 35342/ČJ-2016

Okresní soud v Prostějově

MSP-577/2019-ODKA-SP­Z – stížnost na porušení zákona

0Nt 815/2009 , 2 T 104/2010, 2 T 65/2011, 0Nt 820/ 2011, 2 Nt 1257/2013, 2 Nt 1151/2014, 3Nt 1151/2014, 11T130/2016, 3 T131/2017, 2 T 63/2018, 3 T 70/2019 , 0Nt 1418/2019, 0 Nt

1357/2019

 • Okresního soudu v Prostějově sp.zn. 3 T131/2017 dne 18.4.2019 (nepovolení obnovy)

 • Okresního soudu v Prostějově sp.zn. 2 T 104/2010 dne 16.4.2019 (nepovolení obnovy)

 • Okresního soudu v Prostějově sp.zn. 11T130/2016 dne 22.3.2019 (nepovolení obnovy)

 • Okresního soudu v Prostějově sp.zn. 2 T 63/2018 dne 5.2.2019 (odsuzující rozsudek)

0Nt 820/ 2011 -pokuta

0Nc 1986/2012 -svéprávnost 0Nt 815/2009 , 2 T 104/2010, 2 T 65/2011, 0Nt 820/ 2011, 2 Nt 1257/2013, 2 Nt 1151/2014, 3Nt 1151/2014, 11T130/2016, 3 T131/2017, 2 T 63/2018, 3 T 70/2019 , 0Nt 1418/2019, 0 Nt 1357/2019

0Nc 7044/2016 svéprávnost

2 T 104/2010 – 803 (NEP)

2 T 104/2010 – 811 (OLA)

2 T 104/2010 – 828 (OLP)

0Nc 1986/2012 , 2 T 104/2010 – 803, 811 a 828,´ 0Nc 7044/2016,

Domovní prohlídky: 0Nt 1357/2019, 0Nt 1357/2018, 0Nt 1359/2017 , 0Nt 1362/2016, 0Nt 1411/2015, 0Nt 843/2014, 0Nt 836/2012, 0Nt 822/2010 a 0Nt 815/2009,

5 C 596/2009 (popelka) 9 C 217/2017 (DD – FN – ŘP), 5C 228/2017, (Vlastimil Blaťák, OS Olomouc 24 C 141/2017 )

5 C 596/2009, 14 C 89/2018 (ČEZ x Konopí je lék,z.s.)

8 C 28/2018 (VNOL x Josef Pospíšil), 9 C 76/2018 (pojišťovna x JP) a 13 C 157/2018 (Jpx Brno)

Okresní státní zastupitelství v Prostějově

Domovní prohlídky výzkumnické farmy konopí Ospělově:

1 ZT 11/2010, 1 ZT 244/2010, 1 ZT 55/2012, ZT 108/2013, ZT 397/2015, ZT 316/2016, ZT 102/2018, ZT 31/2019, ZT 76/2019, ZT 100/2019 , SPR 120/2019a a více než 33 sp.zn. ZN – 2009 – 2019 nešetřených podnětů

1 ZN 2195/2009, 1 ZN 2042/2010, 1 ZN 2275/2011, 1 ZN 2229/2012, ZN 2066/2014, ZN 1946/2015, ZN 1980/2016, ZN 1824/2017, ZN 1618/2018

1 ZN 2195/2009 návrh na domovní prohlídku podán 17.8.2009, 1 ZN 2042/2010 návrh na domovní prohlídku podán 30.8.2010, 1 ZN 2275/2011 návrh na domovní prohlídku podán 22.8.2011, 1 ZN 2229/2012 návrh na domovní prohlídku podán 24.8.2012, ZN 2066/2014 návrh na domovní prohlídku podán 28.8.2014, ZN 1946/2015 návrh na domovní prohlídku podán 1.9.2015, ZN 1980/2016 návrh na domovní prohlídku podán 5.10.2016, ZN 1824/2017 návrh na domovní prohlídku podán 30.8.2017, ZN 1618/2018 návrh na domovní prohlídku podán 9.8.2018

Obvinění DD za výrobu konopí jako léku § 283 tr.z.

1 ZT 11/2010, 1 ZT 244/2010, 1 ZT 55/2012, ZT 108/2013, ZT 397/2015, ZT 316/2016, ZT 102/2018, ZT 31/2019, ZT 76/2019, ZT 100/2019

1 ZT 11/2010 2 až 10 let

1 ZT 244/2010 1 až 5 let

1 ZT 55/2012 2 až 10 let

ZT 108/2013 1 až 5 let

ZT 397/2015 2 až 10 let

ZT 316/2016 1 až 5 let

ZT 102/2018 1 až 5 let

ZT 31/2019 2 až 10 let

ZT 76/2019 – staženo obvinění (KRPM-84183/TČ-2018-141281)

ZT 100/2019 2 až 10 let ( KRPM-26700/TČ-2019-140070 sloučeno s KRPM-102396/TČ-2018-14127) – zločin zasahování do nezávislosti soudu podle § 335 odst.1, 2 písm. c) tr. zákoníku; trestní sazba 2 až 10 let odnětí svobody a ZN 875/2019 (KRPM-26700/TČ-2019-140070) vyloučení dne 15.4.2019 z projednávání zločinu zasahování do nezávislosti soudu podle § 335 odst. 1, 2 písm. c) trestního zákoníku

SPR 120/2019 dne 8.3.2019 vedoucí Okresního státního zastupitelství JUDr. Naděžda Kezniklová pod sp. zn. SPR 120/2019 nepovolila obnovu řízení sp.zn. 1 ZT 244/2010, 1 ZT 55/2012, ZT 108/2013a dva roky nečinnosti neoznačila nečinností

Okresní soud v Olomouci /OSZ v Olomouci

39 Nc 1631/2012 – neprochází evidencí u povinného subjektu

5 Nt 120/2014 – věc vedena u povinného subjektu pod sp. zn. ZN 7007/2014

50 EXE 3744/2015 – neprochází evidencí u povinného subjektu

5 Nt 111/2016 – věc vedena u povinného subjektu pod sp. zn. ZN 7014/2016

11 C 54/2015 – neprochází evidencí u povinného subjektu

17 C 284/2016 – neprochází evidencí u povinného subjektu

11 C 231/2016 – neprochází evidencí u povinného subjektu

17 C 284/2016 – neprochází evidencí u povinného subjektu

39 Nc 1631/2012 a 27 C 92/2017 – neprochází evidencí u povinného subjektu

27 Nc 702/2018 – neprochází evidencí u povinného subjektu

Okresní státní zastupitelství v Olomouci

ZN 6093/2019, ZN 6092/2019, ZN 2035/2019, ZN 2028/2019, ZN 2159/2019, ZN 2216/2018, ZN 2412/2018, ZN 6167/2018, ZN 2258/2017, ZN 2269/2018,ZN 2207/2017, ZN 2257/2017, ZN 6057/2017, ZN 6147/2017, ZN 6192/2017, ZN 6238/2017, ZN 7014/2016, ZN 2043/2015 , ZN 2348/2014, ZN 2464/2014 ZN 7007/2014

ZN 2159/2019 – znalci – vrací OSZ Prostějov (napadáno)

ZN 2159/2019 – není trestný čin

Krajský soud v Ostravě

Spisová značka Datum zápisu Vyřizuje Žalobce Žalovaný Stav Od soudu Spis.značka I.st. 71Co 375/2018 03.12.2018 JUDr. Jana Palkovská Cannabis is The Cure,

z.s. „a spol.“

Krajský soud v Ostravě „a

spol.“

skončeno Okresní soud

Ostrava-město

36C315/2018 75Co 392/2018 26.11.2018 Mgr. Michal Renda Cannabis is The Cure, z.

s.

skončeno Okresní soud

Olomouc

27NC702/2018 71Co 207/2019 13.06.2019 JUDr. Lenka Severová Cannabis is The Cure,

z.s. „a spol.“

Krajský soud v Ostravě skončeno Okresní soud

Ostrava-město

36C315/2018 69Co 358/2017 29.06.2017 JUDr. Karla Musilová Cannabis is The Cure,

z.s. „a spol.“

Vlastimil Blaťák skončeno Okresní soud

Olomouc

27C92/2017 41C 5/2018 27.04.2018 JUDr. Radmila Baďurová Cannabis is The Cure, z.

s. „a spol.“

Krajský soud v Ostravě „a

spol.“

skončeno Spisová značka Datum zápisu Vyřizuje Žalobce Žalovaný Stav předmět způsob vyřízení 22A 24/2018 18.06.2018 JUDr. Martin Láníček Cannabis is The Cure, z.

s. „a spol.“

Krajský soud Ostrava „a

spol.“

skončeno žaloba na

nezákonnost

rozhodnutí ze dne

25. 4. 2018 č. j. Spr

1365/2018

přikázano 72A 30/2016 05.10.2016 JUDr. Martina Radkova,

Ph.D.

Dušan Dvořák, MMCA Krajský úřad

Olomouckého kraje

skončeno Žaloba na přezkum

rozhodnutí –

přestupek

21.09.2016 KUOK

93502/2016

postoupeno Spisová značka Datum zápisu Vyřizuje Žalobce Žalovaný Stav Od soudu Spis.značka I.st. 70Co 47/2015 04.02.2015 JUDr. Hana Šimková Mgr. Dušan Dvořák skončeno Okresní soud

Olomouc

39NC1631/2012 70Co 441/2015 07.10.2015 JUDr. Hana Šimková Mgr. Dušan Dvořák skončeno Okresní soud

Olomouc

39NC1631/2012 69Co 30/2018 01.02.2018 JUDr. Karla Musilová Mgr. Dušan Dvořák skončeno Okresní soud

Jeseník

13NC9/2017 70Co 261/2014 11.06.2014 JUDr. Hana Šimková Mgr. Dušan Dvořák skončeno Okresní soud

Olomouc

39NC1631/2012

Z archivu


Kárné podněty, stížnosti, odvolání, návrhy na přezkum či obnovu
 a žádosti o informace od členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. na soudce ústavního soudu v roce 2016 na korupční rozhodnutí senátů č.j. I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, II. US 1091/2016 v ústavních stížnostech Dušana Dvořáka (Ateliér ALF,z.s.), Radomíry Dvořákové (Art Language Factory,z.s.) a Miloslava Tetoura (Konopí je lék,z.s.)jsou vedeny pod

č.j.č.j. SPR ÚS 3/2016, SPR ÚS 92/2016, SPR ÚS 155/2016, SPR ÚS 294/2016, SPR ÚS 312/2016, SPR ÚS 433/2016, SPR ÚS ¨885/2016,

nejvyššího státního zastupitelství pod č.j. 3 SPR 24 / 2016, 1 NZN 412/2016, 6 NZN 807/2016, 6 NZN 1278/2016, 6 NZN 1303/2016, 6 NZN 2550/2016 a 1 SIN 21/2016, 1 SIN 49/2016, 1 SIN 58/2016,, 1 SIN 67/2016,1 SIN 110/2016, 1 SIN 111/2016, 1 SIN 113/2016, 

nejvyššího soudu pod č.j. S 265/2016, S 316/2016, S 456/2016, 1 Ntn 170/2016, SM 244/2016, SM 254/2016, SM 259/2016, SM 308/2016, 1 Zin 91/2016, 1 Zin 96/2016, 1 Zin 99/2016, 1 Zin 139/2016,1 Zin 170/2016, 1 Zin 177/2016, 1 Zin 179/2016,1 Zin 183/2016 a ministerstva spravedlnosti pod č.j. MSP – 30/2016-OJD-SPZ, MSP -594/2016-OJD-DOH, MSP-1386/2016-OJD-DOH, MSP-1375/2016-OJD-DOH, MSP-133/2016-OJD-DOH, MSP-406/2016-OJD-SPZ, MSP-136/2016-OJD-DOH, MSP-117/2016-OJD-SPZ , MSP-30/2016-OJD-SPZ , MSP-315/2016-OK-PP , MSP-155/2016-OK-STIZ, MSP-167/2016-OK-STIZ, MSP-697/2016-OK-PP, MSP-180/2016-OK-STIZ, MSP- 236/2016-OK-STIZ, MSP-1/2016-OK-PP, MSP-1/2016-OK-PP, a MSP-98/2016-OSV-OSV, MSP-326/2016-OSV-OSV, MSP-363/2016-OSV-OSV,MSP – 737/2016-0SV-OSV,, MSP-469/2016-OSV-OSV,MSP-639/2016-OSV-OSV, MSP-640/2016-OSV-OSV, MSP-878/2016-OSV-OSV, MSP-737/2016-OSV-OSV, MSP-901/2016-OSV-OSV, MSP-926/2016-OSV-OSV, MSP-173/2016-OSV-OSV, MSP-378/2016-OSV-OSV, MSP-1107/2016-OSV-OSV, MSP-1022/2016-OSV-OSV, MSP-100/2016-OSV-OSV, MSP-577/2016-OSV-OSV, MSP-617/2016-OSV-OSV.


Rozhodnutí ústavního soudu od Světového dne pro duševní zdraví (10.10.2017) do výročí Mezinárodního dne boje studentů za svobodu (17.11.2017)

Rozhodnutí k vydaným informacím a kárným podnětům adresované  asociaci Cannabis is The Cure,z.s. ,spis č.j. SPR ÚS 49/17 a členům Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., spis č.j. SPR ÚS 734/17 a vedoucímu výzkumu Mgr. Dušanu Dvořákovi, spis č.j. SPR ÚS 13/17 a zřizovatelům Edukativní konopné kliniky (1) otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., spis č.j SPR ÚS 725/17,  (2) odborná společnost Konopí je lék, z.s., spis č.j. SPR ÚS 732/17  a (3) společnost pro sociální ekologii Art Language Factory, z.s., spis č.j. SPR ÚS 732/17

Nejvyšší soud ČR (1) a Ústavní soud ČR (2) dosud stejně jako

Nejvyšší správní soud ČR od roku 2018 dosud (3)

sp.zn 7 As 107/2019 , 10 As 102/2019, 5 As 18/2019, 4 As 11/2019, 5 As 257/2018, 1 As 203/2018, 7 As 188/2018 , 1 As 11/2018, 1 As 307/2018, 1 As 204/2018

I.

Aktivní kasační stížnosti ke dni 15.4.2019

 • sp.zn 10 As 102/2019 Kasační stížnost na rozhodnutí Městského soudu v Praze, který dne 29.3.2019, č. j. 5 A 6/2019- 19-21, který zamítl žalobu na opakovanou nečinnost a nezákonnost rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ze dne 27. 9. 2017, č.j. MSP-503/2017-OSV-OSV/15 – přes doloženou interpelaci ministra spravedlnosti v předmětné věci dne 7.3.2019 a stížnost asociace Cannabis is The Cure, z.s. ministru spravedlnosti ze dne 5.12.2019 – a nepřikázal Ministerstvu spravedlnosti vydat 4.700 Kč,- za nevydanou evidenci spisů členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. ode dne 18.5.2012 a uvedl, že žaloba na nezákonnost rozhodnutí musí být podána do 2 měsíců, přičemž soudu bylo doloženo, že žalovaný byl nečinný a stěžován, kde je lhůta dva roky a šlo již o druhou žalobu v předmětné věci.

 • sp.zn 7 As 107/2019 Kasační stížnost na rozhodnutí Městského soudu v Praze, který odmítl dne 21.3.2019 č. j. 15 A 26/2019- 57 žalobu proti rozhodnutí žalovaného Ministerstva kultury dne 28.1.2019, č.j. MK 8004/2019 OC a opětovně nepoložil předběžné otázky Soudnímu dvoru ve věci exportu a importu náboženských předmětů náboženské společnosti Chrám Přírody s odůvodněním, že žaloba byla podána předčasně, když jde již o čtvrtou žalobu na žalovaného v předmětné věci ode dne 14.5.2016 a data návrhu na zápis náboženské společnosti do rejstříku církví a náboženských společností.

Aktivní správní žaloby ke dni 10.4.2019

 • Městský soud v Praze sp.zn. 10 A 59 / 2019 – žaloba CC na nečinnost Ministerstva spravedlnosti – evidence.

 • Městský soud v Praze sp.zn. 15 A 33/2019 – žaloba DD na nečinnost Ministerstva spravedlnosti ze dne 17.3.2019 rozhodnou o odvolání na rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově sp.zn. Si 178/2018 (infozákon)

 • Krajský soud v Brně sp.zn. 29 A 216/2018 – žaloba CC na nečinnost Ministerstva spravedlnosti ze dne 26.4.2018 při nevydání informace v řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě od 26.4.2017 pod sp. zn. Si 391/2017 ve věci zápisu změn do spolkového rejstříku

 • Krajský soud v Brně sp.zn. 29 A 104/2018 – žaloba KJL (DD) ze dne 19.12.2017 na nečinnost Odvolacího finančního ředitelství v Brně na nevydání informací Finančním úřadem pro Olomoucký kraj k zahájení daňového řízení odpočtu ze základu daně, stížnost na nevydání informace byla povinnému podána na podatelnu dne 6.4.2017

 • Krajský soud v Brně sp.zn. 29 A 18/2019 – žaloba DD ze dne 11.2.2019 na nezákonnost rozhodnutí Ústavního soudu dne 27. 11. 2018, č. j. ÚS 866/18-11 INF, resp. dne č. j. SPR. ÚS 866/18-22 INF nevydat informace k justiční korupci a kartelu justice s exekutivou při doloženém páchání zločinů proti lidskosti v deseti řízeních o ústavních stížnostech kriminalizovaných členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. a náboženské společnosti Chrám přírody zapojených do výzkumu Konopí je lék

II.

Rozhodnuté kasační stížnosti

Ministerstvo spravedlnosti ČR

 • Nejvyšší správní soud dne 21.3.2019, č.j. 5 As 18/2019 – 30 proti žalovanému Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 424/16, Praha 2, zastavil řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 1. 2019, č. j. 31 A 152/2018 – 21 v řízení o kasační stížnosti z důvodu nemajetnosti žalobce a neustanovení advokáta, přestože asociace Cannabis is The Cure,z.s. doložila opakovaně nemajetnost.

 • Nejvyšší správní soud dne 7.3.2019 č.j. 4 As 11/2019 – 55 proti žalovanému Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného zastavil řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 1. 2019, č. j. 6 A 190/2018 – 30 z důvodu nemajetnosti žalobce a neustanovení advokáta, přestože asociace Cannabis is The Cure,z.s. doložila opakovaně nemajetnost.

 • Nejvyšší správní soud 10.10.2018, 5 As 257/2018 – 59 pro nezaplacení soudních poplatků a neustanovení advokáta zastavil kasační řízení proti žalovanému Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 427/16, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 7. 2018, č. j. 14 A 113/2018 – 95

 • Nejvyšší správní soud dne 13.8.2018, č.j. Nad 170/2018 – 61 určil Krajskému soudu v Brně projednat žalobu na nečinnost Ministerstva spravedlnosti ČR dle návrhu Krajského soudu v Ostravě na přikázání žaloby vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 22 A 24/2018 z důvodu podjatosti jinému krajskému soudu Pozn: Vrchní soud v Olomouci žalobu na Krajský soud v Ostravě a Ministerstvo spravedlnosti vedenou rovněž pod sp.zn. 41 C 5/2018 předal k rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě. Vrchní soud v Olomouci tak učinil dne 24.7.2018, č.j. 1 Co 26/2018-32 a dne 31. 7. 2018 č.j. Ncp 212/2018-34 z důvodu návrhu Krajského soudu v Ostravě dne 12.6.2018 č.j. 41 C 5/2018-20, kdy byla správní a civilní žaloba na nečinnost Ministerstva spravedlnosti a nezákonnost rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě dne 10. 5. 2017, sp.zn. Si 391/2017 vyloučena k samostatnému řízení.

Ministerstvo vnitra

Nejvyšší správní soud dne 22.11.2018, č.j. 1 As 203/2018 – 328 zamítl kasační stížnost proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, o žalobě proti nečinnosti žalovaného ve věci č. j. MV-127570/KM-2017; proti nečinnosti a rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 11. 2017, č. j. MV-127570-7/KM-2017; proti nečinnosti a rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 8. 2017, č. j. MV-97 821-3/SSL-2017, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2018, č. j. 5 A 48/2018 – 251

Ministerstvo kultury

Nejvyšší správní soud dne 20.12.2018, č.j. 7 As 188/2018 – 386 odmítl kasační stížnost proti žalovanému Ministerstvo kultury, se sídlem Maltézské nám. 1, Praha 1 v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2018, č. j. 11 A 1/2017 – 388 a nepodal předběžné otázky Soudnímu dvoru

Žaloby na na Krajský úřad Olomouckého kraje

 1. Nejvyšší správní soud dne 28.11.2018, č.j. 1 As 307/2018 – 90 zastavil z důvodu nezaplacení soudních poplatků a neustanovení advokáta kasační stížnost proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40, Olomouc, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 7. 2016, č. j.KUOK 69982/2016, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 29. 8. 2018, č. j. 59 A 19/2016 – 316, když Nejvyšší správní soud dne 18.4.2018, čj. 1 As 11/2018 – 34 zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 30. 11. 2017, č. j. 59 A 19/2016 – 243

 1. Nejvyšší správní soud dne dne 26.9.2018, č.j. 1 As 204/2018 – 204 zamítl kasační stížnost proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 256/40a, Olomouc, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 9. 2016, č. j. KUOK 93502/2016, sp. zn. KÚOK/83452/2016/ODSH-SD/7471, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 5. 2018, č. j. 22 A 70/2016 – 557

 
Betlémské oznámení – prolog 
 1. Dne 26. 4. 2017, č.j. 67 Nc 8008/2017-348 Obvodní soud pro Prahu 10 rozhodl před zaplacením soudního poplatku a zahájením žalobního řízení, že dále uvedená žaloba na soudkyni JUDr. Markétu Písaříkovou je neprojednatelná a tuto odmítl projednat a žalobní řízení nezahájil. 
 2. Dne 11. 9. 2017 č. j. 11 Co 246/2017-852 Městský soud v Praze určil zaplatit Mgr. Dušanu Dvořákovi cca 25.000 Kč,- soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 3 JUDr. Markétě Písaříkové za advokátní zastoupení u výše uvedené neprojednané žaloby na uvedenou soudkyni podanou Mgr. Dušanem Dvořákem, narozen 12.1.1962 v Olomouci a členy asociace Cannabis is The Cure,z.s. a zřizovateli Edukativní konopné kliniky za zjevně nedůvodný návrh na omezení svéprávnosti Mgr. Dušana Dvořáka, 12.1.1962, člena správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s.
 3. Návrh na omezení svéprávnosti Mgr. Dušana Dvořáka namísto řádného projednání žalob investorů, zakladatelů a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky u Obvodního soudu pro Prahu 3, sp.zn. 18 Nc 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/ 2012 a trestních podnětů na Policii a Obvodní státní zastupitelství Praha 3 byl podaný uvedenou soudkyní dne 4.9.2012, sp.zn. 20 C 2/ 2012 a byl přes protesty znalců, opatrovníka, lékařů a rodiny projednávaný u Okresního soudu v Olomouci pod sp.zn. 39 Nc 1631/2012. 
 4. Návrh na omezení svéprávnosti Mgr. Dušana Dvořáka uvedená soudkyně JUDr. Markéta Písaříková podala poté, co byla důkladně obeznámena s trestnou činností osob, které se zmocnily majetků Edukativní konopné kliniky a trestnou činností státních zástupců a výše označených soudců nejvyššího a vrchních soudů, lživě tvrdících, že konopí je prekurzor, uvedené osoby se neléčí a nečiní výzkum konopí a spáchané zločiny na členech výzkumu nemají být projednávány. 
 5. Žaloba na uvedenou soudkyni JUDr. Písaříkovou byla kromě Okresního a Krajského soudu v Olomouci od roku 2013 projednávána těž u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp.zn. 7 Nc 2/2016 a Městského soudu v Praze pod sp.zn. 1 Nc 2381/2017, St 89/2017 a St 17/2017 
 6. Ve výše označeném přezkumu je žádáno řádně vyvrátit důvodné podezření z trestné činnosti soudkyně JUDr. Markéty Písaříkové a její spolupachatelství s osobami, které se v době nevymahatelného trestního předpisu nedovolené výroby konopí v rozporu s občanským a trestním zákoníku v roce 2011 zmocnily majetků Edukativní konopné kliniky, a to jak ze strany žalovaných statutárních zástupců projektu Bohemp (Jaroslav Kabilka, Naomi Zamazalová, Radek Matlach, Jan Marie Bém atd.), tak ze strany státních orgánů, neboť konopí není prekurzor, jak lživě tvrdí předseda a soudci nejvyššího soudu a předsedové a soudci vrchních soudů ve výše označených trestních řízeních! 
Betlémské oznámení Protože do dnešního dne (tzn. více než 12 měsíců od právní moci rozhodnutí) žalovaná soudkyně JUDr. Markéta Písaříková nepodala informaci o čísle účtu, na který jí má býti částka cca 25. 000,- Kč uhrazena vzhledem k tomu, že žaloba nebyla nikdy formálně zahájena k projednání, považujeme roční nečinnost JUDr. Markéty Písaříkové za dostatečně dlouhou dobu, aby naprosto zkorumpovaným Městským soudem v Praze přiřčená částka cca 25.000,- Kč mohla býti žalovanou vymáhána. Dne 24.12.2018 za poškozené Mgr. Dušan Dvořák, obecný zmocněnec 
 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011 a  potvrzeno rozhodnutí soudu 1. stupně. Rozhodnutí tak nabyla právní moci dne 12. 10. 2017. Právní věta Podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty učiněné v období do 31. 12. 2014 prostřednictvím datové zprávy, jejíž součástí byla elektronická forma tiskopisu vydaného Ministerstvem financí (v obecně široce užívaném datovém formátu „*.pdf“), bylo podle tehdy účinné právní úpravy podáním, které správce daně nemohl shledat neúčinným, na základě postupu dle § 74 odst. 3 daňového řádu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 03.01.2018, čj. 2 Afs 25/2015 - 38)

Podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty učiněné v období do 31. 12. 2014 prostřednictvím datové zprávy, jejíž součástí byla elektronická forma tiskopisu vydaného Ministerstvem financí (v obecně široce užívaném datovém formátu „*.pdf“), bylo podle tehdy účinné právní úpravy podáním, které správce daně nemohl shledat neúčinným, na základě postupu dle § 74 odst. 3 daňového řádu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 03.01.2018, čj. 2 Afs 25/2015 – 38)

MěU Konice od 28. 6.2018 do 11.9.2018 stěžovaný a odvolávaný Krajskému úřadu Olomouckého kraje ve věci nevydaných informací a vědomě vadně vydaných informací od živnostenského úřadu, neprovedení zápisu změn v živnostenském rejstříku o Občanského sdružení Ospělov (nový statutární orgán a zástupci, sídlo, živnosti) a neodsouzení neoprávněného podnikání ex statutárního zástupce podnikatele Občanského sdružení Ospělov, Ing. Josefa Popelky, zastupitele střediskové obce Ludmírov zastoupené analogicky nezákonně jednající starostkou Janou Grézlovou, vydal tato rozhodnutí, chronologicky seřazená. od 28. června do 11. září 2018: č.j. KON 7282/2018, KON 7305/2018, KON 8421/2018, KON 8441/2018, KON 8473/2018, PRR 67/2018, KON 8697/2018, KON 8713/2018, KON 9067/2018, KON 9275/2018, KON 9277/2018 , KON 9279/2018, KON 9536/2018, KON 9542/2018, KON 9546/2018, KON 10615/2018 a KON 10635/2018

Ministerstvo kultury 7 As 188/2018 MK 51095/2016 OC

MK 52644/2018 OC a MK 54425/2018 OC, MK 51095/2016 OC a MK 55069/2016 POD

KSZ v Ostravě, Olomouci, trestná činnost soudců č.j. 2 KZN2055/2018

KSZ v Ostraě, Olomouci, Blaťák

sp. zn. Nk 5/2017 Šámal

sp. zn. MSP-754/2018-OJD-DOH

MSP-494/2018-OJD-DOH,

konkrétně jako č. j. MSP-494/2018-OJD-DOH/3.

16.10.2018 – příkaz obviněnému 5.000,- – sp.zn. SMOl/Přest/R1903/2018/BM, č.j. SMOL/247580/2018/OSC/PREST/Mas

14.11.2018 – předvolání na 13.12.2018 (omluva)¨sp.zn. SMOl/Přest/R1903/2018/BM, č.j. SMOL/277101/2018/OSC/PREST/Doc

Evropský soud pro lidská práva

sp. zn. 66 981/12, 1 332/13, 79 490/13, 20 049/14, 41 264/14, 47 921/14, 57 969/2015,35 796/2016, 37 746/16 a 69 984/16

Evropská komise
sp. zn. CHAP (2012) 00282, CHAP (2014) 03930

Ústavní soud

I. US 214/07, II. US 664/12, IV. US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, II. 3196/15, III. US 396/16, IV.ÚS 3238/16, II. US 1091/2016, III. ÚS 3354/16, IV. ÚS 3899/17, II. ÚS 198/18IV. ÚS 2771/18 , II. ÚS 2803/18 a II. ÚS 2804/18 , I ÚS 3995/18, IV.ÚS 1153/19

, IV. ÚS 1085/18 (davidové), IV.ÚS 1140/18,

II. US 664/12, IV. US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, IV.ÚS 3238/16, III. ÚS 3354/16 , IV. ÚS 3899/17, II. ÚS 198/18, IV. ÚS 2771/18 , II. ÚS 2804/18, I.ÚS 3995/18, II. 503/19

III. ÚS 3354/16 (technický předpis) a II. ÚS 2804/18 (úroda 2015-2016)

I.ÚS 3995/18 řidičák

 8 Tdo 1231/2011, II. US 664/12,

II. US 664/12, tvrdil bludy, že konopí je prekurzor a pak už jen po každém obvinění a exekuované úrodě tvrdil, že se nesmím soudit IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15 (Miloslav Tetour), II. 3196/15, III. US 396/16 (obnova II.US 664/2012, Radomíra Dvořáková), II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 a reinterpretace prekurzoru v říjnu 2017: III.ÚS 3354/16, IV. ÚS 3899/17, II. ÚS 198/18 (marně napadané usnesení o odmítnutí náhrady škod za nedůvodné omezování svéprávnosti KS Brno 17 Co 195/2017 dne 30.11.2017 a OS v Prostějově č.j. 0 Nc 7044/2016 ze dne 26.7.2017)

č.j. ÚS 132/18, SPR. ÚS 258/18 , SPR ÚS 402/18, SPR ÚS 411/18, SPR ÚS 696/18, SPR. ÚS 751/18

Sp. zn.: SPR. ÚS 258/18

cc

SPR. ÚS 826/18 (Němcová, 13.11.2018)

SPR. ÚS 258/18 (CC: Chalaš, 8.11.2018)

SPR. ÚS 751/18 (CC: ENCOD,

DD

SPR. ÚS 132/18

IV.ÚS 1140/18 (Manželé Kočířovi) napadající NS Brno 11 Tdo 1499/2017 ,

IV. ÚS 2771/18 (svéprávnost DD- neustanovení advokáta)

II. ÚS 2804/18, IV. ÚS 2771/18 II.ÚS 2804/18 (11 Tdo 426/2018)

II. ÚS 2803/18 (svéprávnost zeman a šámal)

, č. j. 11 Tdo 880/2017 /davidové

Nejvyšší soud ČR

11 Tdo 1455/2018, 24 Cdo 3046/2018

3 Tz 1/2012, 6 Tdo 1493/2014,

, 8 Tdo 1231/2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016, 11 Tdo 880/2017, 11 Tdo 1499/2017, 11 Tdo 61/2018, 11 Tdo 426/2018 a 11 Tdo 1455/2018
S 315/2018, 8 Tdo 1231/2011, 3 Tz 1/2012, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016, č. j. 11 Tdo 880/2017, 11 Tdo 1499/2017, 11 Tdo 61/2018, 11 Tdo 426/2018 , 11 Tdo 1455/2018

Aktivní dovolání na usnesení MS v Brně 23 NC 906/2016 (PZ) a 

S 315/2018

11 Tdo 1499/2017 (kočí

24 Cdo 3046/2018 ( č.j. Ncn 2017/2018

11 Tdo 880/2017 (david)

x zn. IV. ÚS 4260/16 ze dne 11. 7. 2017

Nejvyšší státní zastupitelství

3 SPR 8/2018, 3 SPR 24/2016, 3 SPR 24/2017, 3 SPR 10/2017, 3 SPR 11/2017, 3 SPR 8/2017, 1 SPR 47/2017, 6 NZN 1292/2017, 6 NZN 1115/2017, 6 NZN 1149/2017, 6 NZN 1324/2017, 6 NZN 1315/2017, 6 NZN 1208/2017, 6 NZN 2509/2017, 6 NZN 1320/2017, 6 NZN 1347/2017, 6 NZN 2624/2018, 1 NZN 44/2018, 1 NZZ 36/2018, 6 NZN 1082/2018, 6 NZN 1249/2018, 6 NZN 2521/2018, 4 NZN 806/2018, 1 NZZ 167/2018, 1 NZZ 49/2018, 6 NZN 2624/2018

Nejvyšší správní soud

22.11.2017, č.j. Aprk 24/2017-36

TmO 1/2017 , Tm 110/2017, Tm 314/2017, S 916/2017, Na 286/2016 a s Aprk 2/2017, Aprk 6/2017, Aprk 12/2017, Aprk 14/2017, Aprk 16/2017, Aprk 18/2017, Aprk 30/2017, Aprk 10/2018, Nk 7/2018, As 11/2018 (Josef Pospíšil, ŘP), sp. zn. Nk 5/2017, TMO4/2018,

Aprk 12/2018 (Msp ČR)

Aprk 12/2018 žaloba na Msp ČR

Nad 170/2018 ,

4 Ads 175/2011, 2 As 5/2017, 1 As 11/2018, 7 As 188/2018, 5 As 257/2018 1 As 203/2018, 1 As 204/2018 a 1 As 307/2018

1 As 203/2018 (kasační stížnost na MV ČR

1 As 204/2018 (Krajský soud v Brně, řidičák)

5 As 257/2018 (kasační stížnost na Msp)

1 As 307/2018

2 Afs 25/2015 – 38

Nad 170/2018 (KS v Ostravě a MS )

č. j. 1 As 307/2018 (pospíšil odmítnuto)

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

1VZN259/2017, 1VZZ 36 /2018, 1 VZZ 37 /2018, 1VZN242/2018, 1 VZN 256/2018, 1 SPR 107/2018, 1 VZN 735/2018, 1 VZN 741/2018, 1 VZZ 37/2018, 1 VZN 256/2018

(čj. 2 KZN 2055/2018)

(spolky), 1 VZN 256/2018, Krajské st. zastupitelství v Ostravě, pobočka v Olomouci 2 KZN 7038/2018, Okresní státní zastupitelství v Olomouci ZN 2216/2018

Vrchní soud v Praze

S 269/2016, 7 Cmo 467/2016 , 7 Cmo 346/2017, 7 Cmo 188/2018, Cpj 135/2018, 11 To 48/2017, 11 To 96/2016, 11 To 33/2015

Vrchní státní zastupitelství v Praze

1 VZT 229/2016, 9 SPR 223/2016, 1 VZN 174/2016, 1 VZN 2639 / 2016 a 1 VZN 1750/2018

: MSZ: 3 KZN 1117/2012 k přezkumu OSZ na Praze 3 č.j. 3 ZN 82/2012

a dále na MSZ v Praze KZT 337/2012 k přezkumu OSZ na Praze 1 č.j. 2 ZT 214 /2011

1 VZN 1750/2018 – odkazuje na spisy 1 VZN 174/2016, 1 VZN 2639 / 2016 ke kterým předalo další důkazy

sp.zn. 1 VZN 174/2016 a 1 VZN 2639 / 2016 ( MSZP sp.zn. 3 KZN 1117/2012 a KZT 337/2012, OZP3 sp.zn. 3 ZN 82/2012 OSZ1 sp.zn. 2 ZT 214 /2011)

1 VZN 2639/2016-817 – 15.8.2018

Vrchní soud v Olomouci

…………………

S 271/2018, S 2013/2018, S 167/2018, S 138/2018, S 206/2018, S 205/2018, S 4/2018, S 3/2018, S 291/2017, S 13/2017, S 370/2016, S 325/2014, 5 Cmo 157/2017, 8 Cmo 69/2017, 8 Cmo 71/2017, 8 Cmo 274/2017, 8 Cmo 124/2018, 5 Cmo 135/2018, 8 Cmo 194/2018, 5 Cmo 241/ 2018, 8 Cmo 211/ 2018, 8 Cmo 180/ 2018, Nc 64/2017, 1 Co 26/2018, Ncp 43/2017, 3 To 18/2018, To 18/2018 a 6 To 40/2018

Cpj 21/2017, Nc 64/2017

1 Co 26/2018-32

Ncp 43/2017 (Blafák na okres)

Ncp 212/2018 (žaloba na soud na okres)

3 To 18/2018 a 6 To 40/2018 (DD, 2016 úroda)

27.5.2018 č.j. 3 To 18/2018 Aktivní odvolání na rozsudek 8 let do vězení KS v Brně 12.12.2017 č.j. 40 T 3/2017 (Tomáš Houfek ,)

dne 16.5.2017 č.j. 4 To 33/2017 a Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně ze dne 23.2.2017, č.j. 61 T 1/2017)

Krajský soud v Brně

3 To 25/2011, 4 To 505/2012, 8 To 198/2014, 5 To 174/2014, 9 To 43/2015, 5 To 45/2015, 5 To 317/ 2015, 4 To 271/2015, 4 To 273/2015, 9 To 408/2016, 7 To 118 /2017, 7 Nt 18/2017, 5 To 297/2017, 7 To 362/2017, 8To 102/2018, 9 To 385/2018, 9 Nt 12 /2018, 7 To 335/2018,

22 A 70/2016,

18 Cm 236/16,

15 Co 295/2017, 17 Co 98/2017, 17 Co 195/2017 , 17 Co 253/2017, 17Co 62/2018, 17 Co 62/2018,

St 192/2012, St 2/2014, St 85/2014, St 84/2016, St 90/2017, St 41/2018, Spr 4774/2011, Spr 2628/2015, Spr 2299/2016, Spr 2758/2016, Spr 1300/2018, Spr 1301/2018, Spr 2326/2018

Kauza Konopí 2017:

KS v Brně 18.10. 2018 č.j. 9 To 385/-2018 (zamítáme stížnost), 9 Nt 12 /2018 (odmítáme podjatost)

22 A 70/2016, 31 A 151/2018

18 Cm 236/16,

15 Co 295/2017, 17 Co 98/2017, 17 Co 195/2017 , 17 Co 253/2017, 17Co 62/2018, 17 Co 62/2018

.2.2017 č.j. 7 To 362/107 (úroda 2014-15)

22.5,2018 č.j. 8To 102/2018 (21016)

29.1.2018 č.j. 17 Co 253/2017 (odmítáme advokáta pro žalobu k řidičáku)

30. 10. 2017 č.j. 15 Co 295/2017-324 (zeman)

25.4.2017 sp.zn. 17 Co 98/2017- 415 (zahájení řízení o omezení svéprávnosti je důvodné, )

30.11.2017 sp.zn. 17 Co 195/2017- 886 (není důvod k náhradě škody za neoprávněný podnět)

18.5.2018 sp.zn. č. j. 17Co62/2018-999 (není důvod vám ustanovit advokáta)

22 A 70/2016 řidičák, 1 As 204/2018

29 A 104/2018 – žaloba na FU

č. j. 31 A 126/2018-nejvyšší soud,

č.j. 31 A 130/2018 – žaloba na ústavní soud 31 A 130/2018, 31 A 126/2018 -nejvyšší

29 A 159/2018 (žaloba na Krajský soud v Ostravě – nevydání informací k Art Language Factory

22 A 70/2016 ( 1 As 204/2018), 29A 104/2018, 31 A 126/2018, 31 A 130/2018, 31 A 130/2018, 29 A 159/2018 , 31 A 152/2018

St 192/2012, St 2/2014, St 85/2014, St 84/2016, St 90/2017, St 41/2018, Spr 4774/2011, Spr 2628/2015, Spr 2299/2016, Spr 2758/2016, Spr 1300/2018, Spr 1301/2018, Spr 2326/2018

Spr 4774/2011, Spr 5336/2012, St 192/2012, St 2/2014, St 85/2014, Spr 2628/2015, Spr 2299/2016, Spr 2758/2016 , St 84/2016, St 90/2017, St 40/2018 , St 41/2018 a Spr 1300/2018, Spr 1301/2018, Spr 2326/2018

18 Cm 236/16 (žaloba UP – dobré jméno univerzity narušeno tvrzením Mgr. Dušana Dvořáka, že ve vedení univerzity jsou staré bolševické kreatury)

Tři aktivní rejstříková řízení

Okresní soud v Prostějově a Okresní státní zastupitelství

(č.j. 2 T 104/2010, 2 T 65/2011, 6 T 21/ 2012 ….. 11T130/2016, 3 T131/2017, 2 T 63/2018)

0Nc 7044/2016, 11T130/2016, 3 T131/2017,, 2 T 65 /2011, 2 Nt 1257/2013 a usnesením dne 18.10.2016 bylo 2 Nt 1151/2014 spojeno s 3Nt 1151/2014, 5 C 596/2009, 0 Nt 815/2009 (DP), 0 Nt 822/2010 (DP), 2 T 65/2011 (2 Nt 1257/2013), 0Nt 820/ 2011, 0 Nt 825/2011 (DP), 0Nt 836/2012 (DP), 0NC 1986/2012 (NEP), 2 T 104/2010 – 803 (NEP), 2 T 104/2010 – 811 (OLA), 2 T 104/2010 – 828 (OLP), 0 Nt 843/2014 (DP)

Domovní prohlídky: 0Nt 1357/2018, 0Nt 1362/2016, 0Nt 1411/2015, 0Nt 843/2014, 0Nt 836/2012, 0Nt 822/2010 a 0Nt 815/2009,

0NC 1986/2012, 0Nc 7044/2016, 2 Nt 1151/2014, 3Nt 1151/2014

9 C 217/2017 (FN – ŘP)

5C 228/2017, (Vlastimil Blaťák, OS Olomouc 24 C 141/2017 )

5 C 596/2009 5C 228/2017 a č.j. 14 C 89/2018 (ČEZ x Konopí je lék,z.s.)

9 C 217/2017, 8 C 28/2018, 9 C 76/2018 a 13 C 157/2018

8 C 28/2018 (VNOL x Josef Pospíšil) , 9 C 76/2018 (pojišťovna x JP) a č.j. 13 C 157/2018 č. j. 13 C 157/2018

Krajský soud v Ostravě – Olomouci

68 To 89/2017, Marek Rybář 2To73/2018 2 To 73/2018 (Marek Rybář, 9.1.2018 – usnesení 2 To 265/2017, vráceno zpět OS Šumperk k 3 T 109/2017 , OS opět rozhodl 1.3.2018 3 T 109/2017)

S 13 2017, 59 A 19/2016, 72 A 30/2016,

75 Co 110/2010 (AA), 75 Co 84/2013 (AA), 70 Co 261/2014, 1 Co 198/2014, 70 Co 262/2014, 70 Co 449/2014, 70 Co 441/2015, 12 Co 150/2016, 69 Co 358/2017

KS v Ostravě, pob. v Olomouci č.j. 69 Co 358/2017-622 dne 27.11.2017 potvrdil odmítavé usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 13. 6. 2017 č. j. 27 C 92/2017-335

KS Ostrava

41 C 5/2018

22 A 24/2018 (na MS ČR a KS v Ostrava)

9 A 104/2018

St 19/2017 (Kárný podnět na předsedu a soudce OS v Olomouci, nepravdivé znalecké posudky),

(civilní žaloba spolků na soudy a rozdělení na správní a civilní s vypravením na Den dětí 1.6.2018 Cannabis is The Cure,z.s. a Janě Dvořákové – nikoliv však Jaroslavě Bělíkové

Vlastimil Blaťák, trestní podněty v roce 2017 -2018 šetřeny a odloženy pod

KRPM-115452-13/ČJ-2017-140573-208

KRPM-34862/ČJ-2017-1405UO

KRPM-125064/ČJ-2016-140516

KRPM-41067/ČJ-2017-140516

Předány od VSZ k přezkumu KS v Ostravě pob. Olomouc 15. 6. 2018 č.j 1 VZN 242/2018-38

KSZ č.j. 2 KZN 3212/2017 OSZ Olomouc č.j. ZN 6147/2017 a ZN 6057/2017

OSZ v Olomouci spolky – ZN 2260/2018

Okresní soud v Olomouci

39 Nc 1631/2012 (ZPU/ 37 L 9/2003 a 40 L 10/2003) , 17 C 572/2009 (ALF), 5 Nt 120/2014 (OL), 5 Nt 111/2016 (OL), 19 C 102/2016, 17 C 284/2016 (ÚP), 11C 231/2016 (VNOL x 11 C 54/2015)

17 C 284/2016 , 27 C 92/2017 a 27 NC 702/2018

39 Nc 1631/2012

Krajský úřad Olomouckého Kraje

Odvolání na SMOL č.j. SMOL/006411/2018/OSC sp.zn S-SMOL/134218/2017/OSC – (přestupek na podnět VB šetřen) ale naše důkazy o přestupcích nešetřeny Č.J.: SMOl/Přest/R422/2017/Bm sp.zn SMOL/056673/2017/OSC/PREST/Mas

Okresní správa sociálního zabezpečení v Prostějově

Stížnost na průtahy šetření ID

č.j. LPS/2018/409-PV_CSSZ

—————————-

Městský soud v Praze

Stížnosti St 133/2016, SPR 2505/2016, St 89/2017, St 17/2017, Spr 605/2019 a Spr 934/2019

Správní

žaloby na MPSV, MV a MK ČR: 2 Ad 59/ 2010, 5 A 185/2016, 5 A 201/2016, 8 A 127/2016, 11A 1/2017, 5 A 48/2018, 14 A 113/2018, 15 A 26/2019

žaloby na ministerstvo spravedlnosti: 14 A 113/2018, 6A 190/2018, 5 A 6/2019, 15 A 33/2019

civilní: 21 Co 531/2012 , 11 Co 246/2017, 53 Co 140/2016, 1 NC 2825/2016, 1 Nc 2381/2017

67 To 289/ 2016 (Slavomil Boudný, Ateliér ALF,z.s.)

Obvodní soud pro Prahu 3

18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011 a  20 C 2/ 2012, 23 C 136 /2013, 21 C 317/2013, 35 EXE 3654/2014, 36 EXE 3728/2015,

20 C 178/2011 a  20 C 2/ 2012, 23 C 136 /2013 7 Nc 2/2016

18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011 a  20 C 2/ 2012 a Nc 2/2016

Obvodní soud pro Prahu 1

6 T 21/ 2012

Obvodní soud pro Prahu 10

Č.j. 67 Nc 8008/2017

MSP – 30/2016-OJD-SPZ, MSP -594/2016-OJD-DOH, MSP-1386/2016-OJD-DOH, MSP-1375/2016-OJD-DOH, MSP-133/2016-OJD-DOH, MSP-406/2016-OJD-SPZ, MSP-136/2016-OJD-DOH, MSP-117/2016-OJD-SPZ , MSP-30/2016-OJD-SPZ , MSP-315/2016-OK-PP , MSP-155/2016-OK-STIZ, MSP-167/2016-OK-STIZ, MSP-697/2016-OK-PP, MSP-180/2016-OK-STIZ, MSP- 236/2016-OK-STIZ, MSP-1/2016-OK-PP, MSP-1/2016-OK-PP, a MSP-98/2016-OSV-OSV, MSP-326/2016-OSV-OSV, MSP-363/2016-OSV-OSV,MSP – 737/2016-0SV-OSV,, MSP-469/2016-OSV-OSV,MSP-639/2016-OSV-OSV, MSP-640/2016-OSV-OSV, MSP-878/2016-OSV-OSV, MSP-737/2016-OSV-OSV, MSP-901/2016-OSV-OSV, MSP-926/2016-OSV-OSV, MSP-173/2016-OSV-OSV, MSP-378/2016-OSV-OSV, MSP-1107/2016-OSV-OSV, MSP-1022/2016-OSV-OSV, MSP-100/2016-OSV-OSV, MSP-577/2016-OSV-OSV, MSP-617/2016-OSV-OSV. Atd. Atd. Atd. V letech 2017 a 2018

Trestní podněty a žádosti o informace k trestním podnětům nešetřené od 17.listopadu 2016 do 17.listopadu 2017

2 KZN 3241/2017, 1 KZN 7197/2017, 2 KZN 3212/2017, 1 KZN 7172/2017, 1 KZN 7171/2017, 2 KZN 7069/2017,2 KZN 3192/2017 ,2 KZN 3197/2017, 1 KZN 7157/2017, SIN 115/2017 , SIN 31/2017, 1 KZN 7157/2017, SIN 116/2017, 2 KZN 7062/2017, 2 KZN 3173/2017, 2 KZN 3174/2017

Krajské státní zastupitelství v Ostravě
Na Hradbách 1836/21, 70200 Ostrava

Stěžována nečinnost a nezákonná rozhodnutí OSZ v Olomouci a KSZ v Ostravě, pobočka v Olomouci

1 KZN 1967/2016 , 5 SPR 104/2016 , SIN 46/2016, 1 KZN 1118/2017, 1 KZT 957/2017, 1 KZN 1963/2017, 1 KZN 1962/2017, 1 KZT 991/2017, 1KZT 89/2017, SIN 1003/2017 , 1 KZN 138/2017, SIN 1004/2017 , 1 KZT 897/2017

Krajské státní zastupitelství v Brně
Mozartova 18/3, 60200 Brno

Stěžována nečinnost a nezákonná rozhodnutí OSZ v Prostějově a MZS v Brně

3 KZN 1117/2012 – 176 , KZT337/2012, SIN1013/2017 , 3 KZN 1117/2012 , SIN 33/2017, SIN 10/2017

Městské státní zastupitelství v Praze

Stěžována nečinnost a nezákonná rozhodnutí OSZ pro Prahu 3 a OSZ pro Prahu 1

Kauza Bílá voda

Vrchní soud v Olomouci  sp.zn. S 325/2014 a Cpj 217/2014 (marně odkázáno na podklady u KS v Olomouci sp. zn. 1 Co 198/2014)

 •   KS v Ostravě, pobočka v Olomouci sp.zn. 70 Co 449/2014 

 • OS Jeseník sp.zn. 10 L 6/2014 a sp. zn. 18 St 1/2014

 • Policie ČR v Jeseníku: č.j. KRPM-13773-128/TČ-2014-141171

 • OSZ v Jeseníku sp.zn. ZN 2013/2014-18 a ZC 302/2014

 • KSZ v Ostravě, pobočka v Olomouci sp. zn. 2 KZN 7009/2014

1Nejvyšší soud ČR sp.zn. 8 Tdo 1231/2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016, č. j. 11 Tdo 880/2017, 11 Tdo 1499/2017, 11 Tdo 61/2018, 11 Tdo 426/2018 , 11 Tdo 1455/2018. Aktivní řízení ke dni 29.3.2019 sp.zn. 24 Cdo 3046/2018

2Ústavní soud ČR sp.zn. II. US 664/12, IV. US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, IV.ÚS 3238/16, II. US 1091/2016, III. ÚS 3354/16, IV. ÚS 3899/17, II. ÚS 198/18, IV. ÚS 1085/18, IV. ÚS 2771/18, II. ÚS 2803/18, II. ÚS 2804/18, I. ÚS 3995/18. Aktivní řízení ke dni 29.3.2019 sp.zn. IV.ÚS 1140/18 a II.503/19

3 rozhodl vždy odmítnutím, zamítnutím nebo zastavením řízení o kasačních stížnostech ve věci konopí a právní ochrany členů výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.s a náboženské společnosti Chrám Přírody a neseznal právo na osvobození od soudních poplatků a položení předběžné otázky Soudnímu dvoru ve věci nevymahatelnosti předpisů výroby a distribuce konopí a jeho produktů z důvodů porušení nálezů, judikatury, zákonů a nadřazeného mezinárodního práva v jurisdikcích Soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva.