Pastyřský list číslo dva o právním zakotvení vize církve za 10 let ve světle aktuálních americko kanadských fondů pro ČR na výzkum

Známe jen ty věci, které si ochočíme.

Úryvek studie pod vedení Velekněze

asociace Open Royal Academy

 

European Cannabis Church

 

výzkumu Cannabis is The Cure

 

 

1950 – 1992 – 2015
vysvětlena vysoká léčivost a význam kanabinoidů, terpenů

1974 – 1994
opakovaně potvrzena smrt buněk rakoviny látkami konopí

2015
v USA zahájeno patentové řízení léku na rakovinu
(cca 200 druhů)

z konopí
(cca 200 – 1000? medicínsky zaznamenaných stabilizovaných druhů dle složení)

a desítek a stovek látek v konopí
(přes tisíc)

 

1994 – 2015

vědecky a studován význam a fungování vnitřního systému kanabinoidů
a účinek jednotlivých látek

zákaz

dokládat důkazy,

 

že konopí léčí rakovinu,

 zákaz
provádět srovnávací studie

 

 a
zákaz

vyrábět konopnou pryskyřici.
vše v rozporu s právem OSN, od roku 2004 také EU

 

2008

 

Judikát netrestnosti léčby konopím při držení 12 kilogramů tzv. marihuany

 

Doložen opakovaný důkaz, že konopí léčí závažné komplikace diabetes

 

Parkinsonovu chorobu, astma a roztroušenou sklerózu

 

 a je kauzálním lékem u diabetes prvního typu

 

Judikát netrestnosti léčby konopím nikdy nerespektován

Obžaloba a tříleté trestní řízení Konopné paní

 

2009

 

Poprvé zkonfiskována výzkumnická farma konopné farnosti  v Ospělově.

Do roku 2015 zkonfiskováno v Ospělově cca tuna konopí a
cca 50 kilogramů konopných produktů a velekněz 7 obviněn,
nejčastěji za nedovolenou výrobu drog

 

Velekněz a majitel farmy získává cenu českého premiéra

 

za web výzkumu Konopí je lék

 

na popud Rady pro zdravotně postižené

 

a otevírá první pracoviště Edukativní konopné kliniky v Praze

 

Konopná apatyka královny koloběžky první

 

2010 – 2012

 

Tresným činem je, pokud více než pět rostlin konopí

 

v celém svém objemu včetně kořene

 

obsahuje na zahrádce nad 0,3% THC

 

2012 – 2015

V rozporu s základní premisou trestního práva trest na základě důkazu a zákona ústavní soud neumí česky, když opakovaně odsuzuje velekněze za situace, kdy:

 

Je pokusnické bádání a pěstování konopí povoleno bez hlášení od roku 2004

Policie ČR opakovaně přiznává, že nikdo neví,

 

jak kdo konopí měřit na obsah účinných látek,

 

dokládá důkazy,

že si každý policejní útvar obsah THC měří, dle libosti určení vzorku

 

při doložení až nejméně 50 možná až 100 násobných rozdílů

 

dle definice vzorku konopí k měření v době legality pěstování

 

rozhodně policie nikdy neměřila obsah THC v konopí dle zákona

 

trestního, správního a nadřazené EU normy

a policejní posudky měření

 

jsou nejméně
od roku 2004

 

v souladu s právem OSN, Evropy a EU

 

nevymahatelné

 

a je otázkou jestli bude ústavní soud opět vědomě lhát,

že konopí je prekurzor,

což Univerzita Palackého i judikatura opakovaně¨vyloučila,

nebo opět řekne lež,

že Nařízení ES lze transponovat do zákona,

což také, stejně jako to,

že je konopí prekurzor nálezem ústavní soud vyloučil již v roce 2006.

 

Kromě toho nejen ČR neoznámila Komisi změny technických předpisů

 

výroby konopí pro výzkum a terapii od roku 2004

 

a neoznámený správní a trestní předpis 

je dle práva EU a Evropy a OSN

nevymahatelný

 

Viz Google Cannabis Therapy

 

2013

 

Zákaz

vyrábět konopnou mast, tinktury, čípky
a sycené konopné oleje nad 0,3% THC
v rozporu s právem OSN, Evropy a EU

 

Povoleno kouřit sterilizovanou marihuanu
z lékárny s vysokým obsahem až cca 20% THC.

 

2014

Zcela zakázáno

 

Pokusnická výroba mastí, tinktur a sycené konopné oleje
v rozporu s právem OSN, Evropy a EU
1992 -2014

 

Zákaz

pěstovat konopí k účelům zahradnickým

v rozporu s právem OSN, Evropy a EU

 


2016 – 2026

 

European Cannabis Church
má více členů než Vatikán, s nímž nesoupeří.

 

Pro osud Středozemě
a lidu popelnicových polí

 

 je osud konopí klíčový
pro celou zemi.

 

In Nomine Cannabis