Ministrům spravedlnosti ode dne 21.3.2008

Stížnost Mgr. Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6 ministryni spravedlnosti ze dne 14.7.2019 najdete ZDE

Ministrům a ministryním spravedlnosti byly ode dne 21.3. 2008 zaslány důkazy o porušení základních práv a svobod porušení zákona v neprospěch členů asociace Cannabis is The Cure,z.s.  vedené v podkladech pro rozhodnutí ministrů spravedlnosti dne 28.12.2011 č.j.667/2011-OD-SPZ, dne 16.5.2016 č.j. MSP-594/2016-OJD-DOH/3, dne 15.12.2016 č.j. MSP-737/2016/-OSV-OSV/4, 15.2.2017 č.j. MSP-1493/2016-OJD-DOH/, dne 3, 3.7.2017 č.j. MSP-30/2016-OJD-SPZ/, dne 18. 5.10.2017 č.j. MSP-172/2017-OOJ-SZ/2, dne 3.4.2019, č.j. MSP-30/2019-ODKA-ORG/4, dne 25.6.2019, č.j. MSP-22/2019-ODKA-ROZ/7 , dne 9.7. 2019, č.j. MSP-192/2019-ODKA-SPZ/4

MSp 9.7.2019 MSP 192 2019 ODKA SPZ 4 Tetour Ministryně Odmítá

 


 

MSp 25.6.2019 Č.j. MSP 22 2019 ODKA ROZ 7 Ministryně Spravedlnosti

 

MSp Ministr Spravedlnosti 3.4.2019 Odpověď Na Interpelaci