Ministru spravedlnosti k vydání opatření proti nečinnosti dne 16.4.2019

Žádost o Uplatnění opatření MINISTRA SPRAVEDLNOSTI proti nečinnosti

§ 80 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.

– datovou schránkou žadatele –

1. Vážený pan ministr

JUDr. Jan Kněžínek,Ph.D.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

2. ŽADATEL – fyzická osoba a zmocněný zástupce asociace Cannabis is The Cure,z.s., IČ: 266 70 232 a členů asociace výzkumu Konopí je lék jako fyzických a právnických a osob (IČ: 706 31 298, IČ: 226 80 101, IČ: 227 27 281, IČ: 227 24 303, IČ: 226 91 871 – zmocnění doloženo ministerstvu spravedlnosti do řízení o kárném podnětu sp.zn. MSP-494/2018-OJD-DOH)

Jméno, příjmení a titul: Dušan Dvořák, Mgr.

Bydliště: Edukativní konopná klinika 798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd

Datum narození: 12.1.1962

Telefon: 774 723 261

E-mail: dusan.dvorak@konopijelek.cz

Datová schránka: r8u3nhx

3. ÚŘAD, KTERÝ je nečinný: Ministr spravedlnosti a Ministerstvo spravedlnosti

4. SPISOVÁ ZNAČKA NEBO URČENÍ ŘÍZENÍ, v němž je úřad nečinný:

 1. Stížnost na nečinnost ministerstva spravedlnosti zaslaná ministrovi spravedlnosti od asociace Cannabis is The Cure, z.s. ve prospěch členů asociace dne 5.12.2018 – viz interpelace ministra spravedlnosti dne 7.3.2019 poslancem Lukášem Koláříkem

 2. MSP-494/2018-OJD-DOH – již téměř rok bez rozhodnutí a vydání informace o provedených úkonech je u ministerstva spravedlnosti šetřený kárný podnět asociace Cannabis is The Cure,z.s. – viz interpelace ministra spravedlnosti dne 7.3.2019 poslancem Lukášem Koláříkem –

  1. na označené soudce a státní zástupce a vedoucí soudů a zastupitelství vydávající vědomě svévolná a zákonu a úmluvám odporující rozhodnutí proti kriminalizovaných členům výzkumu Konopí je lék a na nepravdivě jednající soudní znalce označující v rozporu s důkazy vedoucího výzkumu (přes protesty rodiny, lékařů, znalců, členů výzkumu a dvou emeritních rektorů Univerzity Palackého) za nepříčetného se v soudním procesu hájit a žádat potrestání těchto zkorumpovaných soudců a státních zástupců

  2. tedy nepravdivě jednající státní zástupce, soudce a státní zástupce a soudní znalce usvědčené společně z kartelu a nepravdivého jednání posudky znaleckých ústavů Přírodovědecká Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (2015) a znaleckého ústavu PN Bohnice (2016) doplňovaný dalšími a dalšími důkazy kartelového jednání včetně

  3. nevyšetřování (zákazu vyšetřit a projednat) řádně označená opakovaně od roku 2010 podávána podezření na spáchání těžkých ublížení na zdraví s následky smrti v důsledku zabrání terapeutického materiálu členům výzkumu Konopí je lék potvrzených lékaři a znalci při paralelní kriminalizaci (10x) a účelových pokusech o znesvéprávnění vedoucího výzkumu – žadatele.

 1. Ode dne 10.11. 2018 se marně domáháme znát sp.zn. řízení o náhradě škody jednáním rejstříkových soudů vzešlé z nezapsání změn výše uvedených členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. jako právnických osob ve veřejném rejstříku v rozporu s §§ 78 a 79 zákona o rejstřících a § 103 o.s.ř., který ukládá povinnost dát soulad veřejných informací a schválených usnesení nejvyššího orgánu právnické osoby max. tři roky zpětně ve veřejném rejstříku.

 2. MSP-1419/2016-OJDDOH – již dva a půl roku – přes řadu stížností na nečinnost – projednávaná ministerstvo spravedlnosti stížnost na porušení zákona v neprospěch za konopí kriminalizovaného člena výzkumu Konopí je lék, místopředsedu otevřené společnost Ateliér ALF,z.s. Slavomila Boudného (podala odborná společnost Konopí je lék,z.s.)

 3. Dále nám ministerstvo více než 5 měsíců odmítá vydat sp.zn. řízení dalších neoprávněně kriminalizovaných členů výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.s, kdy jsme dne 1.10.2018 ministru spravedlnosti podali stížnost na porušení zákona v neprospěch za výrobu konopných produktů odsouzených:

  1. Tomáše Houfka, spis Krajského soudu v Brně , sp.zn. 40 T 3/2017

  2. Davida Čechmánka a Davida Vybírala, spis Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, sp.zn. 61 T 1/2017

  3. Jany a Miroslava Kočířových, spis Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. 9 T 5/2016, resp. zde se ministerstvo vzdalo šetřit doloženou trestnou činnost státních zástupců pod sp.zn. MSP-328/2019-ODKA-DOH, když dne 13.3.2019 uvedlo, že to jistě projedná Ústavní soud ČR v řízení sp. zn. IV. ÚS 1140/18, což se nikdy nestalo a je vždy napadeno stížnostmi pro porušení zákona a stížnostmi Evropskému soudu pro lidská práva, což je ministerstvu velmi dobře známo!

  4. Marka Rybáře, spis Okresního soudu v Šumperku , sp.zn. 3T109/2017

  5. Miloslava Tetoura, spis Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp.zn. 20 T 45/2011

  6. Žadatele, spisy Okresního soudu v Prostějově, sp.zn. 2 T 104/2010, 11T130/2016, 3 T131/2017

 4. Odvolání žadatele na rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově sp.zn. Si 178/2018 bylo předáno ministerstvu dne 13.12.2019 – je téměř 4 měsíce po lhůtě!

 5. Odvolání asociace Cannabis is The Cure,z.s. na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě sp.zn. Spr 347/2019 bylo předáno 5.2.2019 – je měsíc po lhůtě!

 6. Odvolání asociace Cannabis is The Cure,z.s. a žadatele na rozhodnutí Krajského soudu v Brně sp.zn. Spr 2758/2016 bylo předáno 24.1.2019 – je dva měsíce po lhůtě!

Dovoluji si připomenout, že ode dne 18.3.3019 je ministerstvu spravedlnosti podána k šetření stížnost žadatele na porušení zákona vedoucí Okresního státní zastupitelství v Prostějově za nečinnost (stížnost od 4.2.2019 na nečinnost prostějovské policie v trestními řízeními sp.zn. KRPM-102396/TČ-2018-141271 a sp.zn. KRPM-84183/TČ-2018-141281) a nezákonnost rozhodnutí dne 8.3.2019, sp.zn. SPR 120/20191 nepovolit obnovu trestních řízení týkajících se stažených obvinění žadatele za výrobu konopných produktů vedených pod sp.zn. 1 ZT 244/2010, 1 ZT 55/2012, ZT108/2013, analogicky rozhodl dne 19.3.2019 vedoucí Krajského státního zastupitelství v Brně sp.zn. 1 SPR 132/2019 (doloženo) s tvrzením nedoloženým žádným důkazem, že žadatel není právně způsobilý se hájit a odmítající projednat dvouletou nečinnost Okresního státního zastupitelství nereagovat na žádosti o povolení obnovy řízení a neprojednat nepravdivé znalecké posudky se závěry vyloučenými znaleckým ústavem!

5. Nečinnost úřadu spatřuji v nevydání rozhodnutí ve všech výše uvedených řízeních. Za poslední dva roky jsme podali u Městského soudu v Praze již čtyři žaloby na ministerstvo spravedlnosti: sp.zn. 14 A 113/2018, 6 A 190/2018, 5 A 6/2019, 15 A 33/2019 a dvě kasační stížnosti sp.zn. 5 As 257/20185 As 18/2019. To, že jsme dosud ve stížnostech a žalobách na ministerstvo spravedlnosti nebyli úspěšní ještě neznamená, že jsme povinni nečinnost ministra a ministerstva ignorovat.

6. Ministra spravedlnosti ŽÁDÁM, ABY PŘIJAL následující OPATŘENÍ PROTI NEČINNOSTI:

 1. Rozhodl ve lhůtě do 30 dnů o výše uvedených řízeních, kde je povinným.

 2. Převzal výše uvedená řízení od nečinného ministerstva spravedlnosti a vydal do 30 dnů rozhodnutí ve věci namísto nečinného ministerstva.

Dne 16.4.2019 Mgr. Dušan Dvořák