Konopná církev vyhrála spor s Ministerstvem kultury

Dne 15. 3. 2018 proběhlo u Městského soudu v Praze projednání žaloby na Ministerstvo kultury ČR pro odmítnutí návrhu na registraci Konopné církve. K podání zmíněné žádosti o registraci došlo již v roce 2016 a tato žádost byla ministerstvem zamítnuta s argumentem zjevné nedůvodnosti, vzhledem k tomu, že se podle nich jedná pouze „o uctívání omamné a psychotropní látky“ a že „v obecnosti církve musejí stát na promyšleném metafyzickém základě a mít jasnou hierarchickou strukturu“. Tato svá tvrzení však ministerstvo nikterak argumentačně nepodložilo.
 
Členové Konopné církve se s tímto stanoviskem odmítli smířit, jelikož jej považují za absolutně nepravdivé a podali na Ministerstvo kultury žalobu. Zástupce církve Dušan Dvořák u soudu vyložil podstatu církve, její hodnotové směřování spočívající v uctívání přírody a jejích darů, její právo na existenci a také právo člověka žít ve spojení s ní. Uvedl, že „toto právo je základem přežití, je právem základním a spočívá v něm samotný základ humanity.“ Člověk má podle něj „právo na život, na svobodu a na zdraví, kterého může dosáhnout prostřednictvím vyváženého vztahu s přírodou“. Přirozená spiritualita takového vztahu tvoří základ nejstarších náboženských systémů a je tedy nezpochybnitelná. Během jeho projevu bylo možno zaznamenat souhlasné přikyvování ostatních přítomných členů hnutí, kterých byla soudní síň plná.
Zástupkyně Ministerstva kultury ČR se po této brilantní řeči nezmohla na slovo a pouze lakonicky odkázala na dřívější zamítavé rozhodnutí, aniž by uvedené argumenty čímkoliv podpořila, či se pokusila na pana Dvořáka reagovat. Ve světle těchto skutečností pak soudce Mgr. Aleš Sabol žalobu uznal za opodstatněnou a nařídil Ministerstvu kultury zaplatit náklady řízení a registrací se znovu a řádně zabývat.
Nutno dodat, že během vleklého správního řízení se členové církve společně rozhodli zaměření svého náboženského hnutí rozšířit na celou přírodu a všechny její součásti a změnili název na European Ecumenical Church of Nature.
 
V Česku tak do budoucna může vzniknout hnutí, které podporuje permakulturu a uvědomělý přístup v nakládání s přírodou. Tisková mluvčí EECN Anna Němcová k tomu dodala: „Mezi konkrétní principy o které se našemu hnutí jedná, patří zejména humanismus a ekologie. Např. namísto kácení lesů, pěstování toxické řepky a hnojení půdy, které likviduje hmyz a ničí vodu, masivní využívání konopí“. Konopí patří k nejstarším kulturním plodinám a jeho užití je možné v mnoha oblastech, např. nahrazení bavlny, dřeva, ropy a plastů, ale i léčby rakoviny a dalších nemocí.
 
Vyjádření zástupců EECN naleznete v tomto videu: