Replika na vyjádření nejvyššího státního zastupitelství ze dne 22. 6. 2020 (JUDr. Jiří Teryngel)