Náhrada škod

Stížnost a odvolání a dodatek trestních podnětů ze dne 26.7.2019 odeslaného dne 27. 7.2019 Krajskému Soudu A úřadu Odvolání 26.7.2019 Žádost o informace a přijetí opatření […]

Před 1 rokem