Ústavní a nejvyšší soudy versus Soudní dvůr a Evropský soud pro lidská práva

Ústavní a nejvyšší soudy versus Soudní dvůr a Evropský soud pro lidská práva 2008 – 2018

Aktivní dovolání, kasační a ústavní stížnosti členů asociace Cannabis is The Cure,z.s.  ke dni 20.12.2018

Ústavnímu soudu v roce 2018 manželé Kočířovi

Kočířovi ústavní Stížnost Advokáta Po Zapracování Připomínek

Ústavnímu soudu v roce 2018  Mgr. Dušan Dvořák (3x) a jeho odmítavá rozhodnutí (2x)

Ústavní Stížnost 2018 Trestní Finale

Ústavní Sud Odmítnutí ústavní Stížnosti Trestní 2018

Ústavní Stížnost 2018 Svéprávnost Advokát David Macháček

Ústavnímu Soudu Dne 17.8.2018 Naléhavé Podání , čl. 39

Ústavní Soud 11.9.2018 Usnesení Odmítnuto Svéprávnost

Ústavnímu Soudu 5.12.2018 ústavní Stížnost

 

Nejvyššímu a nejvyššímu správnímu soudu v roce 2018 

Položení předběžných otázek náboženské společnosti European Ecumenical Church of Nature

Kasační Stížnost Sbor Nejvyššímu Správnímu Soudu Dne 14.8.2018 Ke Kasační Stížnosti Na MS V Praze MK ČR Náboženský Sbor

Položení předběžných otázek Mgr. Dušana Dvořáka

Nejvyššímu Soudu Doplnění Dovolání 5.12.2018 11 Tdo 1455 2018

Nejvyššímu Soudu 16.10.2018 Dovolání Dle Advokáta Podáno 17.10.2018 Okresnímu Soudu V Prostějově

Ústavní soud v roce 2018 – správní rozhodnutí 

Ústavní soud   opakovaně od 13.4. 2012 rozhodl nevydat informace, které absentují v trestních rozsudcích a rozhodnutích Ústavního soudu nepředat spor o nevymahatelný předpis výroby konopí Soudnímu dvoru s vědomě nepravdivým tvrzením, že konopí je prekurzor –  chemická látka k výrobě chemických drog-, o kterých členské země nerozhodují! Naposledy dne 27.11.2018, sp. zn SPR ÚS 866/18-INF

Ústavnímu Soudu 10.12.2018

Analogicky jako Okresní soud v Prostějově dne 26.11.2018, sp. zn. Si 177/2018

OS V Prostějově 26.11.2018 Si 177 2018 Odmítnutí Vydat Informace