Odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Prostějově ze dne 29.3.2019, č. j. 14 C 89/2018 -606