Usnesení ústavního soudu dne 2. 2. 2021 sp. zn. IV. ÚS 3353/20