Finanční správa České republiky versus odborná společnost Konopí je lék,z.s., Mgr. Dušan Dvořák a Mgr. Radomíra Dvořáková

Právní věta
Podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty učiněné v období do 31. 12. 2014 prostřednictvím datové zprávy, jejíž součástí byla elektronická forma tiskopisu vydaného Ministerstvem financí  (v obecně široce užívaném datovém formátu „*.pdf“),  bylo podle tehdy účinné právní úpravy podáním, které správce daně nemohl shledat neúčinným, na základě postupu dle § 74 odst. 3 daňového řádu. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 03.01.2018, čj. 2 Afs 25/2015 - 38)

Žaloba Dušana Dvořáka – podání daňového přiznání v pdf

Krajskému Soudu V Brně 13.1.2019 žaloba Na Finanční Správu

Žaloba na nezákonnost rozhodnutí Finanční správy v Prostějově vedená Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 29 A 104/2018 

Specifikace a rozšíření žaloby ze dne 1.1.2019 

Krajskému Soudu V Brně 1.1.2019 žaloba A žaloby

Důkaz sedmi let nečinnosti a nezákonných rozhodnutí Finanční správy ze dne 6.4.2017 vůči odborné společnosti Konopí je lék, z.s. – podrobně na webu Náhrada škody (zde)  

Finančnímu úřadu V Prostějově 6.4.2017 Odvolání A Stížnost Na Nevydání Informací (1)

 

Žaloba ze dne 19.12.2018 

https://www.konopijelek.cz/wp-content/uploads/2018/12/Žaloba-asociace-Cannabis-is-The-Curez.s.-a-zřizovatelů-Edukativní-konopné-kliniky-ze-dne-19.12.-2017-na-FÚ-KS-v-Brně-a-ÚS-a-NSZ-ČR-naléhavé.pdf

 

Rozhodnutí Finanční správy v roce 2018

FÚ 25.1.2018 Odvolací Finanční ředitelství Odmítá Odvolání Na Nezodpovězení Otázek K úhradě Daně Z Nemovitosti

 

FÚ 18.10.2018 Odvolání Není Odvolání, Datová Schránka Není Datová Schránka