Ministerstvu spravedlnosti dne 21. 7.2019 k náhradě škod a žádost o informace dne 15.7.2019

Ministerstvu spravedlnosti k náhradě škod

Ministerstvu Spravedlnosti 21.7.2019 Odbor Odškodnění

Ministerstvu spravedlnosti -žádost o informace

Ministrestvu Spravedlnosti Dne 15.7.2019 žádost O Informace A Důkazy