Ústavní stížnost manželů Kočířových

Rozhodnutí podvodníků ústavního soudu dne 9.7.2019 (viz bod 37), kde si soudci museli vymyslet třetí verzi ode dne 27.10.2010 (Důkazy ZDE), proč nepoložit předběžné otázky Soudnímu dvoru ve věci zacházení s konopím, a to, že údajně nebyly §§ 8 a 24 zákona o návykových látkách po vstupu do EU vůbec novelizovány!

ÚS Dne 9.7.2019 Sp.zn. IV 1140 18 Kočířovi Odmítnuto Zjevně Nedůvodné

Dodatek ústavní stížnosti 

Kočířovi Další Doplnění ústavní Stížnosti (12)

Ústavní stížnost 

Kočířovi ústavní Stížnost Advokáta Po Zapracování Připomínek

Důkazy poškození zdraví a zneužit funkce 

MUDr. Aleš Skřivánek, PhD Kočířovi

Vyjádření Petra Kodyma v roce 2009 všem poslancům 

Vyjádření Petra Ladislava Kodyma