Evropský soud pro lidská práva a autorita soudní moci

Evropský soud pro lidská práva a autorita soudní moci

Evropský soud pro lidská práva konstatoval, že pojem autorita soudní moci zahrnuje poznatek, že soudy jsou fórem pro rozhodování o právech a povinnostech a pro řešení sporů o těchto právech a povinnostech, a že veřejnost má respekt a důvěru ve schopnost soudů plnit tuto funkci (srov. rozsudek pléna ESLP ze dne 26. 4. 1979 ve věci Sunday Times proti Spojenému  království, stížnost č. 6538/74).

V rozsudku velkého senátu ESLP ze dne 15. 12. 2005 ve věci Kyprianou proti Kypru, stížnost č. 73797/01, dodal, že to, co je v sázce v případě ochrany autority soudní moci, je důvěra, kterou soudy v demokratické společnosti musí vyvolávat.

Jinými slovy, soudní moc jako garant spravedlnosti musí požívat důvěry veřejnosti, pokud má úspěšně plnit své povinnosti (srov. rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 23. 4. 2015 ve věci Morice proti Francii, stížnost č. 29369/10).