Odborná společnost Konopí je lék zahajuje program léčby konopným výtažkem

Tisková zpráva ze dne 10.12.2009 k zahájení léčby konopným výtažkem

Z archivu: Referenční zdroj ZDE

Odborná společnost Konopí je lék oceněná 4.12.2009 premiérem Janem Fischerem vládní cenou Výboru pro zdravotně postižené za stránky pro pacienty, odbornou i laickou veřejnost www.konopijelek.cz, zahájila léčbu jedním z nejúčinnějších léků na celou řadu nemocí konopným výtažkem. Jde o ověřenou a v zahraničí používanou metodu slavící nemalý úspěch.

Ode Dne lidských práv 10.prosince 2009 rovněž zahajuje kontaktní kampaň vůči vědeckým a univerzitním institucím a zdravotnickým pracovištím s cílem zmapovat zájem o oficiální spolupráci v léčbě nemocných prostřednictví konopného výtažku a jiných produktů léčivého konopí, které jsou v třídě Cannabis uvedeny v číselníku neregistrovaných léčiv Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Konopí je lék upozorňuje českou veřejnost a zákonodárce, že právní situace nemocných lidí léčených konopím a jeho produkty se od ledna 2010 výrazně zhorší!

Pacienti, kteří si od ledna 2010 zdárně a bez udání sousedů a riziku až 100 tisícové pokuty a zabavení konopí policií vypěstují vládou schválených 5 rostlin konopí a řádně vypěstované konopí sklidí a usuší, budou – i po všem výše uvedeném riziku a společenské ostrakizaci těžce snášené zejména staršími lidmi – v řeči paragrafů trestního práva zločinci té nejvyšší kategorie, protože množství sušeného květu je do této kapitoly automaticky zařadí.

Pokud vláda ČR v prosinci 2010 schválí předložený Akční plán „vládního výboru pro drogy“ s kapitolou výzkum léčebných účinků konopí, je zcela nepochybné, že budou lékařům chybět oficiální dodavatelé léčivého konopí. Konopí je lék své odborné služby odborné veřejnosti nabídlo opakovaně a s lékaři spolupracuje. Přesto bylo v rozporu se zákonem společnosti Konopí je lék v srpnu v roce 2009 zabaveno cca 300 kg. květu léčivého konopí (po usušení). 300 kg. sušeného kvalitního květu konopí bude Konopí je lék vymáhat soudně, a to v kvalitě léčivého konopí vhodného pro léčbu nemocných.

Odborné i laické veřejnosti není vůbec jasné, kdo a dle jakých kriterií bude rozhodovat o tom, kdo je v České republice oprávněn vydat rozhodnutí o oprávněnosti pěstování a zpracování konopí k léčebným účelům. Dosud se k tomuto každý státní orgán včetně Inspektorátu omamných a psychotropních látek MZ ČR odmítal vyjádřit. Zákon zcela jednoznačně říká: Kdo neoprávněné v množství větším než malém ….bude potrestán ….Kdo je oprávněný? Kdo o tom rozhodne a dle jakých kriterií?

Proč mají být nemocní lidé předmětem státem organizované zlovůle a šikany a mají být porušovány zákony a lidská práva, když cesta k řešení přinese prospěch pacientům i celé České republice, která má jednu z největších badatelských tradic léčivého konopí na světě?

Vydáno k tiskové konferenci ke dni lidských práv 10. prosince 2009 v 10. hodin v Konopné apatyce královny koloběžky první, Bořivojova 90, Praha 3

Mgr. Dušan Dvořák, předseda Konopí je lék, apatyka@konopijelek.cz,

Žádost onkologicky nemocného člena výzkumu Konopí je lék Petra Kodyma poslancům v prosinci  2009 

Vyjádření Petra Ladislava Kodyma