Předsedové vlády ode dne 21.3.2008

 

Premiér Andrej Babiš reagoval na interpelaci č. 380 dne 11.1.2019, č.j. 41872/2018-KPV-2 účelově s odkazem na rozhodnutí Úřadu vlády ČR ze dne 20.12.2018, č.j. 39287/2018-OVL, které bylo ale aktuálně dne 30.12.2018 napadáno v rozkladovém řízení

Premiér Andrej Babiš 11.1.2019 Interpelace C. 380 Zahradnikova Cannabis Is The Cure,z.s.

Návrh na rozklad ze dne 30.12.2018

Svatoštěpánské Podání Rozkladu Premiérovi A Ministrům 30.12.2018

Níže jsou uvedena rozhodnutí předsedy vlády Andreje Babiše dne 15.11.2018, č.j. 34990/2018-POU, předseda vlády Bohuslav Sobotka dne 6.3.2015, č.j. 1162/2015-KVU, předseda vlády Petr Nečas dne 31.5.2011, č.j. 07066/11-OSV, předseda vlády Jan Fischer dne 18.8.2009, č.j. 13338/09-OSV

Prezident Václav Klaus dne 3.10.2010

 

 

Předseda vlády Andrej Babiš dne 15.11.2018, č.j. 34990/2018-POU, předseda vlády Bohuslav Sobotka dne 6.3.2015, č.j. 1162/2015-KVU, předseda vlády Petr Nečas dne 31.5.2011, č.j. 07066/11-OSV, předseda vlády Jan Fischer dne 18.8.2009, č.j. 13338/09-OSV  a Úřad vlády ČR dne 20.12.2018, č.j. 39287/2018-OVL, Úřad vlády dne 3.12.2018, č.j. 33606/2018-OVL, Úřad vlády dne 20.1.2017, čj. 790/2017-OPR-4,  Úřad vlády dne 20.1.2017, č.j. 790/2017-OPR-3, Úřad vlády 19.1.2017, č.j. 2322/2016-RKO-6 ……….. dne 1.3.2001, č.j. 7728/01-OPK/SL

 

 

 

 

Bohuslav Sobotka dne 6.3.2015, č.j. 1162/2015-KVU

Petr Nečas dne 31.5.2011, č.j. 07066/11-OSV

 

 

 

 

Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“

Genesis, prolog, den šestý

——————————————————–

 

Úřad vlády 20.12.2018, č.j. 39287/2018-OVL

Úřad vlády 3.12.2018, č.j. 33606/2018-OVL

 

 

Úřad vlády 20.1.2017, čj. 790/2017-OPR-4 

Úřad vlády dne 20.1.2017, č.j. 790/2017-OPR-3

Úřad vlády 19.1.2017, č.j. 2322/2016-RKO-6

 

Úřad vlády dne 25.5.2011

 

Primátor a poslanec za Olomouc Martin Novotný a rektoři Palackého Univerzity Palackého v Olomouci prof. Jana Mačáková a prof. Josef Jařab ode dne 1.1.2010

 

Stížnost Premiérovi Dne 10.12.2018

Vyjadreni Clena Vyzkumu Jarmily Honkýšové

čestné Prohlášení Šárka Jirchovská

Doc. RNDr. Lumír Hanuš, DrSc.

 

https://www.konopijelek.cz/wp-content/uploads/2018/11/Mgr.-Dušan-Dvořák-Úřad-vlády-ČR-4.12.2009-a-25.5.2011-ad.-osvědčení-odbornosti-cannabisterapie-adktologie-a-psychoterapie.pdf

Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky

vládě, justici a exekutivě České republiky ode dne 1.1.2010

 

 

https://www.konopijelek.cz/wp-content/uploads/2018/12/Čestné-prohlášení-majitelů-ověřené.pdf