Univerzita Palackého, znalecký posudek znaleckého ústavu Přírodovědecké fakulty UP a další vyjádření profesorů, docentů a rektorů Univerzity Palackého

Posudek znaleckého ústavu 10.8.2015

Přírodovědecká Fakula Posudek 2015

Vyjádření doc. RNDr. Petera Ondry, CSc.

Dodatek ústavní stížnosti

Desátá úst. Stížnost III. ÚS 3354 27.2.17 Dodatek K Návrhu III. ÚS 3354 16 Návrh Na Obnovu A Unijní Právní Argumentace

 

 

Emeritní rektoři Jana Mačáková, Josef Jařab, primátor Olomouce a další k  Dušanu Dvořákovi 

Nejprve ale nositel čestného doktorátu Univerzity Palackého Lumír Hanuš

Doc. RNDr. Lumír Hanuš, DrSc.