Konopný léčitel je vězněn za pomoc trpícím. Podpořte naše úsilí za jeho propuštění!

Dušan Dvořák, zakladatel výzkumného programu Konopí je lék byl odsouzen na 6 let nepodmíněně za dlouholetou pomoc nemocným.

Pomozte přispěním libovolné částky na právní obranu aktuálně vězněného Dušana Dvořáka.

Více informací jak pomoci naleznete na webu www.svoboduprodusana.cz

Transparentní účet: 8243027001/5500

Mezinárodní platby:
IBAN – CZ5655000000008243027001
Swift – RZBCCZPP

Komunikace s úřady

Náhrada škod

Stížnost a odvolání a dodatek trestních podnětů ze dne 26.7.2019 odeslaného dne 27. 7.2019 Krajskému Soudu A úřadu Odvolání 26.7.2019 Žádost o informace a přijetí opatření […]