Usnesení nejvyššího soudu dne 2. 2. 2021 8p. zn. IV. ÚS 3353/20