Evropský soud pro lidská práva ode dne 10.10.2012 do dne 28.9.2019

Stížnost ESLP na pět rozhodnutí Ústavního soudu podaná na sv. Václava dne 28.9.2019

ESLP Stížnost Formulář

Seznam příloh stížnosti ze dne 28.9.2019

ESLP Svazky Seznam Příloh Finale

Podklady pro udělení politického azylu státu Kanada

ESLP EP A EK A KANADA Fabiano Plná Moc Asociace A Dd

Mgr. Dušan Dvořák a členové právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.s. podali ode dne 10.10.2012 do dne 10.4.2019 celkem 11 odmítnutých právně přípustných stížností Evropskému soudu pro lidská práva na rozhodnutí České republiky v rozporu se zákonem a úmluvami kriminalizovat výzkum a léčbu konopím a pokoušet se vedoucího výzkumu Mgr. Dušana Dvořáka omezovat na svéprávnosti a ustanovovat mu zjevně nedůvodnou ochrannou léčbu a vždy odmítajících podat předběžné otázky Soudnímu dvoru. Dále asociace Cannabis is The Cure,z.s. podala tří stížnosti Evropské komisi na porušení práva Společenství a nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru.

Stížnosti Evropskému soudu pro lidská práva jsou vedena pod č. 66 981/12, 13 32/13, 79 490/13, 20 049/14,  41 264/14, 47 921/14, 57 969/2015, 35 796/16, 37 746/16, 69 984/16 a č. 21 371/19. Stížnosti Evropské komisi mají č. CHAP (2012) 00282, CHAP (2014) 03930 a na stížnost ze dne 28.4.2019 níže uvedenou jsme do 14.7.2019 neobdrželi číslo jednací.

První stížnost ESLP v angličtině od Mgr. Dušana Dvořáka v zastoupení advokátky Mgr. Dominiky Kovaříkové ze dne 10.10.2012 č. 66 981/12 najde zde na European Court – 10.10.2012 -eng.

Druhou stížnost ESLP ve francouzštině od Mgr. Dušana Dvořáka v zastoupení právníků JUDr. Dany Kořínkové a Mgr. Thomase Mullera ze dne 8.1.2013 č. 13 32/13 najdete zde na European Court -8.1.2013-fr.

Rozhodnutí Soudního dvora na stížnost na nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru ze dne 14.10.2015 najde zde na Court of Justice 14.10.2015-eng  

Rozhodnutí Evropské komise ze dne 15.7.2019 o zahájení (třetího) šetření České republiky najdete ZDE 

Stížnost Evropské komisi ze dne 28.4.2019 najdete ZDE

Stížnost Evropskému soudu pro lidská práva ze dne 10.4. 2019 č.  21 371/19 najdete ZDE. 

Seznam příloh ke stížnosti ESLP č. 21 371/19  najdete ZDE

Průvodní dopis a plná moc ze dne 10.4.2019 ke stížnosti ESLP najdete ZDE