Předseda Nejvyššího soudu

Předsedou Nejvyššího soudu odmítnuté kárné podněty na soudce senátů 8 Tdo 1231/2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016, 11 Tdo 880/2017, 11 Tdo 1499/2017, 11 Tdo 61/2018, 11 Tdo 426/2018, 11 Tdo 1455/2018, mj. také za účelově nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru ve věci výroby konopí jako léku jsou vedeny pod sp. zn. S 136/2019, S 315/2018, S 22/2018, S 346/2017, S 465/2016, S 265/2016 a S 69/2014

Nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru předsedou Nejvyššího soudu v rámci správního práva dne 4.7.2019, č.j. Zin 81/2019-52 s doložením důkazu hned v první otázce z 13 otázek, že v trestním právu je soudci nejvyššího soudu účelově odmítají předat Soudnímu dvoru

NS 4,7.2019 Nepodám Předběžné Otázky Soudnímu Dvoru

 

Nezodpovězení konfliktu právních norem předsedou Nejvyššího soudu ve správním řízení, když v trestním není zodpovězeno.

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 13/12 ze dne 23.7. 2013 vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 259/2013 dává jednoznačně za pravdu odsouzeným  k vyšší právní síle § 2 nařízení vlády č. 207/1920 Sb., kterým vláda zcela uvolnila trh s konopnými výrobky a výrobu produktů konopí, neboť je v hrubém rozporu s nařízením vlády č. 455/2009 Sb. na základě kterého byl (nejen) stěžovatel v letech 2010 – 2019 opakovaně kriminalizován a odsouzen dle § 283 tr. zákoníku, neboť měl tzv. větší než malé množství konopí, k čemuž se však justice a trestní exekutiva odmítá vyjádřit

NS 9,7.2019 Nepodám Info K Vyhlášce O Konopí

Rozhodnutí předsedy nejvyššího soudu dne 21.4.2016, sp. zn. Zin 38/2018, že judikatura nejvyššího soudu nikdy neřešila otázku, že policie měří obsah THC v konopí v každém kraji jinak a vždy bez zákonného předpisu a dále uvedené rozhodnutí předsedy nejvyššího soudu dne 1.2.2017, sp. zn. Zin 197/2016, že nejvyšší soud výše uvedené porušení zákona nikdy v dovoláních neodsoudil, viz sp.zn. 8 Tdo 1231/2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016 (a dále také  11 Tdo 880/2017, 11 Tdo 1499/2017, 11 Tdo 61/2018, 11 Tdo 426/2018, 11 Tdo 1455/2018) a nepoložil předběžnou otázku Soudnímu dvoru najdete ZDE 

.