Odborná rada asociace Cannabis is The Cure,z.s.

Odborná a umělecká rada asociace Cannabis is The Cure,z.s.

Stanovisko Odborné Rady 17.11.2018 S Podpisem

/složení rady ke dni 10.12.2018/

Předseda Mgr. Karel Kranda, Ph.D., nar. 1950, výzkum, farmacie a psychologie. Členové: Ing. Karel Dušek, CSc., nar 1953, aromatické, kořeninové a léčivé rostliny, včelařství, aquaponie a aeroponie, Miloslav Tetour, MCA, nar. 1957, výzkum, biohnojiva a fytoterapie, občanská advokacie, Mgr. Dušan Dvořák, nar. 1962, výzkum, adiktologie, cannabisterapie, sociální ekonomika a občanská advokacie, Mgr. Mária Bakošová, nar. 1965, ochrana veřejného zdraví a zdravotně – sociální služby, MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D., nar. 1965, výzkum, terapie a rehabilitace, Mgr. Karel Šťastný, nar. 1968, výzkum, strojírenské inovace a zemědělství, František Slavík, MCA, nar. 1973, výzkum, genetiky léčebných odrůd konopí a pěstitelství, Ing. Martin Dindoš, nar. 1973, výzkum, naturterapie, ekonomika a národohospodářství, Martin Kotala, MCA, nar. 1977, konferenční činnost, občanská advokacie a programy minimalizace rizik (HR), Mgr. Radka Káňová, nar. 1978, ochrana veřejného zdraví, Josef Pospíšil, MCA, nar. 1986, výzkum, nové technologie a media, občanská advokacie, Marek Salamon, nar. 1987, film, media a vizuální komunikace, Mgr. Vanda Dvořáková, nar. 1988, zahradní architektura a ochrana přírody.