Nejvyšší, vrchní a krajské státní zastupitelství v roce 2019

Nejvyšší státní zastupitelství dne 5.2.2019, čj. 6 NZN 1037/2019-33 vrátilo zpět k novému projednání poslední napadané rozhodnutí Vrchního státního zastupitelství ze dne ze dne 17. 1. 2019, č.j. 1 VZN 741/2018-24, které vyslovilo údajnou zákonnost a oprávněnost tvrzení krajského stáního zastupitelství, že soudci ústavní, dovolací a nalézací justice se nedopustili trestné činnosti, když nešetřili a neprojednali důvodná podezření na spáchání zločinů proti lidskosti proti členům výzkumu Konopí je lék a vědomě nepravdivě tvrdili a tvrdí, že konopí je prekurzor a spor o výrobu konopí nepřísluší řešit Soudním dvorem, což není právo na právní názor, ale na důkazech doložená svévole.

NSZ 5.2.2019 č.j. 6NZN1037 19 Zda Je Justiční Lež, že Konopí Prekurzor Jsme Předali VSZ V Olomouci

Přestože se s tímto nepravdivým tvrzením nalézací justice Nejvyšší a Vrchní státní zastupitelství v Olomouci od prvního dovolání v roce 2011 (sp.zn. 8 Tdo 1231/2011 a dále 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016, 11 Tdo 1499/2017, 11 Tdo 61/2018, 11 Tdo 426/2018 a 11 Tdo 1455/2018) a podnětů k přezkumu těchto účelových rozhodnutí od roku 2012 nikdy nevyrovnaloVrchní státní zastupitelství v Olomouci bylo žádáno přezkum dalšího analogického nepravdivého rozhodnutí krajského státního zastupitelství ze dne 23.1.2019, které opětovné tvrdilo, že jde o právo na právní názor soudců, to přes pokyn Nejvyšší státní zastupitelství dne 5.2.2019, čj. 6 NZN 1037/2019-33 totožným olomouckým vrchní státní zástupcem dne 20.2.2019, č.j. 1 VZN 741/2018-162 odmítlo podnět řádně projednat.

VSZ V Olomouci 20. 2. 2019

Rozhodnutí určení pro přezkum Vrchní státní zastupitelství v Olomouci pro rozhodnutí dne 20.2.2019, č.j. 1 VZN 741/2018-162 

KSZ Ostrav, Ol 23.1.2019 2KZN3227 2018 3 Konopí Je Prekurzpr, Nic Se šetřit Nebude

Jak Nejvyšší státní zastupitelství uvedenou státní zástupkyní dne 30.1.2019, č.j. 6 NZN 2700/2018-70 a dne 18.2.2019, č.j. 6 NZN 2700/2018-122 uvedlo, v předmětném řízení sp.zn. č.j. 6 NZN 2700/2018 šetří naše podání k přezkumům rozhodnutí ode dne 21.12.2018 do dne 14.2.2019.

18.2.2019

NSZ 16.2.2019 6NZN2700 2018 část Postoupena

30.1.2019

NSZ 30.1.2019 č.j. 6NZN2700 2018 Výzva