Policie ČR k metodice měření THC v konopí dne 19.3.2013 č.j. KRPB-62944/ČJ-2013-0600PI

Oficiálně  Policie ČR tuto níže uvedenou metodiku měření obsahu THC zveřejnila v anonymizované podobě na stránkách www.policie.cz/clanek/metodika-mereni-thc.aspx