Krajskému státnímu zastupitelství a soudu v Brně dne 16.4.2019 – rozhodnutí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci dne 12.4.2019