Žaloba na Ministerstvo kultury dne 6.8.2019

Žaloba na Ministerstvo kultury dne 6.8.2019

Žaloba Na Ministesrtvo Kultury 6. 8..2019

Úspěšná žaloba na Ministerstvo kultury dne 15.3.2018

MS V Praze 11A 1 2017 Rozsudek MS V Praze Z 15 3 2018 Dor 16 4 2018 MK ČR