Usnesení nejvyššího soudu dne 26. 8. 2020 č.j. 11Tdo 674/2020-1909